PL   |   EN

Spotkanie eksperckie on-line „Woda w mieście – jak ją zagospodarować

Spotkanie eksperckie on-line Woda w mieście  jak ją zagospodarować
Pojęcie kryzysu klimatycznego jest dość abstrakcyjne. Często mylimy je z pogodą. Dlatego też słysząc że klimat się ociepla, a widząc za oknem śnieg często zadajemy pytanie: „I gdzie niby to globalne ocieplenie?”. Tak samo bywa z pojęciem suszy i kryzysu wodnego. Woda w kranie jest, woda w rzece jest: to gdzie zatem jest ta susza?

Intensywne opady deszczu, podtopienia i powodzie, niebezpieczne burze i huraganowe wiatry to tylko niektóre ekstremalne zjawiska pogodowe, które coraz częściej występują w Polsce i narażone na nie są nieprzystosowane do tego miasta. Jednocześnie gwałtowne deszcze nie rozwiązują problemu suszy. W miastach wyraźnie przybywa dni z opadami nawalnymi, także tymi, które prowadzą do podtopień i błyskawicznie pojawiających się powodzi. Intensywne opady powodują, że tylko mała część wody wsiąka w ziemię. Nie przesącza się ona przez kolejne warstwy gleby, nie zwiększa jej wilgotności i nie zasila zasobów wód podziemnych w głębszych warstwach wodonośnych, z których czerpiemy wodę pitną. Zamiast tego woda doprowadza do tzw. powodzi błyskawicznych, zalewa ulice i budynki, a następnie szybko spływa po powierzchni gruntu do kanałów i rzek, a rzekami dalej do morza.

Nadmiar wody to nie jedyny problem na który narażone są nasze miasta. To także sytuacja odwrotna: ekstremalne upały i długie okresy suszy. Miasta muszą radzić sobie z niedoborem wody w okresie letnim. Wszyscy doskonale pamiętamy sytuację ze Skierniewic w 2019 roku, kiedy w przysłowiowym kranie przestała do mieszkańców dopływać woda. Rozsądne i właściwe gospodarowanie wodą w miastach pozwala uniknąć takiej sytuacji.

W związku z powyższych chcemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu eksperckim, pod tytułem „Woda w mieście – jak ją zagospodarować” które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 roku, o godz. 11:00. W obecnej sytuacji wydarzenie przyjmie formułę online, będzie otwarte dla każdego zainteresowanego. Przewidujemy że potrwa maksymalnie 90 minut.

Dołącz do spotkania

W spotkaniu udział wezmą:

-dr Aneta Afelt - hydrolog - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW; w kontekście szerokiego opisu problemu kryzysu wodnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarowania wodą w miastach;

- Stanisław Drzewiecki – Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

- Aleksandra Kowalska –Zastępca dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urząd Miasta  Bydgoszcz, w kontekście wykonalności założeń systemowych, a także aktów prawa miejscowego oraz narzędzi dotyczących zrównoważonego gospodarowania wodą w mieście, w tym planowanej strategii i planu działania dotyczącego gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym w ramach projektu CWC;

- dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Infrastruktury, w konspekcie wdrożonych, planowanych zmian systemowych dotyczących gospodarowania wodą w samorządach miejskich;

Debatę poprowadzi: Ewa Świerkula - moderator - z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Debata transmitowana będzie na portalu ChrońmyKlimat.pl, oraz na social mediach: Facebook portalu ChrońmtKlimat, facebook Instytutu na rzecz Ekorozwoju, oraz na LinkedIn Instututu na rzecz Ekorozwoju.


Spotkanie odbędzie się w ramach projektu City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach (CWC) promującego oszczędzanie wody, w tym wykorzystywanie niekonwencjonalnych zasobów wodnych, metody gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej, a także rozwiązania odzyskiwania wody szarej na poziomie miasta. Projekt CWC ma na celu wsparcie gmin w reformowaniu miejskich systemów infrastruktury wodnej poprzez zastosowanie podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym. W trakcie spotkania chcielibyśmy poruszyć problem kryzysu wodnego od strony naukowej, zdefiniować problemy z jakimi borykają się miasta, jakie mają do tego narzędzia systemowe, oraz lokalne, a przede wszystkim w jaki sposób im przeciwdziałać. Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny, ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców miast, oraz ich zarządców na problemy  związane z wodą.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl