PL   |   EN
Perspektywa światowych przemian energetycznych: ścieżka 1,5C - raport IRENA
01 lipiec 2021

Perspektywa światowych przemian energetycznych: ścieżka 1,5C - raport IRENA

World Energy Transitions Outlook wyznacza drogę dla świata do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i powstrzymania tempa zmian klimatycznych poprzez przekształcenie globalnego krajobrazu energetycznego. Niniejszy raport przedstawia opcje ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C i doprowadzenia emisji CO2 do zera netto do 2050 r., oferując szczegółowe informacje na temat wyborów technologicznych, potrzeb inwestycyjnych, ram politycznych i społeczno-gospodarczych skutków osiągnięcia zrównoważonego, odpornego i integracyjna przyszłość energetyczna.
Nieszczelności w infrastrukturze gazowej w całej Europie - wycieka metan ocieplający planetę
28 czerwiec 2021

Nieszczelności w infrastrukturze gazowej w całej Europie - wycieka metan ocieplający planetę

Metan, jeden z silnych gazów cieplarnianych wypływa z infrastruktury gazu ziemnego w całej Unii Europejskiej z powodu wycieków i odpowietrzania.
Rozwój energii z wiatru kołem zamachowym polskiej gospodarki
22 czerwiec 2021

Rozwój energii z wiatru kołem zamachowym polskiej gospodarki

Energia z wiatru zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a jej rozwój to także szansa na nowe miejsca pracy dla tych, którzy dziś pracują w sektorze węglowym i jego otoczeniu – to niektóre wnioski z konferencji PSEW2021 Live Debate, podczas której przedstawiciele branży wiatrowej dyskutowali o przyszłości sektora z reprezentantami strony rządowej.
Morskiej energetyce wiatrowej brakuje kadr
18 czerwiec 2021

Morskiej energetyce wiatrowej brakuje kadr

W 2040 roku Polska ma szansę być już dojrzałym rynkiem w branży morskiej energetyki wiatrowej, wiodąc prym w basenie Morza Bałtyckiego. Warunkami są jednak dostosowanie zaplecza portowego, rozwój innowacji oraz infrastruktury logistycznej i obsługowej, a także budowa kadr, których dziś brakuje – wynika z nowego raportu „Energia (od)nowa” ILF Consulting Engineers Polska. Eksperci wskazują, że wyzwaniem będzie też jak największe zaangażowanie w rozwój sektora offshore polskich przedsiębiorstw. W tej chwili optymistyczne szacunki zakładają, że udział krajowych dostawców produktów i usług w polskim rynku, wartym ok. 130 mld zł, nie przekroczy 50 proc.
ETS dla transportu i budynków ma zasadnicze znaczenie
16 czerwiec 2021

ETS dla transportu i budynków ma zasadnicze znaczenie

Ogólnounijny system handlu uprawnieniami do emisji dla sektora transportu i budownictwa zapewniłby finansowanie rozwiązań niskoemisyjnych i wspierałby gospodarstwa domowe o niższych dochodach i państwa członkowskie poprzez redystrybucję dochodów z cen emisji dwutlenku węgla, twierdzą Matthias Buck i Andreas Graf.
MRPiT: Planowane złagodzenie przepisów o budowie wiatraków na lądzie pozwoli na obniżenie cen energii
04 czerwiec 2021

MRPiT: Planowane złagodzenie przepisów o budowie wiatraków na lądzie pozwoli na obniżenie cen energii

Polska ma najniższy w UE udział OZE w swoim miksie energetycznym i najwyższe w całej Unii ceny hurtowe energii. – Utrzymanie obecnego miksu w długookresowej perspektywie wiązałoby się z dalszym, znacznym wzrostem cen energii – wskazuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w uzasadnieniu do nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, której konsultacje właśnie się zakończyły.
Stworzone przez allblue.pl