więcej


Publikacje zagraniczne

Wasted: Europe's Untapped Resource (16897)

2014-02-28

Drukuj

wastedEuropa posiada niewykorzystany potencjał w zakresie przekształcania odpadów z rolnictwa, leśnictwa, przemysłu i gospodarstw domowych do zaawansowanych biopaliw niskoemisyjnych. Może go spożytkować tylko wtedy, gdy ustanowi solidne ramy zrównoważonego rozwoju i ambitne cele zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z paliw transportowych do 2030 r. wynika z raportu "Wasted: Europe's Untapped Resource".

Z dokumentu wynika, że jeśli wszystkie zrównoważone odpady pochodzące z rolnictwa, leśnictwa, gospodarstw domowych i przemysłu byłyby wykorzystywane do produkcji paliw transportowych, mogłyby zastąpić około 37 mln ton ropy rocznie do 2030 roku. Potencjał ten stanowiłby równowartość 16% zapotrzebowania na paliwa w transporcie drogowym w 2030 roku.

Wykorzystanie tego technicznego potencjału w przemyśle pomoże utworzyć do 300 tysięcy bezpośrednich miejsc pracy w całej Europie do roku 2030. Może również stanowić alternatywę dla zmniejszających się rezerw paliw kopalnych i znacząco obniżyć wzrost emisji z transportu w Europie, który według prognoz będzie największym źródłem emisji CO2 do roku 2030.

Raport "Wasted: Europe's Untapped Resource" został przygotowany przez Międzynarodową Radę ds. Czystego Transportu i NNFCC i zrecenzowany przez Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (IEEP). Powstał przy wsparciu: Biochemtex, Birdlife Europe, British Airways, European Climate Foundation, the European Environmental Bureau, European Waste to Advanced Biofuels Association, Institute for European Environmental Policy, LanzaTech, Novozymes, Petrotec, Transport & Environment, UPM, Virgin Atlantic Airways, WWF.

Pobierz raport w pliku PDF.

 

źródło: UPM

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej