więcej


Publikacje zagraniczne

Trends and projections in Europe 2013 – Tracking progress towards Europe's climate and energy targets until 2020 (16336)

2013-10-22

Drukuj

okladka eea targetsRaport Europejskiej Agencji Środowiska ocenia postępy UE oraz poszczególnych państw członkowskich w osiągnięciu głównych celów związanych z realizacją polityki klimatyczno-energetycznej. Cele te obejmują zarówno międzynarodowe zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto, jak i unijne postanowienia dotyczące redukcji emisji, wzrostu wykorzystania OZE i poprawy efektywności energetycznej.

Jak wynika z tegorocznej edycji raportu, w roku 2012 całkowite emisje gazów cieplarnianych w UE były o ok. 18% niższe w porównaniu do poziomu z roku 1990. Zatem UE traktowana jako całość już teraz jest bardzo blisko osiągnięcia celu wyznaczonego dla roku 2020.

Unia Europejska jest także na dobrej drodze do realizacji celu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii – wytworzona w ten sposób energia stanowiła 13% całkowitej ilości energii wytworzonej w 2011 roku.

Jednak działania związane z poprawą efektywności energetycznej przebiegają zbyt wolno i mogą okazać się niewystarczające dla osiągnięcia celów wyznaczonych dla roku 2020.

Ponadto z raportu wynika, że realizacja wyżej wspomnianych celów przebiega w różnym tempie w poszczególnych państwach członkowskich. I chociaż analiza sytuacji w całej UE pokazuje zdecydowany postęp, to oceniając postępy poszczególnych państwa członkowskich, autorzy raportu doszli do wniosku, że żaden z krajów UE nie jest na dobrej drodze do spełnienia wszystkich z trzech wyznaczonych celów.

Publikacja (w jęz. angielskim) do pobrania ze strony:
www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-2013

źródło: Europejska Agencja Środowiska
www.eea.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej