PL   |   EN

Obejrzyj zapis z debaty - Przyszłe szanse gospodarowania wodą opadową, wodą szarą i oczyszczonymi ściekami

Obejrzyj zapis z debaty - Przyszłe szanse gospodarowania wodą opadową, wodą szarą i oczyszczonymi ściekami
W dniu 08 grudnia odbyła się zorganizowana prze Instytut na rzecz Ekorozwoju debata pt. "Przyszłe szanse gospodarowania wodą opadową, wodą szarą i oczyszczonymi ściekami"

W debacie udział wzięli:

  • Paulina Kopeć - Główny Specjalista ds. Technicznych z Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"
  • prof. Elżbieta Nachlik - profesor senior Politechniki Krakowskiej
  • Ewelina Kicman – p.o. Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia Ludności w Wodę w Ministerstwie Infrastruktury
  • Wojciech Racięcki - Dyrektor Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Debatę poprowadziła Ewa Świerkula koordynator projektu CWC z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Debata odbyła się w ramach projektu City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym) (CWC) realizowanego z programu Interreg Europa Środkowa

Stworzone przez allblue.pl