więcej


Publikacje zagraniczne

Climate Legislation Study. A Review of Climate Change Legislation in 33 Countries (15376)

2013-02-20

Drukuj

okladka globeGLOBE, organizacja wspierająca parlamentarzystów wielu krajów w rozwijaniu i przyjmowaniu rozwiązań prawnych odpowiadających wyzwaniom zrównoważonego rozwoju, opublikował obszerny przegląd prawodawstwa dotyczącego zmian klimatu. Wśród 33 omawianych krajów znalazła się także Polska.

Globalna Organizacja Ustawodawców (The Global Legislators' Organisation, GLOBE), wraz Instytutem Badawczym im. Granthama Londyńskiej Szkoły Ekonomii i Nauk Politycznych, w styczniu tego roku po raz trzeci opublikował dokument "Climate Legislation Study. A Review of Climate Change Legislation in 33 Countries". Jest on wynikiem wszechstronnego projektu badawczego mającego na celu przegląd prawodawstwa dotyczącego zmian klimatu na całym świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Trzy główne wnioski płynące z dokumentu:

- Prawie wszystkie (32 z 33) największe gospodarki dokonały (albo właśnie to czynią) postępu w zakresie ustawodawstwa związanego z klimatem i energią.

- W 2012 roku większość istotnych postępów w legislacji miała miejsce w krajach rozwijających się, w tym w Chinach.

- Działania te przyniosą korzyści gospodarkom państw, a światowym liderom dadzą lepszą pozycję w prowadzonych na forum ONZ negocjacjach, które powinny doprowadzić do kompleksowego, światowego porozumienia do 2015 roku.

 

Więcej na ten temat w artykule ChronmyKlimat.pl "Co robią państwa dla klimatu? Przegląd ustawodawstwa na świecie".

Cały raport, jak również fragmenty poświęcone poszczególnym państwom (w jęz. angielskim) można pobrać ze strony globeinternational.org.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej