PL   |   EN

Większość krajów UE sceptycznie odnosi się do celu 45% energii odnawialnej

Większość krajów UE sceptycznie odnosi się do celu 45% energii odnawialnej
źródło : pixabay.com
Francja, Holandia, Irlandia i kilka innych krajów UE niechętnie popierają propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zwiększenia celu UE w zakresie energii odnawialnej na rok 2030 w odpowiedzi na wojnę Rosji na Ukrainie.

Kraje Unii Europejskiej debatują obecnie nad planami zwiększenia celu bloku w zakresie energii odnawialnej do 45% do 2030 r., zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej złożonymi w maju tego roku.

Zmieniony cel został przedstawiony, ponieważ Europa stara się zrezygnować z rosyjskich paliw kopalnych „na długo przed 2030 r.”, próbując przestać finansować wysiłki wojenne Kremla.

„To nie jest tylko wojna rozpętana przez Rosję przeciwko Ukrainie. To wojna z naszą energią, wojna z naszą gospodarką, wojna z naszymi wartościami i wojna z naszą przyszłością” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która we wrześniu broniła planów przed Parlamentem Europejskim .

Jednak państwa członkowskie UE niechętnie popierają cel 45%, zgodnie z dokumentem podsumowującym stanowisko stolic UE przed spotkaniem ministrów energii UE w poniedziałek (19 grudnia).

Zamiast tego większość krajów UE wolałaby raczej trzymać się celu 40% przedstawionego przez Komisję w lipcu 2021 r., zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Czechy, które obecnie sprawują sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję w UE.

„Państwa członkowskie wspólnie zapewnią, aby udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii w 2030 r. wyniósł co najmniej 40 proc.” w czerwcu .

Według europejskich dyplomatów w Brukseli obecnie nie ma większości opowiadającej się za wyższym celem, a kilka kluczowych krajów, takich jak Francja, Holandia i Irlandia, jak dotąd odmówiło poparcia celu 45%.

„Tekst zaproponowany przez prezydencję mówi o 40 proc. i to nam odpowiada. Jesteśmy gotowi poprzeć podejście ogólne” – powiedział jeden z unijnych dyplomatów.

Europa obecnie pozyskuje nieco ponad 22% swojej energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, słońce i biomasa.

Dziewięć krajów UE opowiada się za celem 45%.

W międzyczasie niektóre inne kraje naciskają na wyższe ambicje. Należą do nich Austria, Dania, Estonia, Niemcy, Grecja, Litwa, Luksemburg, Portugalia i Hiszpania, które wydały wspólny dokument popierający cel 45%.

„Biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny i potrzebę szybkiego zmniejszenia zależności UE od źródeł kopalnych, w szczególności z Rosji, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw, uważamy, że zwiększenie celu OZE do 45% jest niezbędne".

„Oprócz oszczędności energii ważniejsze i pilniejsze niż kiedykolwiek jest szybkie zwiększanie energii odnawialnej”, dodaje, mówiąc, że jest to „niezbędne do odzyskania kontroli nad cenami energii” i dotrzymania zobowiązań klimatycznych UE wynikających z porozumienia paryskiego .

Cel 45% OZE do 2030 r. jest również wspierany przez Parlament Europejski, który ma w tej sprawie takie samo prawo głosu jak państwa członkowskie UE.

Uważa się, że Finlandia również popiera cel 45%, ale jak dotąd nie podpisała się pod dokumentem, według źródeł zaznajomionych z tą sprawą. Tymczasem Szwecja wspiera, ale się powstrzymuje, ponieważ 1 stycznia ma przejąć sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję w UE od Czech i ma zachować neutralne stanowisko.

Branża wiatrowa twierdzi, że priorytetem jest osiągnięcie celów

Działacze skrytykowali czeską prezydencję UE za to, że nie poparła wyższych ambicji w zakresie OZE i trzymała się celu 40%, który został pierwotnie przedstawiony przed wojną rosyjską na Ukrainie.

„Ta próba prezydencji czeskiej przeforsowania niższego celu podważa zaangażowanie UE na rzecz jej obywateli i Ukrainy”, powiedział Seda Orhan, działacz na rzecz energii odnawialnej w CAN Europe.

Pieter de Pous z think-tanku klimatycznego E3G określił cel 40% jako „niewystarczający” i wezwał duże państwa członkowskie UE, takie jak Francja, do zajęcia wyraźniejszego stanowiska na rzecz większej liczby odnawialnych źródeł energii.

„Francja, Irlandia i Holandia do tej pory pozostawały niejednoznaczne w tej kwestii i będą musiały poprzeć 45%, aby osiągnąć porozumienie, które przyspieszy wysiłki UE na rzecz zmniejszenia zależności gazowej” – powiedział de Pous .

SolarPower Europe, stowarzyszenie handlowe, poparło cel 45% , twierdząc, że postawi on Europę na drodze do wypełnienia zobowiązań klimatycznych.

Ale branża wiatrowa przyjęła bardziej zniuansowane stanowisko, twierdząc, że priorytetem jest zapewnienie możliwości osiągnięcia celów.

„Nowe cele są wspaniałe, ale państwa członkowskie UE muszą również zapewnić, że cele te mogą zostać osiągnięte”, powiedział dyrektor generalny WindEurope Giles Dickson, który wezwał kraje UE do zarezerwowania wystarczającej liczby terenów pod projekty związane z energią wiatrową i poprawy wydawania pozwoleń.

„Dzisiejsze procedury wydawania zezwoleń są zbyt złożone i zbyt długie, aby zbliżyć się do celu 40% lub 45%”.

Zwiększenie produkcji energii wiatrowej będzie wymagało również „ogromnych inwestycji” w moce produkcyjne, a także inwestycji w infrastrukturę wspierającą, taką jak sieci, porty i statki.

„Jeśli te problemy nie zostaną rozwiązane, żaden zaktualizowany cel dotyczący energii odnawialnej do 2030 r. pozostanie akademicki. Potrzebujemy rozsądnej polityki przemysłowej w zakresie odnawialnych źródeł energii” – ostrzegł Dickson.

 

Źródło: euractiv.com

Tagi

Stworzone przez allblue.pl