PL   |   EN

215 ludzi nauki apeluje do Premiera o poparcie dla NRL

215 ludzi nauki apeluje do Premiera o poparcie dla NRL
źródło : pixabay.com
215 naukowczyń i naukowców zwróciło się do Premiera RP, Donalda Tuska, z apelem o poparcie dla Nature Restoration Law (NRL), czyli unijnego rozporządzenia dotyczącego odbudowy zasobów przyrodniczych. List podkreśla nie tylko kwestie dobrostanu przyrody, lecz przede wszystkim korzyści gospodarcze i rozwój rolnictwa, a więc zapewnienie bezpiecznej przyszłości dla nas i przyszłych pokoleń.

Pełna treść listu naukowców wraz z listą sygnatariuszy i sygnatariuszek

Prace nad rozporządzeniem dotyczącym NRL są na ostatniej prostej, będzie ono przedmiotem głosowania na posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska 17 czerwca tego roku. Poparcie polskiego rządu dla NRL może okazać się kluczowe dla przyjęcia lub odrzucenia tej ważnej zmiany w Europie.

Dlatego głos naukowców stara się przekonać polski rząd, że działania na rzecz odtworzenia przyrody są „kluczowe dla przyszłości polskiego rolnictwa. Pozwolą one uczynić je bardziej odpornym na zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska”. 

Istnieje wiele naukowych dowodów na to, że przywracanie przyrody jest nie tylko potrzebne dla ochrony dzikich gatunków, ale jest też konieczne dla podtrzymania dobrobytu ludzi, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych – można przeczytać w apelu naukowców do Premiera. – Eutrofizacja morza, rzek i jezior wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi będzie prowadzić do katastrof ekologicznych, a jedynym sposobem, by im przeciwdziałać jest odtworzenie stref buforowych wychwytujących zanieczyszczenia rolnicze zanim trafią do wód. (...) Katastrofa na Odrze jest przykładem tego, co nas czeka, jeśli nic nie zrobimy.

To prawo nie dotyczy „przywracania natury dla samej natury”. Głównym celem rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych (NRL) jest zapewnienie środowiska, które będzie sprzyjać zdrowiu i dobrobytowi obecnych i przyszłych pokoleń. Chodzi o stworzenie warunków, w których ekosystemy lądowe i morskie będą miały zdolność do trwałego dostarczania niezbędnych dóbr i usług, od których zależy zarówno nasze codzienne życie, jak i gospodarka – mówi jeden z sygnatariuszy listu dr hab. Marek Giergiczny z Wydziały Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W Unii Europejskiej zbliża się kluczowy moment batalii o los dzikiej natury, kształt przyrody w miastach i przyszłość rolnictwa. Jeżeli nie chcemy dalszej degradacji gleb uprawnych, wzrostu ilości środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, coraz mniejszych plonów i coraz wyższych cen żywności, koniecznym jest nasza zwiększona troska o ekosystemy rolnicze. Realizacja działań naprawczych w rolnictwie będzie oznaczała coraz mniejszą degradację terenów rolnych, więcej zapylaczy i ptaków w krajobrazie rolniczym, zdrowszą żywność i mniejsze ceny produktów rolnych. Wybór należy do nas – podkreśla inny sygnatariusz listu, Piotr Skubała, profesor nauk biologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członek Team Europe Direct (Komisja Europejska).

Nie ma żadnych wątpliwości – odtwarzanie przyrody przyrody leży w interesie nas wszystkich. List środowisk naukowych do premiera jest dowodem na to, że za tym stwierdzeniem stoi autorytet nauki i twarda wiedza. Liczymy na to, że rząd posłucha głosu rozsądku i dla dobra nas, i naszych dzieci zagłosuje za Nature Restoration Law – podsumowuje Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

List ludzi nauki to kolejny głos poparcia dla NRL po apelu podpisanym przez 1,2 mln osób, stanowisku 80 podmiotów ze świata biznesu oraz liście jedenastu unijnych ministrów do polskiego rządu, w którym nawołują do przyjęcia unijnego rozporządzenia o odbudowie zasobów  przyrodniczych. 

źródło: dzikiezycie.pl

Tagi

Stworzone przez allblue.pl