PL   |   EN

African Sun: dlaczego energia słoneczna oferuje kontynentowi najlepszą okazję ekonomiczną w okresie przejściowym

African Sun: dlaczego energia słoneczna oferuje kontynentowi najlepszą okazję ekonomiczną w okresie przejściowym
źródło : pixabay.com
Wojna na Ukrainie jest kolejnym przykładem nieodłącznej kruchości światowego systemu paliw kopalnych. Przyspiesza transformację energetyczną, w wyniku czego narody afrykańskie, które chcą polegać na strategiach opartych na paliwach kopalnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lub tworzenia bogactwa, są narażone na wysokie ryzyko utraty wartości.

Strategie oparte na paliwach kopalnych

Wiele krajów w krajach rozwijających się, a zwłaszcza w Afryce, szuka strategicznego rozwoju zasobów paliw kopalnych w celu tworzenia bogactwa poprzez dochody z eksportu i zapewnienia dostępności krajowej energii, głównie gazu, po konkurencyjnych cenach. Podczas gdy niektóre rządy mogą kierować inwestycje za pośrednictwem krajowych koncernów naftowych (NOC), inne mogą zwracać uwagę na inwestycje międzynarodowych koncernów naftowych (IOC).

Transformacja energetyczna oznacza, że ​​takie strategie wiążą się z wysokim ryzykiem, a krajom afrykańskim lepiej doradzić przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii i niskoemisyjne alternatywy. Prawdopodobną rzeczywistością transformacji energetycznej będą niższe ceny ropy w wyniku spadku popytu na paliwa kopalne. To z kolei pociąga za sobą kilka konsekwencji:

  1. Niższe przychody z eksportu, wraz z niższymi inwestycjami w zasoby paliw kopalnych na całym świecie, co oznacza, że ​​wielkość inwestycji MKOl może nie zostać zrealizowana;
  2. Nieosiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego kraju: często gaz jest produktem ubocznym wydobycia ropy naftowej, co z kolei oznacza mniejszą dostępność gazu krajowego wynikającą z niższych od zakładanych inwestycji. Chociaż można argumentować, że skutkiem tego byłyby niższe światowe ceny gazu, a zatem pozytywny wpływ na przystępność cenową, obecna sytuacja ilustruje prawdopodobieństwo, że nabywcy premium przeciwstawią się temu, a zwłaszcza LNG pozostanie towarem premium;
  3. Ryzyko dla stabilności fiskalnej wynikające z ograniczenia liczby licencji i poboru podatków. Przychody petrostatów w Afryce są zagrożone szczytowym popytem na ropę i globalną transformacją energetyczną prowadzoną przez Globalną Północ i przyspieszoną przez wojnę ukraińsko-rosyjską. Eksport ropy naftowej z Afryki będzie się zmniejszał, gdy reszta krajów rozwiniętych będzie coraz bardziej wchodzić w transformację, pozostawiając system energetyczny Afryki narażony na ryzyko spadku dochodów z rynku eksportowego – ograniczając w ten sposób zasięg Afryki w finansowaniu krajowego rynku energii.

Przyspieszone inwestycje w odnawialne źródła energii zapewnią stabilne krajowe źródło energii po przystępnej cenie.

Niedawne zakłucenia energetyczne ilustrują narażenie krajów rozwijających się

Kryzys energetyczny wywołany inwazją Rosji na Ukrainę spowodował, że kraje europejskie zwróciły się ku Afryce, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na gaz. Jednak raport mówi, że afrykańscy przywódcy powinni zdawać sobie sprawę, że będzie to krótkotrwałe, ponieważ konflikt na Ukrainie przyspiesza również wysiłki na Globalnej Północy, aby odejść od paliw kopalnych. UE podwoiła swój cel w zakresie energii odnawialnej na 2030 r. z 22% do 45% mocy, a Stany Zjednoczone również uchwalają przepisy dotyczące szybszej transformacji.

