więcej


Publikacje zagraniczne

The EU Emissions Trading System: failing to deliver (11144)

2010-10-22

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Niniejszy raport prezentuje stanowisko organizacji Friends of the Earth Europe w sprawie handlu uprawnieniami do emisji. System handlu emisjami (EU-ETS) jest głównym mechanizmem Europy służącym zmniejszeniu emisji w sektorach związanych z produkcją energii i przemysłem. Badania przeprowadzone przez FoE wykazują, że system ten nie jest w stanie wymusić redukcji emisji na poziomie akceptowalnym przez naukowców.
Zbytnie poleganie na systemie rynków węglowych uniemożliwia także sprawne funkcjonowanie innych, efektywniejszych środków, takich jak przepisy, inwestycje oraz podatki.

Według FoE do roku 2020 Europa musi przyczynić się do redukcji co najmniej 40% emisji, bez równoważenia emisji CO2 – jej obecne cele to zaledwie połowa tego.

Dane pochodzące z badań Komisji Europejskiej wykazują, że w obecnej fazie rozwoju systemu EU-ETS 17 na 20 krajów członkowskich wynegocjowało ograniczenie emisji CO2 do poziomu, który wciąż jest wyższy niż emisje z roku 2005. To pozwoli im na podwyższanie poziomów emisji przez następne lata lub na zmagazynowanie nadmiarowych pozwoleń do wykorzystania w najbliższej przyszłości. Potężną lukę w tym systemie powoduje także dostępność międzynarodowych kredytów offsetowych. Nabywanie kredytów z Mechanizmu Czystego Rozwoju ONZ oznacza, że przedsiębiorstwa mogą uniknąć krajowych redukcji, a finansowane przez nie projekty na rzecz redukcji emisji w krajach rozwijających się nie tylko nie przyczyniają się do rzeczywistych redukcji, lecz także powodują problemy społeczne i środowiskowe.

Publikacja (w jęz. angielskim) dostępna jest pod adresem:
www.foeeurope.org/climate/download/FoEE_ETS_Oct2010.pdf


źródło: Friends of the Earth Europe
www.foeeurope.org


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej