PL   |   EN

RAPORT: Śmiertelność ryb w otwartych systemach chłodniczych elektrowni

RAPORT: Śmiertelność ryb w otwartych systemach chłodniczych elektrowni
Najnowszy raport „Szacunkowe straty w ichtiofaunie Wisły oraz Narwi spowodowane zasysaniem larw ryb i wczesnych form narybkowych do systemów chłodzących Elektrowni Połaniec, Kozienice i Ostrołęka B” opublikowany przez Towarzystwo na rzecz Ziemi we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot prezentuje wyniki i wnioski z badań prowadzonych w latach 2020-2021. W otwartych systemach chłodzących elektrowni Połaniec, Kozienice i Ostrołęka B unicestwiane są miliony ryb z ponad 20 gatunków, w tym chronionych.

System energetyczny oparty o elektrownie termiczne (węglowe, gazowe i jądrowe) należy do najbardziej destrukcyjnych dla ekosystemów rzecznych. Dzieje się tak za sprawą bloków energetycznych wyposażonych w otwarte (jednoprzepływowe) systemy chłodzenia. W porównaniu z obiektami z układem zamkniętym, elektrownie tego typu do procesu chłodzenia skraplaczy (kondensatorów) wymagają niejednokrotnie ponad sto razy więcej wody. W Polsce pracuje łącznie 12 elektrowni jednoprzepływowych. Ich całkowity średnioroczny pobór wody wynosi ok. 6 mld m3, z czego 53% trafia do Elektrowni Połaniec, Kozienice oraz
Ostrołęka B znajdujących się nad Wisłą oraz Narwią. Wraz z wodą do systemów chłodzenia przedostają się miliony organizmów wodnych, które ulegają unicestwieniu.


Badania przedstawione w raporcie są kontynuacją rozpoczętego w 2018 roku projektu naukowego mającego na celu oszacowanie strat i zagrożeń dla ichtiofauny spowodowanych funkcjonowaniem dwóch siłowni termicznych z otwartym systemem chłodzenia
(Kozienice i Ostrołęka B). Dodatkowo do badań włączono Elektrownię Połaniec. W tym przypadku w analizie pominięto zagadnienie koncentracji ichtioplanktonu na przekroju rzeki.

Celem prowadzonych badań jest uświadomienie i uczulenie społeczeństwa oraz decydentów na skalę i wagę problemu, zwłaszcza w kontekście postępującej degradacji środowiska, zmian klimatycznych i nieuchronnej transformacji energetycznej jaka
czeka Polskę i świat w najbliższym czasie.

RAPORT do pobrania:

https://elektrowniakozienice.com/upload/filemanager/StopEK/Raport%20Ryby%202022/raport-2022_v16_150dpi-1.pdf

źródło: https://elektrowniakozienice.com/publikacje/wpyw-zrzutu-wod-pochodniczych-na-temperature-rzek

Stworzone przez allblue.pl