PL   |   EN

Dlaczego wzrost zatrudnienia w zielonej energii nie idzie w parze ze wzrostem płac?

Dlaczego wzrost zatrudnienia w zielonej energii nie idzie w parze ze wzrostem płac?
Zatrudnienie kwitnie w produkcji pojazdów elektrycznych, izolacji budynków i energetyce odnawialnej – donosi Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

Według najnowszego raportu, czysta energia zapewnia teraz więcej miejsc pracy niż przemysł paliw kopalnych, co odzwierciedla
zmianę, jaką na globalnym rynku pracy mają wysiłki na rzecz  przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Międzynarodowa Agencja Energetyczna stwierdziła, że po pandemii ożywienie miejsc pracy w sektorze było spowodowane technologiami ograniczającymi emisje, takimi jak produkcja pojazdów elektrycznych, izolacja budynków, projekty słoneczne i farmy wiatrowe. Szacuje się, że czysta energia, która zgodnie z definicją MAE obejmuje energię jądrową, zapewnia obecnie ponad połowę z 65 milionów miejsc pracy w sektorze energetycznym na całym świecie.

Jednak agencja z siedzibą w Paryżu stwierdziła, że wysokie ceny energii, w tym paliw kopalnych, spowodowały wzrost zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku  infrastruktury skroplonego gazu ziemnego . Wiele krajów w Europie  usiłuje znaleźć alternatywę dla dostaw rosyjskiego gazu z powodu wojny na Ukrainie. Zauważono również, że zarobki na stanowiskach związanych z czystą energią pozostają w tyle za płacami w przemyśle paliw kopalnych, gdzie wskaźniki uzwiązkowienia są wyższe, a ryzykowna praca została zrekompensowana wyższymi zarobkami. Wyjątkiem jest energia jądrowa, ze względu na potrzebną wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, podała agencja.
„Kraje na całym świecie reagują na obecny kryzys, dążąc do przyspieszenia rozwoju rodzimego przemysłu czystej energii”, powiedział dyrektor wykonawczy IEA, Fatih Birol. „Regiony, które dokonają tego ruchu, odnotują ogromny wzrost zatrudnienia”. 

Wezwał firmy, przedstawicieli pracowników i rządy do zapewnienia, że projekty czystej energii zapewnią wysokiej jakości zatrudnienie i
przyciągną zróżnicowaną siłę roboczą. Według IEA kobiety są znacznie niedostatecznie reprezentowane w sektorze energetycznym, który jako całość stanowi około 2% światowej siły roboczej. Tam, gdzie to możliwe, pracownicy paliw kopalnych powinni mieć
możliwość przekwalifikowania się do pracy w czystej energii, powiedziała agencja. Przewiduje się, że do 2030 r. może powstać do 14
mln nowych miejsc pracy związanych z czystą energią, a dodatkowe 16 mln pracowników przejdzie do nowych ról związanych z czystą energią.

źródło: https://www.climatechangenews.com/2022/09/08/clean-energy-jobs-overtake-fossil-fuel-
sector-but-wages-lag-behind/?utm_source=Climate+Weekly&utm_campaign=83c73360c9-
CW-22-Jul_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf939f9418-83c73360c9-
408112838

Stworzone przez allblue.pl