Transformacja energetyczna tworzy szanse dla Afryki

Wraz z transformacją energetyczną przechodzimy gruntowną zmianę: od energii wydobywanej (paliwa kopalne) do energii wytwarzanej, tj. energii wytwarzanej w procesie przemysłowym. Jest to wynikiem przejęcia władzy przez odnawialne źródła energii i zastąpienia przez elektryfikację paliw kopalnych, ponieważ te ostatnie stają się niekonkurencyjne i niezrównoważone w świecie o ograniczonej emisji dwutlenku węgla. Energia odnawialna, zwłaszcza pochodząca z energii słonecznej, zapewnia rozległą nową alternatywę, zeroemisyjny system energetyczny, który można wdrożyć w całej Afryce przy znacznie mniejszej złożoności technicznej.

Przejście na energię słoneczną zapewnia również znacznie większą pewność energetyczną, ponieważ zmniejsza ryzyko polegania na imporcie z krajów produkujących energię, zwłaszcza w czasach konfliktów.

Solar jest podstawą nowego systemu enerwgtycznego Afryki 

Afryka otrzymuje obfitość światła słonecznego, a średnie roczne natężenie napromienienia osiąga szczyt na poziomie 2112 kWh/m 2 /rok. (+60% wyższy niż średnia światowa) oraz samodzielny współczynnik mocy słonecznej wynoszący średnio 17% (+25% wyższy niż średnia światowa). Afryka jest idealnym miejscem do wykorzystania energii słonecznej, ale odpowiada tylko za 2% (~20 TWh od 2021 r. [1] ) globalnej produkcji energii słonecznej na skalę przemysłową.

Budowa nowych instalacji fotowoltaicznych w Afryce wymaga nie tylko zastrzyku kapitałowego, ale także solidnej polityki, która odpowiada na wyzwania związane z infrastrukturą sieciową i niestabilnością. Energia słoneczna na skalę użytkową jest już jedną z najtańszych form energii elektrycznej w niektórych częściach Afryki, a Carbon Tracker oczekuje, że do 2030 r. na całym kontynencie energia słoneczna wyprzedzi działające elektrownie węglowe i gazowe w produkcji energii elektrycznej. Z naszej analizy wynika, że ​​koszt energii słonecznej może spaść poniżej 40 USD/MWh do 2030 r., co będzie tańsze niż koszt eksploatacji przyszłych elektrowni węglowych i gazowych na kontynencie [2] [3] .

Prywatny kapitał można teraz odblokować

W tym raporcie koncentrujemy się na podkreśleniu potrzeby kapitału prywatnego w celu skorzystania ze spadających kosztów energii słonecznej w Afryce. Lepszy dostęp do taniego kapitału ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia skali nowych inwestycji w energię słoneczną na całym kontynencie. Przewiduje się, że rekordowe krzywe uczenia się wzrosną do rekordowo wysokiego poziomu 25% do połowy lat 2020-tych, a prywatny kapitał może teraz wykorzystać to i skorzystać z rekordowo niskich cen energii słonecznej. Dzięki odpowiedniej strukturze i strategiom ryzyka nowe inwestycje w energię słoneczną w Afryce mogą teraz przynosić dwucyfrowe zwroty w prognozach wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), co czyni ją jedną z najbardziej dochodowych i najmniej ryzykownych technologii energetycznych na świecie.

Analiza studium przypadku

W naszej analizie studium przypadku zasygnalizowano, że Republika Południowej Afryki nadmiernie polega na węglu do produkcji energii elektrycznej, mimo że nowa energia słoneczna jest obecnie tańsza (41 USD/MWh) niż długookresowy koszt krańcowy (LRMC) działających elektrowni węglowych (46 USD/MWh). MWh),

Nasze studium przypadku potwierdza nasze ustalenia zawarte w tym raporcie, że inwestowanie w wytwarzaną energię jest obecnie bardziej opłacalne ekonomicznie niż w aktywa oparte na paliwach kopalnych.

Źródło: carbontracker.org

Tagi

Stworzone przez allblue.pl