PL   |   EN

Jak rozmawiać o atomie?

Jak rozmawiać o atomie?
źródło : pixabay.com
Temat atomu powrócił w kontekście zapowiadanych przez rząd planów budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Przy tej okazji przypominamy zapisy z debat organizowanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przeszło dekadę temu. Wnioski płynące z tych spotkań o potrzebie społecznej debaty na ten temat wydają się wciąż aktualne.

W latach 2009-2012 Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) zorganizował serię spotkań, mających na celu omówienie doświadczeń innych państw związanych z rozwojem energetyki jądrowej.

„Pierwsza debata odnosiła się do doświadczeń w Niemczech. Była bardzo interesująca, ale – można powiedzieć – jednobarwna. Naszymi gośćmi byli w zasadzie przeciwnicy energetyki jądrowej, choć wywodzący się z różnych środowisk: politycy, działacze pozarządowi, dziennikarz. Ta debata odbyła się we wrześniu 2009 roku.

Druga debata, rok później, była już wielobarwna. Zaprosiliśmy do Polski przedstawicieli Danii, Szwecji i Finlandii, reprezentujących instytucje rządowe, biznes, organizacje ekologiczne.

W trzeciej debacie wzięli udział goście z Niemiec, Francji i Japonii. Zadaliśmy im to samo pytanie, co uczestnikom dwóch poprzednich spotkań: jak w ich krajach przebiega dyskusja społeczna na temat energetyki jądrowej. Przesłanką dla powtarzania tego pytania jest brak debaty w Polsce. Nie pobudziła jej nawet katastrofa w Fukushimie.” – czytamy we wstępie publikacji.

Wspomniane wyżej trzecie spotkanie z przedstawicielami Niemiec, Francji i Japonii, dr Andrzej Kassenberg, ówczesny Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju otworzył słowami: „Dlaczego Instytut zajmuje się problemami energetycznymi? Polska przechodzi okres bardzo trudny, ale równocześnie okres stwarzający ogromne szanse. Wiele naszych elektrowni należy do bardzo przestarzałych i zagraża nam brak energii elektrycznej. Stoją przed nami wyzwania związane z poprawą efektywności energetycznej, rozwojem energetyki odnawialnej, a także z rozwiązaniem problemów środowiskowych – zwłaszcza tych wynikających z ochrony klimatu. Instytut prezentuje stanowisko, iż należy o tych problemach publicznie, szeroko debatować, a do debaty włączać różne grupy i osoby”.

Czy ponad dekadę później rząd widzi społeczne zapotrzebowanie na szeroką debatę na temat rozwoju energetyki jądrowej w Polsce?

Zachęcając do dyskusji na ten temat przypominamy publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju:

Drugie spotkanie na temat energetyki jądrowej (kraje skandynawskie)

Trzecie spotkanie na temat energetyki jądrowej (Francja, Niemcy, Japonia po Fukoshimie)

Tagi

Stworzone przez allblue.pl