więcej


Publikacje zagraniczne

Arctic Climate Feedbacks: Global Implications (11161)

2010-07-01

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Raport organizacji ekologicznej WWF wskazuje, że skutki efektu cieplarnianego w Arktyce będą znacznie bardziej dramatyczne, niż do tej pory przewidywano. Opracowanie WWF skupia wnioski najbardziej wybitnych klimatologów, którzy przeanalizowali wszystkie dostępne i najbardziej aktualne dane dotyczące ocieplenia klimatu w tym regionie.
Według raportu, globalne ocieplenie w Arktyce może doprowadzić do zalania ogromnych obszarów, które w sumie zamieszkiwane są przez 1/4 światowej populacji ludności. Inne katastrofalne efekty tego zjawiska to znaczący wzrost emisji gazów cieplarnianych, uwolnionych z ogromnych pokładów węgla w tym regionie oraz ekstremalne zjawiska pogodowe.

Raport WWF to pierwsze opracowanie, które analizuje wzrost poziomu morza biorąc pod uwagę również wpływ topnienia lodów Grenlandii i Zachodniej Antarktydy. Analiza ta pokazuje, że poziom morza prawdopodobnie wzrośnie do 2100 roku o ponad 1 metr, czyli dwa razy więcej niż podaje raport Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) z 2007 roku. Towarzyszące temu zjawisku zalanie rozległych obszarów może dotknąć nawet 1/4 światowej populacji ludności.

Według danych zawartych w raporcie, spowodowane przez człowieka zmiany klimatyczne dotknęły Arktykę wcześniej, niż przypuszczano. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w rejonie Arktyki nastąpiło ocieplenie klimatu ponad dwukrotnie większe, niż na pozostałej części globu. W 2007 roku część powierzchniowych wód Oceanu Arktycznego była o 5ºC cieplejsza niż średnio w wieloleciu. Lodowce Skandynawii i Svalbardu, które do tej pory przyrastały lub były stabilne, zaczęły tracić na masie. W 2007 roku powierzchnia topnienia lodów Grenlandii była o 60% większa niż w 1998. Prawie 40% powierzchni morskiego lodu z lat 70. zniknęła do 2007 roku!

Lód jest także coraz cieńszy. W ciągu ostatnich 4 lat powierzchnia lodu morskiego Arktyki zmniejszyła się o 1,5 mln km2 – jest to ubytek równy niemal pięciokrotnej powierzchni Polski. Dramatyczne zmniejszenie pokrywy lodowej w Arktyce wpłynie na cyrkulację i pogodę zarówno w tym regionie, jak i poza nim. Wpłynie to na temperaturę i wielkość opadów w Europie i Ameryce Północnej, co z kolei odbije się niekorzystnie na dostępności zasobów wody, rolnictwie i leśnictwie.

Zamarznięta ziemia Arktyki i mokradła magazynują dwa razy więcej węgla pierwiastkowego niż atmosfera. Jeśli Arktyka nadal będzie się ocieplać, ziemia będzie topnieć i uwalniać do atmosfery znaczne ilości węgla w postaci dwutlenku węgla i metanu. Naukowcy podejrzewają, że wzrost poziom metanu w atmosferze na przestrzeni ostatnich dwóch jest właśnie wynikiem ocieplenia arktycznej tundry.

Publikacja (w jęz. angielskim) do pobrania w pliku PDF


źródło: WWF
www.panda.org


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej