PL   |   EN

Transport w oczach pokoleń - debata on-line

Transport w oczach pokoleń - debata on-line
Od 1990 do 2017 roku emisje gazów cieplarnianych z transportu w Europie wzrosły o ponad 30%, a w Polsce emisje te wzrosły o ponad trzykrotnie!!! O liczbach, faktach i skutkach dla społeczeństwa będą dyskutować goście wrześniowej debaty, którą będzie można oglądać na żywo na portalu chromyklimat.pl

Transport to sektor gospodarki, w którym dotychczas najtrudniej ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Od 1990 do 2017 roku emisje gazów cieplarnianych z transportu w Europie wzrosły o ponad 30%. W tym samym okresie w Polsce emisje te wzrosły o ponad 200% (ponad trzykrotnie!). Największy udział w tych emisjach ma transport drogowy – około 80%. Ponadto w Polsce wzrasta udział transportu w zanieczyszczeniu powietrza. Niestety flota pojazdów poruszających się po Polskich drogach jest bardzo stara – średni samochód ma co najmniej 15 lat i słabo wyposażona w urządzenia służące oczyszczaniu spalin. Dlatego w miastach oddychamy powietrzem zanieczyszczonym pyłami i tlenkami azotu. 

W ostatnich latach w Polsce sektor państwowy skupił się przede wszystkim na budowie dróg i modernizacji istniejących linii kolejowych. Powstała sieć autostrad i dróg ekspresowych, skróciły się czasy przejazdu koleją pomiędzy największymi miastami. Powstało też wiele połączeń rowerowych zarówno w miastach, jak i poza miastami, np. trasy EUROVELO. Z kolei mimo stosunkowo dobrych ocen dla znacznie zmodernizowanej komunikacji publicznej w miastach, poza miastami w Polsce sieć transportu zbiorowego jest szczątkowa i coraz częściej w dyskusji publicznej pojawia się hasło wykluczenia komunikacyjnego. 

W najbliższych planach inwestycyjnych, związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych, największe środki wciąż mają być kierowane na modernizację linii kolejowych, budowę jeszcze większej ilości dróg, w tym dróg lokalnych poza większymi miastami, a w miastach głównie dróg rowerowych. Znaczne środki, ale w porównaniu do poprzedniego okresu finansowania relatywnie mniejsze, ma otrzymać także transport miejski. Dodatkowo Krajowy Plan Odbudowy ma wesprzeć zakup nowego taboru dla przewozów komunikacją publiczną regionalną. Plany te uzupełniają duże przedsięwzięcia proponowane przez rząd: Centralny Port Komunikacyjny i związana z nim sieć nowych linii kolejowych, przystosowanie rzek do międzynarodowych standardów żeglugi śródlądowej. 

Powstaje pytanie, czy zrealizowane już inwestycje oraz dalsze rządowe plany spełniają oczekiwania obywateli. Czy młodzież może sprawnie dojechać do szkoły? Czy rodzice z dziećmi mogą bezpiecznie wybrać się na wycieczkę rowerową? Czy seniorzy dostaną się wygodnie do urzędu, sklepu czy znajomych? Czy zrealizowane inwestycje czynią nasz transport bardziej przyjaznym dla zdrowia i środowiska, w którym żyjemy? 

Te pytania zadamy uczestnikom naszej debaty, którymi będą eksperci: 

Ekspert transportowy, moderator – Wojciech Szymalski

Przedstawiciel młodzieży – Szymo Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Przedstawiciel rodziców – Agata Lewandowska, Rodzice dla Klimatu

Przedstawiciel seniorów – Bolesław Meluch, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Te pytania zadamy podczas naszej debaty on-line już 22 września 2022 roku o godzinie 15:00.

 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu transmitowanym na naszym profilu Facebook, oraz na portalu ChrońmyKlimat.pl

Stworzone przez allblue.pl