PL   |   EN

NRL to korzyści dla nas wszystkich, również rolnictwa

NRL to korzyści dla nas wszystkich, również rolnictwa
źródło : pixabay.com
Zdrowie, gospodarka, żywność czy bezpieczeństwo ludzi w Polsce i w Unii Europejskiej zależą od dobrej kondycji przyrody. Niestety dane pokazują, że 81 proc. chronionych siedlisk przyrodniczych oraz 63 proc. gatunków jest w nieodpowiednim lub złym stanie. Jednocześnie nasz kontynent ociepla się dwukrotnie szybciej niż reszta świata – ubiegły rok był najcieplejszym w historii, a marzec br. to jeden najcieplejszych miesięcy w historii pomiarów.

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) szacuje, że aż 44 biliony dolarów z wartości ekonomicznej generowanej rocznie – czyli ponad połowa światowego PKB – są w stopniu umiarkowanym lub wysokim zależne od przyrody i jej usług . A w raporcie WEF z 2024 roku utrata bioróżnorodności jest wymieniona na trzecim miejscu największych globalnych ryzyk! Odpowiedzią ma być Nature Restoration Law (NRL).

NRL to: odbudowa ekosystemów (lasów, rzek, mórz, torfowisk)

Podstawowym założeniem NRL jest odbudowa zasobów przyrody. Państwa członkowskie mają wprowadzić skuteczne obszarowe działania odbudowy przyrody i do 2030 roku objąć nimi łącznie co najmniej 20 proc. obszarów morskich i lądowych Unii Europejskiej. NRL zakłada również przywrócenie co najmniej 25 000 km rzek na terenach państw członkowskich do stanu swobodnego przepływu do 2030 roku. To cel, który wspiera zapobieganie zarówno suszy, jak i powodzi, które coraz dotkliwiej dotykają nasz kraj – plony, które tracimy w Polsce przez suszę kosztują nas rocznie około 6,5 mld zł .
Te główne założenia wpływają na życie codzienne wszystkich obywateli w elementarnych aspektach.

NRL to: bezpieczeństwo

Stabilne rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe – NRL nie wprowadza nowych zobowiązań czy ograniczeń dla gospodarstw rolnych, za to pomaga walczyć ze szkodnikami, suszą i gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi które trapią nie tylko rolników. Odtwarzanie zasobów przyrody ma zapewnić Europie długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Bez zasobów przyrodniczych, a więc wody, zdrowych i żyznych gleb oraz różnorodności biologicznej, uprawa będzie niemożliwa. W stanowisku, popartym przez kilka tysięcy naukowców UE, czytamy: „Największe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego wynikają ze zmiany klimatu oraz utraty różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, takich jak zapylanie i zwalczanie szkodników”. Prawie 5 mld. EUR rocznej produkcji rolnej UE jest bezpośrednio przypisywane owadom zapylającym.
NRL to także stabilna gospodarka – odbudowa zasobów przyrody jest inwestycją, ponieważ każde 1 EUR wydane na odtwarzanie przyrody przynosi zwrot w wysokości od 8 do 38 EUR. Szacunkowe korzyści płynące z odbudowy są średnio 8-10 razy większe niż jej koszty.

NRL to: zdrowie fizyczne i psychiczne

Wdrożenie NRL będzie miało bezpośredni, pozytywny wpływ na zdrowie publiczne w Europie. Ochrona przed skutkami zmiany klimatu, których obawia się aż 71 proc. Polek i Polaków (w tym 28 proc. w dużym stopniu). Zmiana klimatu destabilizuje ekosystemy i zwiększa częstotliwość, rozmiar i czas trwania fal upałów, które każdego roku powodują śmierć 130 000 osób . Fale upałów są najbardziej śmiercionośnym rodzajem ekstremalnych warunków pogodowych w Europie, a obszary miejskie są szczególnie nimi dotknięte.
Kontakt z naturą – kontakt z przyrodą i aktywność fizyczna w naturalnym środowisku przyrodniczym mają znaczący pozytywny wpływ na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka. Wykazano między innymi, że zapobiegają powstawaniu i wspomagają leczenie wielu chorób cywilizacyjnych, w tym nadciśnienia, chorób kardiologicznych, cukrzycy typu II czy depresji. Coraz więcej prac naukowych wskazuje również, że więź człowieka z przyrodą wpływa na jego dobrostan.

Nie odbierajmy sobie prawa, które ma stać na straży naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

Zróbmy to! Potrzebujemy wprowadzenia NRL, bo Natura Ratuje Ludzi.

Obecny kształt rozporządzenia dot. odbudowy przyrody to efekt dwuletnich trudnych negocjacji i licznych kompromisów. Nature Restoration Law jest szeroko popierane, między innymi przez naukowców, przemysł eneretyki wiatrowej oraz słonecznej, progresywnych rolników, myśliwych, instytucje finansowe, europejskich burmistrzów oraz rosnącą liczbę firm i stowarzyszeń biznesowych. Ponadto około 1 200 000 osób wsparło ambitne Nature Restoration Law – obywatele UE mogli zabrać głos poparcia w ramach różnych kampanii, które zostały zainicjowane przez koalicję #RestoreNature. W Polsce NRL popiera również Państwowa Rada Ochrony Przyrody – organ powołany przez Ministrę Klimatu i Środowiska, Paulinę Henning-Kloskę. Pierwszą rekomendacją Rady było wezwanie polskiego rządu do poparcia rozporządzenia.
Polski głos poparcia dla ratowania przyrody przez wprowadzenie NRL można wyrazić m.in. w petycji Avaaz: https://secure.avaaz.org/campaign/pl/nature_restoration_law_pl_loc/

źródło: zielonasiec.pl

Tagi

Stworzone przez allblue.pl