PL   |   EN

Jak fale upałów pogłębiają ubóstwo energetyczne

Jak fale upałów pogłębiają ubóstwo energetyczne
Ubóstwo energetyczne to termin, z którym będziemy mieć coraz częściej do czynienia. Niestety jeszcze niewielu ludzi słyszało to określenie, a wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ubóstwo energetyczne może dotyczyć także i jego gospodarstwa domowego. Problem ten dotyczy gospodrstw domowych, które w powszechnym pojęciu nie zaliczają się do biednych. Zgodnie z powszechnie przyjmowanym terminem osoba uboga energetycznie nie jest tożsama z osobą ubogą ekonomicznie.

Fale upałów, które dotykają Europę tego lata, sprawiają że powraca temat ubóstwa energetycznego. To problem, który dotyka wiele gospodarstw domowych i nie dotyczy już tylko zimy, ale zaczyna być coraz moczniej odczuwalny także latem. Zaczynamy powoli mieć do czynienia z tzw. letnim ubóstwem energetycznym.

Podczas upałów wiele osób ma trudności z utrzymaniem komfortowej temperatury w domach i mieszkaniach, ponieważ nie stać ich na opłacenie wysokich rachunków za energię elekryczną. Podczas upałów lokalne i rządowe władze obszarów dotniętcych wysoką temaperaturą przypominają o podstawowych zasadach ochrony zdrowia. Zaleca się picie dużej ilości płynów (najlepiej wody), przebywanie w miejscach o obnizonej temaertaurze, unikanie wysiłku fizycznego w godzinach najwyższych temaperatur, schładzanie pod prysznicem oraz nieeksponowanie się na promienie słoneczne przestrzeganie tych kilku wskazówek pozwala uniknąć negatywnych skutków zdrowowtnych wynikających z ekstremalnych upałów.

Czy każdy może sobie pozwolić na utrzymanie komfortowej temperatury w swoim domu? 
Z powodu wysokich cen energii nie każdy może podłączyć wentylator, włączyć klimatyzację, wziąć zimny prysznic. Utrzymanie komfortowej temperatury w domu nie jest możliwe dla wszystkich i z tego powodu coraz częściej organizacje społeczne, zwracają uwagę  na nasilający się problem z letniego ubóstwa energetycznego. Unia Europejska finansuje organizacje wspierające działania i niosące pomoc na rzecz wyrównywania różnic w ubóswtwie energetycznym. Jednym z takich działań jest projekt Cooltorise.

Problem  w liczbach

Mimo wiedzy o problemie jeszcze jest niewiele danych w  zakresie letniego ubóstwa energetycznego. Jednym z niewielu badań jest raport Association of Environmental Sciences, w którym czytamy, że w Hiszpanii w 2018 r. z powodu ubóstwa energetycznego zmarło łącznie 7000 osób. Liczba ta obejmuje przedwczesne zgony z powodu udarów cieplnych. To samo badanie wskazuje, że 1,9 miliona ludzi mieszka w domach o nieodpowiedniej temperaturze, co stanowi 10% populacji.

Liczby te pokrywają się z tymi opublikowanymi w innym raporcie -  Agencji Zdrowia Publicznego, który wskazuje że około 10% ankietowanych nie może pozwolić sobie na utrzymanie w domu odpowiedniej temperatury w cieplejszych miesiącach roku.

Cooltorise


Projekt Cooltorise to hiszpański projket, który jest częścią pakietu działań Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 i ma na celu zmniejszenie występowania letniego ubóstwa energetycznego wśród europejskich gospodarstw domowych.  Głównymi działalność Cooltorise skupia się na warsztatowych spotkaniach z mieszkańcami. Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie rachunków za prąd, tak aby eduktaorzy mogli nauczyć ich podstawowych pojęć i pomóc im zmniejszyć kwotę, którą płacą co miesiąc. Podczas sesji udzielane są również wskazówki, jak lepiej izolować domy lub być bardziej energooszczędnym.


Sieć schronisk klimatycznych


Intensywność fal upałów, to coś do czego musimy się przywyczaić. Według najnowszych danych fale upałów występują obecnie średnio co 4 lata, ale prognozuje się, że częstotliwość ta wzrośnie do 2 fal upałów rocznie (w najlepszym przypadku) lub do 4 rocznie (według najbardziej pesymistycznych prognoz).
W ostatnich latach zaczął się pojawiać nowy trend, który ze względu na skutki kryzysu klimatycznego będzie coraz częstszy. Od 2019 r. Rada Miasta Barcelony uruchomiła sieć miejsc schronów klimatycznych są to przestrzenie, w których obywatele mogą chronić się przed upałem.

Nie tylko Europa Południowa i Zachodnia będzie dotnięta letnim ubóstwem energetycznym

Konferencja Energia dla niezależności – 2050 oraganizowana w czerwcu 2022 roku przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju była wydarzeniem, podczas którego poruszono zagadnienie ubóstwa energetycznego. O ubóstwie energetycznym w Polsce mówił Jakub Sokołowski z Instytutu Badań Strukturalnych. Z danych zerbranych przez Instytut wynika, że ponad 1,3 mln gospodarstw domowych nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb w zakresie ogrzania mieszkania oraz korzystania z urządzeń energetycznych. Spowodowane to jest między innymi: niską efektywnością energetyczną, niskimi dochodami oraz wysokimi wydatkami na energię elektryczną. Patrząc na mapę Polski ubóstwo energetyczne na obszarach pónocnych i wschodnich związane jest z niskimi dochodami, natomiast na obszarach poudniowych i zachodnich ubóstwo wynika ze struktury budynków. 

Aż 900 tys. polskich gospodarstw ma problemy z przeciekającym dachem i zawilgoceniem pomieszczeń, budynki są nieocieplone, z nieefektywnym ogrzewaniem. Stan budynków nie tylko wiąże się z problemem utrzymania komfortu cieplnego, ale naraża mieszkańców na choroby układu ruchu, krążenia czy oddechowego. 

Według badań przeprowadzonych przez IBS, na problem ubóstwa energetycznego narażone są najczęściej osoby mieszkające w nieocieplonych, nieefektywnych energetycznie domach jednorodzinnych (to aż 75% przypadków) o relatywnie dużym metrażu. Ubóstwo dotyka głównie mieszkańców wsi i małych miast, ogrzewających domy przy pomocy paliw stałych. Najliczniejszą grupą nim dotkniętą są osoby pracujące na stanowiskach robotniczych, rolnicy, emeryci i renciści. Również mieszkańcy budynków wielorodzinnych są narażeni na ubóstwo energetyczne. A im starszy jest budynek, tym problem występuje częściej – 40% spośród ubogich energetycznie osób żyjących w budynkach wielorodzinnych to mieszkańcy przedwojennych kamienic. 

Jakie można podjąć kroki?

W celu wychodzeniu z ubóstwa energetycznego należy podjąć kompleksowe działania będące wynikiem współpracy ministerstw właściwych ds. polityki energetycznej, socjalnej i mieszkaniowej. Publikacja, którą współtworzyła Fundacja Instytytu na rzecz Ekorowzoju pt. UBÓSTWO ENERGETYCZNE W TRANSFORMACJI DO GOSPODARKI NEUTRALNEJ KLIMATYCZNIE w sposób kompleksowy opisuje zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce i wskazuje konkretne pomysły i kroki jakie należy podjąć by przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym usóstwa.

Do obejrzenia:

relacja z konferencji Energia dla niezależności 2050

https://www.bing.com/videos/search?q=Energia+dla+niezale%c5%bcno%c5%9bci+-+2050+youtube&cvid=292cb6bbe3c5475c91f8b1bda03891b1&aqs=edge..69i57j69i11004.5402j0j1&pglt=43&PC=U531&ru=%2fsearch%3fq%3dEnergia%2bdla%2bniezale%25C5%25BCno%25C5%259Bci%2b-%2b2050%2byoutube%26cvid%3d292cb6bbe3c5475c91f8b1bda03891b1%26aqs%3dedge..69i57j69i11004.5402j0j1%26pglt%3d43%26FORM%3dANNAB1%26PC%3dU531&view=detail&mmscn=vwrc&mid=8C22C24B9391DA984B028C22C24B9391DA984B02&FORM=WRVORC)

Do pobrania:

BROSZURA-UBOSTWO-ENERGETYCZNE.PDF

https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/broszura-ubostwo-energetyczne.pdf

Źródło: https://www.ecoserveis.net/en/heatwave-energy-poverty/

 

Stworzone przez allblue.pl