PL   |   EN

Dofinasowanie transportu kolejowego - Czechy

Dofinasowanie transportu kolejowego - Czechy

Istotnym celem polityki „zrównoważonego transportu”są inwestycje w rozwój  elektryfikacji i bezpieczeństwa linii kolejowych. W Republice Czeskiej inwestycje te finansowane są w ramach programu Recovery & Resilience Facility. Program obejmuje elektryfikację linii kolejowych oraz zapewnienie mocy trakcyjnej na podstacjach w celu zapewnienia zdolności do obsługi zwiększonego ruchu kolejowego. Podstawowym celem jest rozwój energooszczędnej infrastruktury transportowej.

W sumie projekt przewiduje inwestycje  na poziomie 271,9 mln euro, a rokład środków w poszczególnych latach projketu kształtuje się:

  • 2020: 31,7 mln euro
  • 2021: 115,1 mln euro
  • 2022: 112 mln euro

Opis pochodzi z bazy danych dobrych przykładów finansowania inwestycji w ochronę klimatu z funduszy europejskich projektu "Towards Climate-neutral EU: efficient allocation of EU funds" dofinansowanego przez Program Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska.”

Stworzone przez allblue.pl