więcej


Publikacje zagraniczne

Sustainable Energy for All: Opportunities for the Utilities Industry (16072)

2013-08-28

Drukuj

okladka industryPrzygotowany w wyniku współpracy Global Compact ONZ oraz Accenture dokument stanowi prezentację możliwości, jakie dla przemysłu energetycznego stwarza inicjatywa „Zrównoważona Energia dla Wszystkich".

Głównym zamierzeniem inicjatywy ONZ jest przyspieszenie działań na rzecz trzech zasadniczych celów, które powinny zostać osiągnięte do 2030 r.: zapewnienie powszechnego dostępu do energii, istotna poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w globalnym miksie energetycznym.

Wnioski przedstawione w prezentowanym dokumencie są rezultatem analiz, wywiadów oraz wyników badań fokusowych przeprowadzonych w celu wsparcia rozwoju tej inicjatywy wśród kilkudziesięciu przedsiębiorstw reprezentujących kilkanaście gałęzi przemysłu.

W dokumencie określono działania priorytetowe, poprzez realizację których firmy zyskują możliwość tworzenia takich wartości w biznesie jak: wzrost przychodów, redukcja kosztów, doskonalenie marki oraz zarządzanie ryzykiem. Wśród działań tych wymienia się m.in.: wykorzystanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz generowanie nowych produktów i usług z myślą o zwiększeniu przystępności cenowej energii czy zwiększenie stosowania technologii inteligentnych sieci w celu modernizacji systemów energetycznych, a także edukację odbiorców w zakresie sposobów poprawy efektywności energetycznej.

Jak podkreślają autorzy dokumentu odpowiedni poziom wsparcia i koordynacji tych działań pozwala uwolnić potencjał przemysłu w celu zapewnienia powszechnego dostępu do energii, istotnej poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia zużycia energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz rozwoju bardziej zrównoważonych produktów i usług. Poza wzrostem ekonomicznym i nowymi perspektywami, działania skoncentrowane na osiąganiu pożądanych wyników inicjatywy „Zrównoważona Energia dla Wszystkich" przyczynią się do istotnych pozytywnych zmian społecznych.

Publikacja (w jęz. angielskim) do pobrania w pliku PDF.

 

źródło: Urząd Regulacji Energetyki
www.ure.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej