PL   |   EN

Nowy raport potwierdza, że wydłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowych nie jest konieczne do dekarbonizacji Europy

Nowy raport potwierdza, że wydłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowych nie jest konieczne do dekarbonizacji Europy
Odnawialne źródła energii, oszczędzanie energii i opcje elastyczne są w stanie zastąpić energię jądrową w koszyku energetycznym UE. Nowy raport podkreśla wykonalność stopniowego wycofywania starzejącej się europejskiej infrastruktury jądrowej i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Budowa nowych elektrowni jądrowych pozostaje nierealistyczną strategią dekarbonizacji ze względu na wysokie koszty i długi czas budowy. Nie ustaje jednak debata na temat przedłużenia okresu eksploatacji istniejących elektrowni jądrowych w imię neutralności klimatycznej.

W odpowiedzi Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (European Environmental Bureau - EEB) opublikowało raport pokazujący, że istniejącą infrastrukturę jądrową można wycofać wraz z paliwami kopalnymi, jeśli kraje UE przejdą na znacznie bardziej wydajny system energetyczny, zasilany odnawialnymi źródłami energii i wspierany opcjami elastycznymi.

"Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii i spadkiem zapotrzebowania na energię, udział energii jądrowej w europejskiej energetyce staje się zbędny. Weźmy na przykład Hiszpanię, gdzie gwałtowny wzrost produkcji energii wiatrowej, słonecznej i wodnej spowodował spadek cen energii elektrycznej i zmusił firmy energetyczne do zaprzestania produkcji energii jądrowej w celu uniknięcia strat finansowych. A co w czasie słabego wiatru lub nasłonecznienia? Opcje elastyczne, takie jak magazynowanie, środki popytowe i połączenia międzysystemowe, są lepszym uzupełnieniem koszyka energetycznego niż energia jądrowa. Rosnące koszty utrzymania, łańcucha paliwowego i likwidacji będą dodatkowo zachęcać do wcześniejszego wycofywania elektrowni jądrowych" - twierdzi Cosimo Tansini, specjalista ds. polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii w EEB.

Opierając się na scenariuszu zgodnym z porozumieniem paryskim (PAC), który nakreśla realną ścieżkę dla Europy do osiągnięcia 100% odnawialnych źródeł energii do 2040 r., raport analizuje kombinację czynników wypierających energię jądrową z koszyka energetycznego: 

  • Gwałtowna redukcja zapotrzebowania na energię, napędzana przez środki w zakresie efektywności i wystarczalności, zoptymalizowane zarządzanie popytem i elastyczność, wraz z elektryfikacją procesów obecnie opartych na paliwach kopalnych.
  • Szybkie wdrożenie energii odnawialnej, której koszty produkcji są niższe niż w przypadku paliw kopalnych i energii jądrowej, a potencjał dekarbonizacji jest wyższy.
  • Połączenie opcji elastycznych, w tym transgranicznych połączeń międzysieciowych, magazynowania i reakcji po stronie popytu, które przewyższają energię jądrową pod względem efektywności kosztowej i bezpieczeństwa dostaw, nawet w przypadku wahań produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Spadkowa trajektoria energetyki jądrowej w scenariuszu PAC jest zgodna z obecnymi trendami i polityką energetyczną w Europie. Raport analizuje wiele czynników prowadzących do upadku energetyki jądrowej na rzecz odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii:

  • Udział energii jądrowej w europejskim zapotrzebowaniu na energię jest stosunkowo niewielki. Tylko 12 z 27 krajów UE wytwarza energię jądrową, która stanowi 10% ich łącznego końcowego zapotrzebowania na energię, w tym zużycia w samym sektorze energii elektrycznej.
  • Produkcja energii jądrowej w UE opiera się na starzejącej się flocie. Wszystkie elektrownie jądrowe w Europie zostały zbudowane przed 2000 rokiem, z wyjątkiem dwóch. Bez dalszej rozbudowy, większość istniejących reaktorów w UE, mających średnio około 40 lat, zostanie wyłączona do 2030 roku.
  • Produkcja energii jądrowej w UE już spada: Udział energii jądrowej w koszyku energetycznym UE stale spadał w ciągu ostatnich dwóch dekad. Produkcja spadła z 860 TWh w 2000 r. do 619 TWh w 2023 r., po osiągnięciu szczytowego poziomu 928 TWh w 2004 r.
  • Koszty energii jądrowej rosną. Rosnące koszty utrzymania, paliwa i likwidacji powinny zachęcać do wcześniejszego wycofywania się z jej eksploatacji.

W raporcie stwierdzono, że wysiłki państw członkowskich UE na rzecz dekarbonizacji powinny koncentrować się na zmniejszeniu zużycia energii w przemyśle, budynkach i transporcie, przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Skala tych wyzwań znacznie przewyższa wszelkie wysiłki na rzecz denuklearyzacji 12 krajów UE posiadających istniejący potencjał jądrowy, zgodnie ze scenariuszem PAC. W miarę postępów krajów UE w zakresie ograniczania zapotrzebowania na energię i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, udział energii jądrowej może szybko stać się zbędny i niekonkurencyjny.

W raporcie przeanalizowano również szczegółowe trajektorie analizowane jako modele w scenariuszu PAC dla pięciu krajów UE posiadających obecnie potencjał jądrowy: Francji, Słowacji, Finlandii, Belgii i Hiszpanii.

Raport (w jęz. angielskim) do pobrania na stronie EEB

 

źródło: tłumaczenie na podtawie materiałów EEB

Tagi

Stworzone przez allblue.pl