PL   |   EN

„Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość”: Raport

Nasza planeta  nasza wspólna przyszłość: Raport
źródło : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Podczas I Ogólnopolskiej Debaty „Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość” poszukiwano drogi odejścia od przemysłowej produkcji żywności, bezwzględnie eksploatującej zasoby przyrody i szkodzącej zdrowiu człowieka, na rzecz wysokojakościowej i sprzyjającej środowisku naturalnemu produkcji żywności. Właśnie ukazał się raport zawierający wnioski z tego spotkania.

W debacie zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Koalicję Klimatyczną, wzięło udział ponad 200 osób, w tym m.in. naukowcy, politycy, samorządowcy, przedstawiciele sektora rolniczego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ekolodzy, aktywiści, studenci oraz uczniowie szkół średnich.

Celem debaty było zdiagnozowanie obecnego wpływu rolnictwa i sektora produkcji żywności na klimat i przyrodę w Polsce, a następnie przygotowanie raportu i zestawu zaleceń i rekomendacji dla prawodawców. Debata ma powtarzać się cyklicznie i zdawać sprawę z postępów we wdrażaniu działań w tym obszarze.

„Świat skupił się na tym, żeby zminimalizować, zatrzymać wzrost temperatury, żeby chronić nasz klimat. Stanowczo za mało się jednak mówi, a jeszcze mniej się robi jeśli chodzi o postępują- cą degradację środowiska. Ten proces jest coraz szybszy. Głównym winowajcą jest przemysłowy system produkcji żywności. Nie ma lepszego czasu, żeby wreszcie z determinacją żegnać przemy- słowy system produkcji żywności, żeby postawić na żywność, którą się produkuje, szanując jedno-cześnie środowisko. Wygramy podwójnie – uratujemy środowisko naturalne i nasze zdrowie” – powiedział dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ i inicjator debaty. 

Raport z debaty zawiera podsumowanie trzech uzupełniających się tematycznie sesji poświęconych: 

przemysłowemu systemowi produkcji żywności, 
bioróżnorodności 
wyzwaniom stojącym przed polskim rolnictwem w związku ze zmianami klimatycznymi. 
W ramach każdej z sesji przedstawiono diagnozę problemu, propozycje rozwiązania i przewidywane skutki ich wdrożenia. Wnioski końcowe z debaty obejmują opis gotowych, kompleksowych rozwiązań, w tym transformacji systemu przemysłowej produkcji żywności – kluczowej dla poprawy zdrowia człowieka, stanu środowiska naturalnego i zmniejszenia emisji CO2.

Rozwiązania adresowane są do przedstawicieli organów władzy ustawodawczej, a dotyczą m.in. opracowania długofalowej polityki rolnej państwa, w tym długoterminowego planu rozwoju rolnictwa ekologicznego, które byłyby realizowane przez kolejne rządy, wprowadzenie moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych w Polsce oraz stopniową likwidację starych czy wdrożenie rozwiązań prawnych i finansowych zachęcających rolników do stosowania metod sprzyjających bioróżnorodności, ochronie klimatu i wód.

Punktem wyjścia do wdrażania rekomendowanych działań mogą stać się analizy zawarte w załączonym raporcie z debaty oraz obywatelski projekt ustawy o ochronie klimatu przygotowany przez Koalicję Klimatyczną.

W najbliższych miesiącach Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wspierana przez naukowców oraz ekspertów m.in. z Koalicji Klimatycznej, rozpocznie również prace nad przygotowaniem scenariuszy przejścia od przemysłowego systemu produkcji żywności do systemu przyjaznego dla środowiska naturalnego.

Raport oraz relacje filmowe z z poszczególnych sesji dostępne są tutaj: https://wsiz.edu.pl/ogolnopolska-debata-nasza-planeta/

Tagi

Stworzone przez allblue.pl