PL   |   EN

Podsumowanie debaty „60 dni po szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow – co dalej?”

Podsumowanie debaty 60 dni po szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow  co dalej?
W czwartek 13 stycznia 2022 roku o godzinie 11:00 odbyła się debata podsumowująca ustalenia Szczytu Klimatycznego COP26 oraz plany zmian klimatycznych Polski i Unii Europejskiej na najbliższe lata. To kolejna debata, której organizatorem był portal Chrońmy Klimat należący do Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

Wojciech Szymalski, prezes Fundacji, przewodniczył całej debacie. Jego gośćmi byli Jakub Gibek (w zastępstwie za Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Stephen Steele (Dział Prosperity Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce), Izabela Zygmunt (Komisja Europejska) oraz Maciej Wereszczyński (Koalicja Klimatyczna). Całość spotkania można było obserwować dzięki transmisji na Facebooku oraz na stronie chronmyklimat.pl. Widzowie mogli przysłuchiwać się opiniom ekspertów, ale także zadawać pytania. 

Jakie decyzje podjęto podczas COP26

Prowadzący po przywitaniu gości przekazał pierwszeństwo głosu Maciejowi Wereszczyńskiemu, który był uczestnikiem szczytu klimatycznego w Glasgow w 2021 r. Przedstawiciel Koalicji Klimatycznej wprowadził widzów w strukturę COP-u, a także przybliżył jego historię. Następnie Stephen Steele, jako jeden z organizatorów, przypomniał ustalenia ostatniego spotkania na rzecz klimatu. Podkreślił on, iż widać postęp i to jak kraje członkowskie wspólnie chcą osiągnąć ustalone cele np. neutralność klimatyczną do połowy wieku, ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia, skuteczność w redukcji emisji czy wycofywanie się z węgla.

Istotnym problemem jest także osiągniecie adaptacji krajów rozwijających się, aby były w stanie dostosować się do zmian klimatycznych. Jak twierdzi Stephen Steele, kluczową kwestią jest temat finansowania krajów bogatszych na rzecz działań dostosowawczych. Według prognoz kwota wpłat w wysokości 100 miliardów dolarów zostanie osiągnięta najprawdopodobniej w 2022 r. 

Czy Polska jest zadowolona z ustaleń?

Jak twierdzi Jakub Gibek, Polska jest zadowolona z przebiegu COP26, ponieważ udało się wzmocnić wielostronne negocjacje klimatyczne,  szczególnie w czasie tak wielu napięć światowych. Jest to o tyle ważne i symboliczne, iż aby podjąć decyzje, potrzebna jest jedność głosów. Podczas spotkania wyraźnie wybrzmiało, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych nie może czekać do 2050 r. Ministerstwo wyraża zadowolenie także z powodu zakończonych prac nad przepisami dotyczącymi międzynarodowego handlu emisjami oraz ich śledzeniu i monitorowaniu (rozpoczęte zostały podczas Porozumienia paryskiego). 

Jakub Gibek poruszył także kwestię Sprawiedliwej transformacji, która ma skutkować tworzeniem alternatywnych sektorów gospodarczych czy nowych perspektyw dla pracowników, którzy mogą ucierpieć na zmianach.  Jednak prace nad strategią długoterminową nadal trwają. Ma być opracowana w sposób, który nie pogorszy jakości życia obywateli. 

COP26 z perspektywy Komisji Europejskiej

Celem Unii Europejskiej niewątpliwie jest utrzymanie w zasięgu ograniczenia wzrostu temperatury. Izabela Zygmunt potwierdziła, iż pomoc bogatych państw dla tych rozwijających powinna zostać w pełni zrealizowana w tym roku. Zaznaczyła także, jak ważne jest dokończenie wdrażania regulaminu Porozumienia paryskiego, czyli stworzenie spójnych ram czasowych ograniczania emisji i jej raportowania. Podsumowała, iż obserwuje ogromny postęp w działaniach klimatycznych, natomiast zaznacza, że istnieje luka między uzgodnieniami a działaniami, którą należy zapełnić. 

Stworzone przez allblue.pl