PL   |   EN

Copernicus prześledził przemieszczanie się pyłu znad Sahary przez Europę i Atlantyk

Copernicus prześledził przemieszczanie się pyłu znad Sahary przez Europę i Atlantyk
źródło : Copernicus
Usługa monitorowania atmosfery Copernicus (CAMS) każdego roku śledzi transport pyłu znad Sahary. Od połowy stycznia 2022 r., system uważnie analizuje każdy etap jego przemieszczania się, by dostarczyć wiarygodne, ogólne informacje i prognozy, które pomagają obywatelom oraz instytucjom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących środków BHP.

Prognozy i analizy CAMS pokazały, że pył znad Sahary rozciąga się na Wyspy Kanaryjskie i Północny Atlantyk, na Morze Śródziemne i Atlantyk, aż po Karaiby. Pył przenoszony przez wiatr jest nadal bardzo aktywny na Saharze. Nasz monitoring prognozuje jak te epizody mogą potencjalnie wpływać na jakość powietrza po obu stronach Atlantyku. Prognozy CAMS z 21 lutego 2022 r., pokazują, że w ciągu najbliższych kilku dni ze wschodniej części Morza Śródziemnego opadnie pył, a kolejna Calima (burza piaskowo-pyłowa) powędruje na Wyspy Kanaryjskie, by w dalszej części tygodnia trafić na Półwysep Iberyjski. Przewiduje się, że jej ogólny wpływ na jakość powietrza nie będzie szczególnie istotny, z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich. Jednak warto zaznaczyć, że pył znad Sahary nadal wykazuje ciągłą aktywność.

W pierwszych dniach stycznia, na początku saharyjskiego sezonu pyłowego zaobserwowano dwa epizody pyłu. Jeden z nich, w okresie od 17 do 21 stycznia, dotarł aż do Islandii, z pewną recyrkulacją w kierunku Wysp Brytyjskich i Morza Północnego. Drugi epizod pyłu rozpoczął się 27 stycznia nad Saharą i przez południową Hiszpanię oraz Portugalię przeniósł się w stronę Atlantyku. Przez cały luty, prognozy CAMS wskazywały na kolejne epizody smug pyłu saharyjskiego przecinających Półwysep Iberyjski oraz zachodnią część Morza Śródziemnego oraz południową Europę około 10 lutego oraz przez środkową i wschodnią część Morza Śródziemnego od 14 lutego.

Pod koniec stycznia, w północno-zachodniej Afryce i na Wyspach Kanaryjskich, przewidywano, że warstwa pyłu rozciąga się do wysokości 3000 metrów, gdzie wpłynęła na jakość okolicznego powietrza na powierzchni, by potem przemieścić się do Europy Środkowej na większe wysokości. Globalne i regionalne prognozy CAMS przewidywały to zdarzenie z 4-5 dniowym wyprzedzeniem, wykazując wysokie wartości grubości optycznej aerozolu i stężenia PM10. Prognozy pyłowe CAMS dostarczają informacji o lokalnych burzach pyłowych, takich jak wydarzenia takie jak Calima obserwowane na Wyspach Kanaryjskich. Według prognoz, burze pyłowe wystąpią po raz drugi w ciągu najbliższych kilku dni, krótko po ostatnim zdarzeniu pod koniec stycznia 2022 r. Będą obejmować dalekie przestrzenie i przemieszczać się razem z wiatrem. 

Mark Parrington, starszy naukowiec w Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), komentuje: „Rozwój ostatnich epizodów pyłu saharyjskiego jest podobny do tego, co monitorowaliśmy w poprzednich latach. Bezpośrednie skutki mają wpływ na Wyspy Kanaryjskie i część południowej Europy na poziomie bardziej regionalnym. Następnie pył przemieszcza się szerzej, przez północne części Europy lub Atlantyk, w zależności od wiatrów”. „W tym sezonie ponownie monitorujemy transport pyłu na dalekie odległości. Teraz widzieliśmy pióropusze pyłu przepływające przez Morze Śródziemne i Atlantyk. Monitorowanie tych zdarzeń pyłowych nadal ma kluczowe znaczenie, ponieważ informacje dotyczące obniżenia jakości powietrza w dotkniętych regionach można wykorzystać do złagodzenia środków dotyczących zdrowia ludzkiego, a także dotkniętych branż.”

Stworzone przez allblue.pl