więcej


Publikacje zagraniczne

Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets in Europe (11143)

2010-11-02

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Raport przygotowany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) ocenia postępy w realizacji zobowiązań w ramach protokołu z Kioto, jakie do tej pory zostały osiągnięte przez Unię Europejską, poszczególne kraje członkowskie oraz inne państwa współpracujące z EEA.

Dokument koncentruje się na analizie danych o emisji gazów cieplarnianych w roku 2008 (w 2009 – przy dostępnych źródłach).

Jak wynika z raportu, państwa Unii Europejskiej są na dobrej drodze do osiągnięcia zaplanowanych celów redukcji. Kraje tzw. starej Unii pewnie zmierzają do osiągnięcia postanowień protokółu z Kioto. Wśród nich jedynie w przypadku Austrii, Danii oraz Włoch konieczne jest wzmocnienie wysiłków w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych do roku 2012. Raport dobrze ocenia także szansę na realizację zobowiązania 20% redukcji do roku 2020 na poziomie całej Unii (27 państw członkowskich).

Główne wnioski:
  • Dzięki przeanalizowaniu pierwszych dwóch lat obowiązywania protokołu z Kioto, szacuje się, że kraje tzw. unijnej piętnastki (EU-15) przekroczą zakładaną redukcję o prawie 6% poniżej wymaganej w protokole 8% redukcji, co oznacza rocznie ponad 250 mln ton ekwiwalentu CO2 mniej wyemitowanego do atmosfery. Powyższe szacunki uwzględniają wykorzystanie tzw. elastycznych mechanizmów oraz wpływ zalesiania.
  • Dzięki pełnemu wdrożeniu przez wszystkie kraje członkowskie Unii przyjętego w 2009 roku pakietu klimatyczno-energetycznego spadek redukcji odbywa się zgodnie z założeniami. Według najnowszych szacunków EEA w 2009 roku spadek emisji powinien osiągnąć 17,3% poniżej wartości bazowej z roku 1990.
  •  Wśród sygnatariuszy protokołu z Kioto raport wymienia jedynie sześć krajów, w których jego realizacja może być zagrożona. Są to: Austria, Chorwacja, Dania, Lichtenstein, Szwajcaria oraz Włochy.
  • Konieczne są dodatkowe redukcje emisji w obszarach nieobjętych systemem ETS (takich jak transport, ciepłownictwo, rolnictwo, gospodarka odpadami).
  • Znaczną rolę w redukcji emisji odegrał światowy kryzys gospodarczy (spadek emisji o 6,9%, przy porównaniu roku 2009 z poprzednim). Warto jednak podkreślić, że jego wpływ na sektory spoza ETS był relatywnie niewielki (3,3%), w porównaniu do sektorów nim objętych ETS (11,7%). W przypadku ożywienia ekonomicznego trend spadkowy wydaje się być niezagrożony.

Publikacja (w jęz. angielskim) dostępna jest pod adresem:
www.eea.europa.eu/publications/progress-towards-kyoto/at_download/fileźródło: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
www.eea.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej