PL   |   EN

Elektryfikacja systemów grzewczych w gospodarstwach domowych - Węgry

Elektryfikacja systemów grzewczych w gospodarstwach domowych - Węgry
źródło : pixabay.com
W grudniu 2021 roku na Węgrzech został uruchomiony europejski projekt finansowany przez RRF, którego celem jest dotowanie systemów fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Koniec projektu przewidziany jest na czerwiec 2026 roku. Całkowity budżet to ok. 530 mln EUR, w tym wkład Unii Europejskiej ok. 418 mln EUR (80% finansowania z UE).

Projekt przewiduje udzielenie 100% bezzwrotnego wsparcia na montaż systemów fotowoltaicznych oraz elektryfikację systemów grzewczych w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi dla 45 000 gospodarstw domowych. Środki finasowe będą przyznawane głównie dla budynków, w których roczny dochód na mieszkańca jest mniejszy lub równy średniemu rocznemu dochodowi na mieszkańca na Węgrzech w 2020 r. Priorytetem są rodziny z dziećmi poniżej 18 roku życia.

Renowacja budynków kluczowa przy elektryfikacji

Elektryfikacja ogrzewania węgierskich gospodarstw domowych w ich obecnym stanie jest nie tylko marnotrawstwem energii i środków finansowych, ale też może spowodować zwiększonie zapotrzebowanie na energię, co w efeekcie może doprowadzić do przeciążenia mocy sieci elektrycznej. Zatem logicznym wydaje się, że pierwszym krokiem, przed elektryfikacją ogrzewania, jest właściwe przygotowanie budynków, tak by skutecznie minimalizować straty ciepła spowodowane brakiem ocieplania ścian, izolacji dachów czy nieszczelności w oknach oraz drzwiach. Drugim krokiem po odpowienim przygotowaniu budynków są inwestycje w pompy ciepła i fotowoltaikę. Dotacje na ogrzewanie i elektryfikację powinny zawierać kryteria efektywności energetycznej o bliskim zeru zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Konieczne zatem wydaje się połączenie renowacji i inwestycji i projektu unijnego z krajowymi programi remontowymi budynków. Krajowe plany również powinny uwzględniać kryteria efektywności energetycznej, niestety plan na lata 2021-22 nie zawierał takich kryteriów.

By projket przynisół wymierne korzyści ważne jest też by koncentrował się na osobach żyjących w ubóstwie energetycznym. Niestety obecnie przyjęte kryterium maksymalnego dochodu (średni dochód krajowy) jest zbyt wysokie, a bezzwrotne w 100% finansowanie powoduje dużą niesprawiedliwość, gdyż wiele osób uprawnionych do wsparcia (według kryterium dochodu) mogłoby sobie pozwolić przynajmniej częściowe sfinansowanie inwestycji z własnych dochodów. Zatem próg maksymalnego dochodu powinien być niższy i operać na kryterium np. płacy minimalnej, to pozwoli uniknąć niepotrzebnego przydzielania środków publicznych osobom zamożnym.

 

 


Opis pochodzi z bazy danych dobrych przykładów finansowania inwestycji w ochronę klimatu z funduszy europejskich projektu "Towards Climate-neutral EU: efficient allocation of EU funds" dofinansowanego przez Program Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska.

 

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl