PL   |   EN

Ustawa o redukcji inflacji wysyła komunikat w zakresie polityki zagranicznej zarówno do przyjaciół, jak i wrogów USA

Ustawa o redukcji inflacji wysyła komunikat w zakresie polityki zagranicznej zarówno do przyjaciół, jak i wrogów USA
Oczekiwane uchwalenie ustawy o redukcji inflacji (IRA) przez demokratów z Kongresu zostało słusznie wychwalane jako jedno z głównych osiągnięć polityki wewnętrznej USA w ostatniej dekadzie.

Ustawa, która obejmuje 370 miliardów dolarów w głównych zachętach podatkowych i inwestycyjnych na rzecz czystej
energii, ma potencjalnie transformacyjne konsekwencje dla amerykańskiego systemu energetycznego i największej gospodarki świata.  Ale to, co dzieje się w Waszyngtonie, nigdy nie pozostaje w Waszyngtonie; rozbrzmiewa na całym świecie. Dotyczy to zwłaszcza dyplomacji energetycznej i przywództwa w zakresie zmian klimatycznych. Trudno przecenić strategiczne implikacje tej ustawy dla sojuszników USA za granicą. 

Na przykład Unia Europejska (UE) odetchnie z ulgą podpisując podpis prezydenta USA Joe Bidena na IRA z różnych powodów. Przede wszystkim Bruksela (i Londyn) będą zachwycone, gdy Stany Zjednoczone spełnią wieloletnie zapewnienia, że ​​będą przewodzić z frontu i podejmą namacalne, trwałe kroki w celu dekarbonizacji swojej gospodarki w kraju. UE zobowiązała się do własnego Fit for 55 strategia dekarbonizacji i ambicje zerowe netto; teraz, gdy Stany Zjednoczone dostosowały się (słowem i czynem) do ich wizji, otwiera potencjał dla większej współpracy w kluczowych kwestiach. Mogłyby one obejmować porównywalne normy dotyczące ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem, mierników i pomiarów w obszarach takich jak pakiety czystych technologii wychwytywania wodoru i dwutlenku węgla oraz możliwości zaangażowania transatlantyckiego sektora prywatnego i inwestycji w powstające czyste technologie. 

Ale równie ważne dla sojuszników USA zarówno w Europie, jak i Azji Wschodniej jest widoczne uznanie bezpośredniej roli, jaką odegra ropa i gaz ziemny w trakcie długoterminowej transformacji energetycznej. 

W niektórych aspektach IRA reprezentuje realistyczne, kompromisowe podejście do zarządzania przyszłością paliw kopalnych. Na przykład w ramach IRA istnieją wymagania dotyczące leasingu nowej ropy naftowej i gazu na morzu, aby poprzedzić
przyszły leasing w zakresie morskiej energii wiatrowej. Przepis ten sugeruje, że federalny rozwój kluczowych obszarów dla wydobycia ropy naftowej i gazu na morzu, takich jak Zatoka Meksykańska, utrzyma się w dającej się przewidzieć przyszłości,
nawet gdy czysta energia gwałtownie przyspieszy. 


Podobnie perspektywa poważnego projektu reformy pozwoleń, który miałby być szybko zgodny z IRA, stwarza perspektywę szybszych i mniej kosztownych przeglądów środowiskowych dla szeregu infrastruktury konwencjonalnych i wschodzących źródeł energii, w tym rurociągów skroplonego gazu ziemnego (LNG) i obiektów eksportowych. Ponieważ Unia Europejska chce zmniejszyć swoją wymagania dotyczące leasingu nowej ropy naftowej i gazu na morzu, aby poprzedzić
przyszły leasing w zakresie morskiej energii wiatrowej. Przepis ten sugeruje, że federalny rozwój kluczowych obszarów dla wydobycia ropy naftowej i gazu na morzu, takich jak Zatoka Meksykańska, utrzyma się w dającej się przewidzieć przyszłości,
nawet gdy czysta energia gwałtownie przyspieszy. 


Podobnie perspektywa poważnego projektu reformy pozwoleń, który miałby być szybko zgodny z IRA, stwarza perspektywę szybszych i mniej kosztownych przeglądów środowiskowych dla szeregu infrastruktury konwencjonalnych i wschodzących źródeł energii, w tym rurociągów skroplonego gazu ziemnego (LNG) i obiektów eksportowych. Ponieważ Unia Europejska chce zmniejszyć swoją wymagania dotyczące leasingu nowej ropy naftowej i gazu na morzu, aby poprzedzić przyszły leasing w zakresie morskiej energii wiatrowej. Przepis ten sugeruje, że federalny rozwój kluczowych obszarów dla wydobycia ropy naftowej i gazu na morzu, takich jak Zatoka Meksykańska, utrzyma się w dającej się przewidzieć przyszłości, nawet gdy czysta energia gwałtownie przyspieszy.  Podobnie perspektywa poważnego projektu reformy pozwoleń, który miałby być szybko zgodny z IRA, stwarza perspektywę szybszych i mniej kosztownych przeglądów środowiskowych dla szeregu infrastruktury konwencjonalnych i wschodzących źródeł energii, w tym rurociągów skroplonego gazu ziemnego (LNG) i obiektów eksportowych. Ponieważ Unia Europejska chce zmniejszyć swoją IRA wytycza wyraźną drogę do budowy i rewitalizacji amerykańskich i północnoamerykańskich łańcuchów dostaw technologii energetycznych przyszłości, a jeśli zostanie uzupełniona udaną reformą zezwoleń, era dominacji chińskiego łańcucha dostaw kluczowych technologii może zacząć się cofać .

Podobnie jasna wiadomość wysyła IRA do Rosji, której uzbrajanie energii podczas wojny z Ukrainą było ostatecznym dowodem na to, że nie można jej ufać ani jako wiarygodnemu dostawcy węglowodorów, ani jako stabilnemu podmiotowi w opartym na regułach systemie międzynarodowym. W połączeniu z innymi działaniami agencji USA, IRA przewiduje amerykański przemysł naftowy i gazowy, który wykaże światowej klasy wydajność i niezawodność, ponieważ ułatwi skalowanie technologii jutra (w szczególności ekonomii skali wodoru i sekwestracji/wykorzystania dwutlenku węgla). Częścią tego jest wprowadzenie natychmiastowej opłaty za emisje metanu (od dawna problem wielu producentów, w tym Stanów Zjednoczonych i Rosji), zapewnienie wsparcia finansowego dla przemysłu amerykańskiego w celu oczyszczenia się z jego działań oraz wzmocnienie działań regulacyjnych w Urzędzie Ochrony Środowiska Agencja, Departament Spraw Wewnętrznych i inne agencje w celu szybkiego zmniejszenia emisji tego szkodliwego gazu cieplarnianego. Jeśli Stany Zjednoczone będą w stanie wykorzystać optymalną kombinację przepisów i zachęt, aby udowodnić, że są liderem w wysokowydajnej, niskoemisyjnej produkcji paliw kopalnych, mogą w nadchodzących latach wyprzedzić Rosję i inne kraje w mniejszym, zacieśniającym się globalnym sektorze paliw kopalnych. rynku paliw – jednocześnie niezawodnie zapewniając swoim sojusznikom krytyczne dostawy paliw.


Wszystko to powiedziawszy, IRA nie reprezentuje całkowitego zapewnienia międzynarodowego przywództwa USA w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego i energetycznego. Kluczowym brakującym elementem jest zagraniczne finansowanie
klimatyczne: długo dyskutowane 8,6 miliarda dolarówponieważ Zielony Fundusz Klimatyczny Narodów Zjednoczonych nie zmaterializował się tutaj (ani w CHIPS). Te brakujące pieniądze w dalszym ciągu stanowią poważne zniesienie
międzynarodowego wsparcia USA w zakresie łagodzenia zmiany klimatu iprzystosowania się do niej w ramach przygotowań do tegorocznej Konferencji Stron ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP27) w Sharm El-Sheikh w Egipcie. Rzeczywiście, wiele rozwijających się gospodarek, zwłaszcza Indii, uzależniło swój wkład ustalany na poziomie narodowym w realizację celów
Porozumienia Paryskiego od zagranicznego wsparcia finansowego.

Ale bez wyraźnego przywództwa USA na tym froncie trudno sobie wyobrazić, jak wiele z tych szybko rozwijających się gospodarek ma jakąkolwiek perspektywę osiągnięcia znacznie mniej emisyjnych ścieżek rozwoju potrzebnych do wprowadzenia świata na ścieżkę scenariusza wynoszącego zaledwie 1,5 stopnia Celsjusza. ocieplenie — nie mówiąc już o zarządzaniu kosztami i ryzykiem adaptacji. 

Jednak pomimo tych utrzymujących się problemów, IRA stanowi znaczące osiągnięcie polityki zagranicznej, oprócz jej oczywistych i ekspansywnych implikacji wewnętrznych . Jeśli chodzi o klimat, administracja Bidena może teraz śmiało powiedzieć po raz pierwszy, że Ameryka naprawdę powróciła.

 

źródło: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-inflation-reduction-act-sends-a-
foreign-policy-message-to-us-friends-and-foes-
alike/?mkt_tok=NjU5LVdaWC0wNzUAAAGGMxkrETz1__bqbg8eqcBQ5NDELiOk_eGbn
p6FjSVWAy0GK6-cLRo84ek354xcw7ukLwUzHxj-
UkN5kR1vlVrtaAMo2unlK5mwxd6fRpi1jw 

Stworzone przez allblue.pl