PL   |   EN

Niemcy zgłaszają wyższą intensywność emisji po raz pierwszy od 2013 r.

Niemcy zgłaszają wyższą intensywność emisji po raz pierwszy od 2013 r.
źródło : pixabay.com
Intensywność emisji gazów cieplarnianych, czyli emisji dwutlenku węgla w stosunku do produktu krajowego brutto (PKB), w ubiegłym roku wzrosła w Niemczech po raz pierwszy od 2013 r., stwierdziła Rada Ekspertów ds. Zmian Klimatu w swoim rocznym sprawozdaniu.

Rada stwierdziła, że rozwój ten powinien być uważnie obserwowany i będzie przedmiotem specjalnego raportu, który zostanie opublikowany jesienią 2022 r. W ciągu ostatnich 30 lat oddzielenie działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego od wzrostu  emisji gazów cieplarnianych w znacznym stopniu przyczyniło się do ogólnego zmniejszenia emisji od 1990 r. W 2021 r. wzrost PKB był mniejszy (wzrost o 2,7% w porównaniu z 2020 r.) niż wzrost zużycia energii pierwotnej (3,1%). Co więcej, więcej energii z węgla i mniej odnawialnych źródeł energii zmieniło skład pierwotnych źródeł energii, prowadząc do wyższej emisji CO2 na jednostkę energii. Rok 2021 był rokiem szczególnie słabego wiatru.

W raporcie rada oceniła oficjalne dane dotyczące emisji w 2021 r., Opublikowane miesiąc  temu przez Federalną Agencję Środowiska (UBA), które wykazały, że sektor budowlany nie osiągnął swojego celu drugi rok z rzędu, a sektor transportu również nie osiągnął sukcesu. Ten ostatni zrobił to "pomimo redukujących emisję skutków rosnących cen paliw i środków mających na celu powstrzymanie pandemii COVID-19" - zauważyli eksperci. Wszystkie pozostałe sektory (energetyka, przemysł, rolnictwo, odpady) pozostały w ramach swoich budżetów emisyjnych. Ministerstwa odpowiedzialne za budynki i transport muszą teraz w ciągu trzech miesięcy przedstawić program działań, wyszczególniający środki, które rekompensują nieosiągnięty cel. Po raz pierwszy uruchomiony zostanie automatyczny mechanizm bankowy i pożyczkowy przewidziany w ustawie o działaniach w związku z klimatem, zwiększający lub zmniejszający roczne poziomy emisji w sektorach, w których doszło do przekroczenia lub niedoboru odpowiedniego rocznego progu emisji.

Niemcy przyjęły pierwszą w historii dużą ustawę klimatyczną pod koniec 2019 r. Uwzględniono w nim wiążące roczne  cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla każdego sektora gospodarki na lata 2020–2030 oraz wprowadzono radę ekspertów jako niezależny organ nadzorczy. Po zakończeniu drugiej kontroli od czasu wejścia w życie ustawy eksperci przedstawili również sugestie dotyczące ulepszeń, na przykład zalecając instrumenty służące rozwiązaniu problemu przewidywanego niepowodzenia celu oraz silniejszemu dostosowaniu do unijnego i krajowego handlu uprawnieniami do emisji.  Ogólnym celem Niemiec jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 roku.

 

Źródło: cleanenergywire.org

Stworzone przez allblue.pl