PL   |   EN

Raport: Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce

Raport: Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce
Celem raportu jest zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz ocena zdolności i zdefiniowanie warunków jakie muszą spełnić krajowe podmioty, aby w jak największym stopniu uczestniczyć w tym procesie (maksymalizując udział tzw. local content).

„Potrzeba budowy gałęzi energetyki jądrowej w Polsce jest przedmiotem debaty publicznej od kilku dekad, jednak w ostatnich latach presja związana z koniecznością dywersyfikacji źródeł energii oraz jak największego uniezależnienia kraju od paliw kopalnych istotnie wzrosła. W związku ze stosunkowo małym doświadczeniem polskich przedsiębiorstw i instytucji w kompleksowym rozwoju energetyki jądrowej, bezpośrednio wynikającym z braku realizacji kolejnych programów jądrowych, istnieje potrzeba dokładnej analizy procesu budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych z punktu widzenia organizacyjnego i strategicznego. Istotne jest, aby przystąpić do budowy tej gałęzi gospodarki posiadając możliwie najdokładniejszą wiedzę na temat światowego rynku energetyki jądrowej, dostępności surowców, zaawansowania różnych technologii, perspektyw rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej i na świecie, możliwych modeli finansowania strategicznej inwestycji z punktu widzenia Polski, oraz szans i wyzwań związanych z procesem budowy łańcucha dostaw energetyki jądrowej przy kluczowym udziale polskich przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych.” – wskazują autorzy raportu.

Niniejszy raport został przygotowany wspólnymi siłami pracowników Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego, Wydziału Zarządzania UW i funkcjonującego w jego strukturach Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu oraz Klubu Energetycznego.

Publikacja do pobrania na stronie www.emobilityconference.pl.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl