PL   |   EN

Raport "Lasy do spalenia"

Raport Lasy do spalenia
źródło : Pracownia na rzecz wszystkich istot
Czy myśląc o odnawialnych źródłach energii, wyobrażasz sobie wiatraki i panele słoneczne? Przed powstaniem raportu "Lasy do spalenia" myśleliśmy podobnie. Okazuje się jednak, że transformacja energetyczna w Unii i w Polsce polega na spalaniu biomasy, w większości drewna. Zgodnie z wiedzą naukową, będzie to mieć katastrofalne skutki dla przyrody i klimatu.

Raport "Lasy do spalenia" opisuje, jak wygląda rynek polskiej biomasy i przedstawia szereg argumentów przeciwko traktowaniu drewna jako odnawialnego i zeroemisyjnego paliwa.

Jeśli biomasa będzie nadal uznawana za OZE, wycinanie drzew i spalanie ich na przemysłową skalę pogorszy tylko trwający kryzys klimatyczny, przyczyni się do zniszczenia lasów i zwiększy, już i tak dotkliwe w naszym kraju, zanieczyszczenie powietrza. 

  • W tej chwili, w Unii biomasa stanowi 60% udziału w całości energii generowanej z odnawialnych źródeł energii. W Polsce to aż 81%. To nie jest zielona transformacja, to wielkie, zielone kłamstwo!
  • Od wejścia Polski do UE mamy do czynienia z gigantycznym rozwojem rynku bioenergii. Aż 140 razy wzrosła ilość drewna spalanego w energetyce, z 35 tys. m3 do 4,9 mln m3.
  • W Polsce pracuje obecnie 21 instalacji biomasowych o mocy powyżej 5 MW. Tylko w zielonym bloku Elektrowni Połaniec spala się rocznie ok 1.1 mln ton biomasy. Zużycie paliwa odpowiada spalaniu 20 ha lasu dziennie. Jeśli cała energia elektryczna byłaby w Polsce dostarczana z podobnych instalacji polskie lasy zostałyby spalone w całości w niecałe 10 lat.
  • Pozyskiwanie biomasy potęguję presję, jaką gospodarka leśna wywiera na przyrodę: zaburza integralność ekosystemów leśnych, negatywnie wpływa na różnorodność biologiczną a przez uszczuplenie zasobów martwego drewna prowadzi do degradacji lasu.
  • Biomasa leśna nie jest neutralnym klimatycznie źródłem energii. Jej spalanie, na jednostkę wygenerowanej energii,  emituje do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż spalanie paliw kopalnych – nawet do 2,5 raza więcej w porównaniu do gazu kopalnego, ok 50% więcej od węgla kamiennego. 

Aby zapobiegać zmianom klimatycznym powinniśmy zapobiegać wylesianiu, chronić istniejące lasy i odtwarzać te zdegradowane. Będzie to lepsza od spalania drewna strategia zarówno dla ochrony klimatu, bioróżnorodności jak i utrzymania usług ekosystemowych świadczonych przez lasy.

Powstrzymajmy zielone kłamstwo. Niech jak najwięcej osób dowie się, że masowe spalanie lasów nie jest "zielonym" źródłem energii. 

Pobierz raport TUTAJ

Stworzone przez allblue.pl