więcej


Publikacje zagraniczne

Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2009 (11165)

2010-04-23

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Raport Europejskiej Agencji Środowiska pokazuje, że redukcje w latach 2008–2012 zostaną osiągnięte poprzez połączenie istniejącej i dodatkowej polityki, nabycie przez rządy jednostek emisji dwutlenku węgla z projektów redukcji emisji poza UE, sprzedaż uprawnień przez uczestników europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz działanie lasów, które pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery.
System handlu obejmuje przede wszystkim dużych producentów przemysłowych emitujących dwutlenek węgla, którzy są odpowiedzialni za około 40 % emisji gazów cieplarnianych UE.

Patrząc dalej w przyszłość, prawie trzy czwarte jednostronnego celu UE, jakim jest redukcja emisji o 20 % poniżej poziomów z 1990 r., mogłoby do 2020 r. zostać osiągnięte wewnętrznie (tj. bez nabywania jednostek emisji dwutlenku węgla poza UE).

Raport podkreśla znaczenie systemu handlu uprawnieniami do emisji UE we wspieraniu państw członkowskich w osiąganiu ich celów. Zaznacza również jednak, że rządy muszą skoncentrować się na redukcji emisji w sektorach nieobjętych tym systemem, takich jak transport, rolnictwo i gospodarstwa domowe.

Publikacja (w jęz. angielskim) do pobrania w pliku
PDF


źródło: Europejska Agencja Środowiska
© EEA, Copenhagen, 2009
www.eea.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej