PL   |   EN

Parlament Europejski - cel 45% energii odnawialnej do 2030 roku

Parlament Europejski - cel 45% energii odnawialnej do 2030 roku
Parlament Europejski uchwalił właśnie 2. rewizję dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III) z celem 45% energii odnawialnej w końcowym zużyciu w UE do 2030 r., zakończeniem subsydiowania biomasy i ułatwieniem stosowania niskoemisyjnego wodoru.

Parlament Europejski zagłosował w środę (14 września 2022 r.) za 45% celem dla energii odnawialnej w unijnym miksie energetycznym do 2030 roku, torując drogę do negocjacji z 27 państwami członkowskimi, aby sfinalizować tekst przed końcem roku.

Wojna Rosji na Ukrainie to wojna z naszą energią, wojna z naszą gospodarką, wojna z naszymi wartościami i wojna z naszą przyszłością. Te słowa należały do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, która w środę zwracała się do Parlamentu w swoim dorocznym przemówieniu o stanie Unii. I posłowie najwyraźniej przyjęli je do wiadomości.

Przy 418 głosach za, 109 przeciw i 111 wstrzymujących się, Parlament przyjął nową rewizję dyrektywy z 2018 roku w sprawie odnawialnych źródeł energii, część planów UE przedstawionych w zeszłym roku, mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% przed końcem dekady. 

Cel 45% energii odnawialnej jest wyższy niż 40% zatwierdzone przez państwa członkowskie w czerwcu - decyzja, która jednak nie uwzględniła konsekwencji wojny na Ukrainie i przedstawionego w maju planu Komisji REPowerEU, który zrewidował cele UE w górę.

Jeśli ten nowy cel zostanie potwierdzony przez państwa członkowskie UE w nadchodzących rozmowach z Parlamentem jeszcze w tym roku, UE będzie musiała osiągnąć 45% udział odnawialnych źródeł energii w swoim ogólnym miksie energetycznym do 2030 roku.

Aby osiągnąć ogólnounijny cel, każdy kraj UE będzie musiał wdrożyć minimum dwa transgraniczne projekty elektroenergetyczne, a nawet trzy w przypadku krajów o rocznym zużyciu energii elektrycznej przekraczającym 100 terawatogodzin (TWh).

"To dobry dzień dla transformacji energetycznej w Europie"  - powiedział Markus Pieper, niemiecki eurodeputowany z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPP), który jest głównym negocjatorem Parlamentu w sprawie tekstu.

Sojusz pomiędzy EPP, centrową Renew Europe i lewicową S&D ostatecznie przeważył nad obawami posłów Zielonych, którzy mimo to w większości głosowali za przyjęciem tekstu, w przeciwieństwie do członków Lewicy.

Manon Aubry, francuska europosłanka, która jest współprzewodniczącą grupy Lewica w Parlamencie, powiedziała EURACTIV.fr, że wstrzymała się od głosu, ponieważ dyrektywa jest "niewystarczająco ambitna" i nie proponuje "wiążących krajowych celów w zakresie energii odnawialnej" dla krajów UE.

Cel niewystarczający według lewicy i Zielonych

Zieloni i Lewica próbowali forsować jeszcze wyższy cel odnawialny 55-56% do 2030 roku, aby osiągnąć 100% energii odnawialnej do 2040 roku. Radykalna lewica była również przeciwna utrzymaniu biomasy w definicji energii odnawialnej. Europosłowie ostatecznie poparli włączenie biomasy do unijnego miksu energii odnawialnej, ale na poziomie, który nie powinien przekroczyć średniej odnotowanej w latach 2017-2022, mając na uwadze, że bioenergia stanowi prawie 60% unijnych źródeł energii odnawialnej.

I choć tekst Parlamentu wprowadza stopniowe wycofywanie biomasy, to nie wskazuje daty końcowej, co nie zadowoliło ekologów i lewicy, którzy domagali się całkowitego wycofania do 2030 roku.

"To, co wielu z was proponuje, to dalsze palenie lasów dla dobra klimatu"  - powiedziała Parlamentowi Marie Toussaint, francuska posłanka Zielonych/EFA.

Mimo to, tekst popiera zakończenie subsydiowania biomasy używanej w elektrowniach, jak również wykluczenie oleju palmowego i soi z biopaliw transportowych.

Grupy Parlamentu Europejskiego popierają plany zniesienia dopłat do biomasy


Trzy największe grupy polityczne w Parlamencie Europejskim poparły propozycje zakończenia
subsydiowania biomasy wykorzystywanej w elektrowniach i wyłączenia pierwotnego spalania drewna
z unijnych celów w zakresie energii odnawialnej.

RED IV już wkrótce


Tekst Parlamentu określa również cele cząstkowe dla takich sektorów jak transport, budynki oraz ciepłownictwo i chłodnictwo. Jeśli chodzi o definicję "zielonego" wodoru z odnawialnych źródeł energii, europosłowie odłożyli tę sprawę do innego prawa unijnego, które będzie również definiować niskoemisyjny wodór produkowany np. z energii jądrowej.

Tekst zawiera również zwiększenie z 13% do 16% celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie, a także 5,7% udział paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) w rynku paliw do 2030 roku, zgodnie z założeniami programu Komisji REPowerEU.

W tej wersji dyrektywy nie uwzględniono jednak takich celów REPowerEU, jak definicja tzw.obszarów wspomaganych i szybsze procedury wydawania zezwoleń dla energii odnawialnych.

Sprawozdawca, Markus Pieper, próbował włączyć te cele do tekstu, ale ostatecznie wycofał się z powodów prawnych. Pieper powiedział, że nowa rewizja dyrektywy (RED IV) zostanie przedstawiona pod koniec września, z pomysłem połączenia obu procedur rewizyjnych podczas ostatecznych rozmów z państwami członkowskimi UE w późniejszym okresie roku.

Francuscy eksperci kwestionują zasadność proponowanych przez UE obszarów docelowych dla odnawialnych źródeł energii
Unia Europejska prosi państwa członkowskie o określenie stref sprzyjających rozwojowi energii wiatrowej i słonecznej. Ale we Francji, gdzie prawo urbanistyczne komplikuje procedury administracyjne, zalety tych obszarów są kwestionowane przez ekspertów branżowych.

źródło: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/european-parliament-to-adopt-a-45-
renewable-energy-goal-for-2030/

Stworzone przez allblue.pl