więcej


Publikacje zagraniczne

Air quality in Europe – 2013 report (16313)

2013-10-17

Drukuj

okladka eea airZ najnowszej oceny jakości powietrza w Europie przygotowanej przez Europejską Agencję Środowiska wynika, że ok. 90 % mieszkańców miast w Unii Europejskiej jest narażonych na oddziaływanie jednego z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza na poziomie uznanym za niebezpieczny dla zdrowia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Pojazdy, działalność przemysłowa i rolnicza oraz gospodarstwa domowe przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza w Europie. W sprawozdaniu wykazano, że pomimo zmniejszających się poziomów emisji i ograniczenia stężenia niektórych zanieczyszczeń powietrza w ostatnich dziesięcioleciach problem zanieczyszczenia powietrza w Europie jest daleki od rozwiązania. Dwa konkretne typy zanieczyszczeń – pył zawieszony i ozon troposferyczny – w dalszym ciągu stanowią źródło problemów z oddychaniem i chorób układu krążenia oraz przyczyniają się do skracania długości życia.

W okresie od 2009 do 2011 r. nawet do 96% mieszkańców miast było narażonych na oddziaływanie drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) i nawet do 98% – na oddziaływanie ozonu troposferycznego (O3) w stężeniach przekraczających bezpieczne poziomy wyznaczone w wytycznych WHO.

Problem dotyczy nie tylko miast – w sprawozdaniu stwierdzono, że poziom zanieczyszczenia powietrza na niektórych obszarach wiejskich również jest znaczny.

Różnice pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi zostały przedstawione w serii zestawień poświęconych poszczególnym krajom, dołączonej do głównych ustaleń: www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-country-fact-sheets

Należy dodać, iż odnotowano także szereg sukcesów w obniżaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza – np. w ciągu ostatniego dziesięciolecia zmniejszono emisję dwutlenku siarki generowanego przez elektrownie, przemysł i transport, dzięki czemu udało się zredukować negatywne skutki oddziaływania tej substancji na ludzkie zdrowie i na środowisko. Stopniowe wycofywanie benzyny ołowiowej przyczyniło się z kolei do zmniejszenia stężeń ołowiu w powietrzu – osiągnięcie istotne z racji szkodliwego wpływu wywieranego przez ten metal na rozwój układu nerwowego.

Publikacja (w jęz. angielskim) do pobrania ze strony:
www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013

źródło: Europejska Agencja Środowiska
www.eea.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej