PL   |   EN

Co może przynieść zakaz sprzedaży kotłów gazowych?

Co może przynieść zakaz sprzedaży kotłów gazowych?
Raport Cool Products pokazuje, że zakaz stosowania kotłów na paliwa kopalne może w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu oraz że można zmniejszyć zależność od importu paliw kopalnych.

W raporcie zbadano potencjalny wpływ unijnego zakazu sprzedaży kotłów na osiągnięcie istniejących celów w zakresie dekarbonizacji ogrzewania i zależności energetycznej poszczególnych państw członkowskich. POBIERZ PEŁNY RAPORT (język angielski).

Główne ustalenia

- Zakaz stosowania kotłów gazowych od 2023 roku zmniejszyłby prawie o 1/3 rosyjski import gazu do Europy. W przypadku wprowadzenia go w 2025 roku zmniejszyłby się o 1/5, a w przypadku wprowadzenia go w 2029 roku miałby minimalny wpływ na ten import. 

- Rumunia zmniejszyłaby swoją zależnośc od gazu ziemnego o prawie 70%, podczas gdy Polska, Słowacja, Czechy i Dania również bardzo skorzystałyby z tego ograniczenia. Pompy ciepła są bezdyskusyjnie pierwszym krokiem do odejścia od uzależnienia od gazu, co podkreśla również Międzynarodowa Agencja Energii (IEA).

- Wprowadzenie zakazu już w 2023 roku spowodowałoby, że aż 18% celu klimatycznego UE non-ETS na 2030 r. zostałoby osiągnięte w jednym ruchu. W przypadku wprowadzenia w życie zakazu w 2025 r. byłoby to 13%. Dzieje się tak, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę konserwatywny wskaźnik rocznego obrotu kotłów na poziomie 4%.

- Dzęki zakazowi Rumunia i Bułgaria osiągnęłyby de facto z nawiązką swój dotychczasowy cel klimatyczny bez kiwnięcia palcem, cała Europa Środkowo-Wschodnia znacznie zwiększyłaby swoje szanse na osiągnięcie swojego (niezbyt lubianego) celu klimatycznego.

- Wreszcie, większość zachodnich krajów UE znacznie zwiększyłaby swoje szanse na osiągnięcie celu w zakresie #odnawialnych źródeł energii w #ogrzewaniu i #chłodzeniu dzięki temu prostemu posunięciu, w tym Niemcy (45%) i Włochy (40%).

Coolproducts

Coolproducts for a cool planet jest koalicją europejskich organizacji pozarządowych pracujących nad tym, aby ekoprojektowanie i etykietowanie energetyczne rzeczywiście działało na rzecz Europejczyków i środowiska.

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl