PL   |   EN

Parlament Europejski domaga się szybszego wdrażania morskiej energii odnawialnej

Parlament Europejski domaga się szybszego wdrażania morskiej energii odnawialnej
źródło : pixabay.com
Zwiększenie mocy morskiej energii odnawialnej ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, ale według Parlamentu Europejskiego pozwolenia na nowe lokalizacje muszą być szybciej zatwierdzane.

W środę (16 lutego) prawodawcy zatwierdzili odpowiedź Parlamentu na strategię Komisji Europejskiej dotyczącą morskiej energii odnawialnej. W swoim sprawozdaniu wezwano do szybkiego wdrożenia morskiej energii odnawialnej i terminów dla organów zatwierdzających pozwolenia.

"Morska energetyka wiatrowa jest kluczem do osiągnięcia naszych celów klimatycznych. Jeśli mamy mieć szansę sprostać naszym celom klimatycznym, potrzebujemy więcej energii odnawialnej, w rzeczywistości znacznie więcej "- powiedział główny prawodawca tematu, Morten Petersen.

"[Pozwolenie] trwa obecnie zbyt długo. Jeśli nie zrobimy tego w inny i znacznie szybszy sposób, nie osiągniemy naszych celów" - dodał duński parlamentarzysta.

Europa ma ogromny potencjał w zakresie produkcji energii odnawialnej na morzu, a Komisja Europejska dąży do osiągnięcia 60 gigawatów do 2030 r. i 300 gigawatów do 2050 r.

Aby osiągnąć te cele, kraje UE muszą rozbudować i ulepszyć swoją infrastrukturę energetyczną, aby poradzić sobie ze zwiększoną ilością energii odnawialnej. Potrzebny jest również dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny energii elektrycznej, powiedział Petersen.

Ale pozwolenia pozostają solą w oku branży wiatrowej.

Kraje UE będą prawdopodobnie otrzymywać coraz większą liczbę wniosków. Z tego powodu istnieje "pilna potrzeba przyspieszenia [pozwolenia] w celu osiągnięcia celów 2030 i 2050", według prawodawców.

Wezwali kraje UE do "pilnego uproszczenia odpowiednich procedur i skoordynowania wysiłków". Obejmuje to tworzenie przejrzystych procesów i wprowadzanie terminów wydawania zezwoleń.

"Procesy wydawania pozwoleń w państwach członkowskich powinny być usprawniane tam, gdzie to możliwe, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień" - napisała Komisja Europejska w swojej strategii morskiej energii odnawialnej, opublikowanej w listopadzie 2020 r.

"Jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń, wiemy, że stoimy przed jednym z kluczowych wyzwań związanych z rozwojem projektów w UE. Robimy więc wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że państwa członkowskie koordynują, usprawniają i ułatwiają ten proces" - powiedziała komisarz ds. Energii Kadri Simson.

Dodała, że kraje UE muszą w pełni transponować unijne przepisy dotyczące energii odnawialnej z 2018 r. do swoich przepisów – termin, którego wiele z nich nie dotrzymało.

Unijna władza wykonawcza planuje również przedstawić dalsze wytyczne dotyczące dobrych praktyk tego lata, aby zająć się tym, co Simson nazwał "zbyt złożonymi i nadmiernie długimi procedurami administracyjnymi".

Zrównoważona produkcja energii

W sprawozdaniu wezwano również do wprowadzenia do 2025 r. ogólnounijnego zakazu składowania odpadów dla likwidowanych łopat turbin "w celu zapewnienia obiegu zamkniętego, zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko na glebę i oceany oraz zwiększenia poziomu ochrony gleby".

Prawodawcy podkreślili również, że przestrzeń morska musi być zarządzana w sposób bardziej zrównoważony. Według Parlamentu morskie farmy wiatrowe mogą korzystnie wpływać na różnorodność biologiczną mórz, jeśli są projektowane i budowane w sposób zrównoważony, ale muszą współistnieć z rybołówstwem i transportem morskim.

"Musimy spojrzeć na szerszy obraz: jak przestrzeń morska jest zorganizowana, oparta na ekosystemach i wykorzystaniu tego obszaru" - powiedziała Catherine Chabaud, która opracowała opinię komisji rybołówstwa w tej sprawie.

"Powinniśmy pójść dalej, patrząc na korzyści dla ekosystemów i korzyści dla lokalnych miejsc pracy również na tym obszarze" - dodała.

Branża wiatrowa z zadowoleniem przyjęła sprawozdanie. Europejskie przepisy dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich muszą odzwierciedlać cel UE w zakresie zerowej emisji netto, twierdzi Ulrik Stridbæk, wiceprezes i szef ds. regulacyjnych w globalnej firmie Ørsted zajmującej się morską energetyką wiatrową.

Jednak organizacja pozarządowa WWF zajmująca się ochroną środowiska była krytyczna, twierdząc, że prawodawcy nie dostosowali swojego stanowiska do wymogu, aby kraje UE przyjęły podejście ekosystemowe do planowania działalności morskiej.

"Parlament wysłał dziś głuchy sygnał do obywateli UE, nie przyjmując zintegrowanego i holistycznego podejścia do działań na rzecz klimatu" - powiedziała Helena Rodrigues, urzędnik ds. Polityki oceanicznej w Biurze Polityki Europejskiej WWF.

Zielony wodór

Odnawialne źródła energii na morzu są postrzegane nie tylko jako źródło odnawialnej energii elektrycznej. We wnioskach dotyczących dekarbonizacji gazu, przedstawionych w grudniu, Komisja Europejska podkreśliła rolę energii odnawialnej, w tym źródeł morskich, w produkcji "zielonego wodoru".

Zielony wodór jest produkowany przy użyciu energii odnawialnej i jest postrzegany jako jeden ze sposobów dekarbonizacji trudnych do zelektryfikowania sektorów.

Morska energia odnawialna, "ze względu na samą skalę projektu i dużą wydajność, odegra istotną rolę w przyspieszeniu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych", zgodnie z raportem, w którym wezwano Komisję Europejską do zbadania, w jaki sposób morska energia odnawialna może utorować drogę do rozwoju produkcji odnawialnego wodoru.

 

Źródło: euractiv

Tagi

Stworzone przez allblue.pl