PL   |   EN

Wdrażanie, inwestycje, technologia, integracja sieci i aspekty społeczno-ekonomiczne

Wdrażanie, inwestycje, technologia, integracja sieci i aspekty społeczno-ekonomiczne
źródło : pixabay.com
Redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2)leży u podstaw przyspieszającego na świecie przejścia od szkodliwych dla klimatu paliw kopalnych do czystych, odnawialnych form energii. Stały wzrost produkcji energii fotowoltaicznej (PV) stanowi istotną część tej globalnej transformacji energetycznej.

Oprócz wypełnienia porozumienia paryskiego, odnawialne źródła energii mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, poprawy zdrowia i dobrostanu oraz zapewnienia przystępnego cenowo dostępu do energii na całym świecie. Niniejszy dokument Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przedstawia opcje przyspieszenia wdrażania i pełnego uwolnienia ogromnego potencjału fotowoltaicznego na świecie w okresie do 2050 r.

Zobacz streszczenie w języku angielskim

Analiza jest zgodna z przypadkiem REmap nakreślonym w mapie drogowej globalnej transformacji energetycznejIRENA, która podkreśla sposoby przyspieszenia transformacji energetycznej w ciągu najbliższych trzech dekad w przeciwieństwie do obecnych planów.

W szczególności w artykule podkreślono wzrost potrzebny w fotowoltaice, aby osiągnąć cele klimatyczne. Oferuje również wgląd w redukcję kosztów, trendy technologiczne i potrzebę przygotowania sieci elektrycznych do rosnącego udziału fotowoltaiki.

Wśród ustaleń:

  • Przyspieszone wdrażanie fotowoltaiki w połączeniu z głęboką elektryfikacją może przynieść 21% redukcji emisji CO₂ (prawie 4,9 gigaton rocznie) do 2050 r.
  • Fotowoltaika może pokryć jedną czwartą globalnego zapotrzebowanie na energię elektryczną do połowy stulecia, stając się drugim co do wielkości źródłem wytwarzania po wietrze.
  • Globalna moc musi osiągnąć 18-krotność obecnego poziomu, czyli ponad 8 000 gigawatów do 2050 r.
  • Azja nadal dominowałaby w wykorzystaniu fotowoltaiki, z ponad 50% zainstalowanej mocy, a następnie Ameryka Północna (20%) i Europa (10%).
  • Koszty projektów fotowoltaiki, już poniżej krańcowych kosztów paliw kopalnych w ujęciu globalnym, będą dalej spadać w nadchodzących dziesięcioleciach.
  • Mobilizacja środków finansowych będzie kluczowa, a szacunki IRENA dotyczące planu działania zakładają wzrost średnich rocznych inwestycji w fotowoltaikę o 68% do 2050 r.
  • Fotowoltaika to szybko rozwijająca się branża, w których innowacje w całym łańcuchu wartości napędzają dalsze, szybkie redukcje kosztów. Pływająca fotowoltaika jest doskonałym przykładem, z globalną skumulowaną mocą zainstalowaną przekraczającą jeden gigawat w 2018 r. i wyraźnym potencjałem szybkiego wzrostu.
  • Dachowe systemy fotowoltaiczne szybko się rozprzestrzeniły dzięki wspierającym politykom, takim jak pomiary netto i zachęty podatkowe.
  • Transformacja energetyczna przynosi korzyści społeczno-gospodarcze. Globalny przemysł solarny może zatrudnić ponad 18 milionów ludzi do 2050 roku.

 
 

Stworzone przez allblue.pl