PL   |   EN

Narzędzie edukacyjne o wysokim potencjale. O Symulatorze Polskiego Systemu Energetycznego podczas konferencji NCBR

Narzędzie edukacyjne o wysokim potencjale. O Symulatorze Polskiego Systemu Energetycznego podczas konferencji NCBR
źródło : www.gov.pl
12 kwietnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas konferencji dla przedstawicieli rządu, decydentów, ekspertów branży energetycznej oraz dziennikarzy zaprezentowało narzędzie edukacyjne – Symulator Polskiego Systemu Energetycznego. Umożliwia ono analizowanie różnych wariantów transformacji energetycznej Polski, z uwzględnieniem sposobu korzystania z energii po stronie odbiorcy.

Za pomocą danych liczbowych Symulator pokazuje, co jest istotne w kontekście transformacji energetycznej oraz jakie technologie są potrzebne do tego procesu. Podczas spotkania zaproszeni goście mogli się dowiedzieć, jak pracować z Symulatorem Polskiego Systemu Energetycznego oraz wykorzystywać go w pracy i nauce.

- Przedstawiona koncepcja utworzenia Symulatora Polskiego Systemu Energetycznego to ciekawe i ambitne rozwiązanie oraz istotny wkład sektora polskiej nauki w sprawy sektora energetycznego. Symulator pozwoli lepiej zrozumieć wyzwania, jakie stawia przed nami transformacja energetyczna i przygotować odpowiednie rozwiązania. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu. Mamy przed sobą misję przestawienia Polski na zielone tory rozwoju, to nie uda się bez przebudowy sektora energetycznego. Aby to osiągnąć potrzebujemy współdziałania branży energetycznej, administracji i nauki – symulator jest dobrym przykładem takiej współpracy. Dobrze też, że jesteśmy razem w Unii, do tego projektu użyto funduszy europejskich – dzięki temu wsparciu możemy lepiej i szybciej reagować na wyzwania – skomentowała Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Symulator Polskiego Systemu Energetycznego jest narzędziem wskazującym kierunek rozwoju transformacji sektora energetycznego z uwzględnieniem ciepłownictwa, transportu i energetyki. Wskazuje główne technologie w zakresie produkcji, odbioru i magazynowania energii, a także właściwe proporcje pomiędzy poszczególnymi technologiami, tj.: energetyka wiatrowa na lądzie, na morzu, farmy fotowoltaiczne. Symulator prezentuje technologie, które powinny być wdrażane w Polsce w kolejnych latach w celu transformacji całej gospodarki.

- Z ogromną satysfakcją przyjmujemy informację o  stworzeniu Symulatora Polskiego Systemu Energetycznego, który wsparto z budżetu UE w kwocie niemal 300 tysięcy złotych. Wierzymy, że jego szerokie zastosowanie przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom Unii Europejskiej, a także istotnym narzędziem dla zapobiegania zmian klimatu. Zmiana paradygmatu miksu energetycznego wymaga przeorientowania ludzkiej działalności w taki sposób, aby jej skutki były jak najmniej uciążliwe dla środowiska, a jednocześnie generowały możliwe najniższe koszty. Wierzę, że to narzędzie będzie stanowić ważny element procesu transformacji w Polsce, zachęcając Polaków do większego wykorzystywania źródeł energii odnawialnej, a jego wykorzystanie przyczyni się również do redukcji kosztów jej zużycia. – zwróciła uwagę Angela Martinez-Sarasola, kierownik Polskiego Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Narzędzie edukacyjne o wysokim potencjale

Dzięki korzystaniu z narzędzia dowiemy się, które technologie o największym potencjale należy rozwijać i w które należy inwestować. Symulator pomaga także nakreślić kierunek rozwoju sektora energetycznego beneficjentom konkursów NCBR. Jako narzędzie edukacyjne pozwala każdemu użytkownikowi, poprzez własne eksperymenty z ustawieniami, zrozumieć jakie mogą być główne elementy przyszłej sieci energetycznej i jakie mogą być pomiędzy nimi zależności i proporcje.

- Światowe megatrendy energetyczne jednoznacznie zmierzają w kierunku odchodzenia od spalania paliw kopalnych takich jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny, w kierunku bezemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. Źródła energii przyszłości, o dużym potencjale w warunkach polskich, to wiatr i fotowoltaika – wszystkie one dostarczają energię w postaci elektryczności. Jest to też najbardziej efektywny nośnik generujący przy tym najmniej zanieczyszczeń. Z tych względów system energetyczny przyszłości będzie oparty właśnie na energii elektrycznej i zintegrowany sektorowo. W odróżnieniu od obecnej sytuacji, w której paliwa dla transportu, ogrzewanie domów i sieć elektroenergetyczna funkcjonują w dużym stopniu w oderwaniu od siebie. Udział Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w stymulowaniu rozwoju sektora energetycznego jest bardzo ważny. Symulator Polskiego Systemu Energetycznego to zadanie realizuje, w szczególności poprzez swoją edukacyjną rolę – powiedział podczas konferencji prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Symulacje w miksie energetycznym

Głównym zadaniem narzędzia jest tworzenie symulacji pokazujących, jak sprawdzą się różne konfiguracje systemu energetycznego wykorzystującego zmienne proporcje źródeł „zielonej” energii tak, aby zapewnić Polsce całość́ potrzebnej energii w sposób bezemisyjny, czyli bez spalania paliw kopalnych. Narzędzie ma też umożliwić podmiotom gospodarczym, prosumentom, środowisku badawczemu oraz jednostkom samorządów terytorialnych analizowanie danych o najbardziej racjonalnych i korzystnych źródłach energii dla krajowego systemu elektroenergetycznego.

– Symulator Polskiego Systemu Energetycznego został stworzony jako narzędzie analityczne dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, aby wskazywać właściwe kierunki dla opracowanych programów badawczych. Zwraca uwagę na technologie o największym potencjale, które należy rozwijać i w które należy inwestować. Symulator pokazuje, że Polska może uzyskać pełną niezależność energetyczną i bazować na energii produkowanej ze źródeł odnawialnych na terenie kraju – wyjaśnił Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR.

Symulator może posłużyć również jako narzędzie przydatne do ewaluacji technologii, które dopiero mają powstać. Wykorzystanie Symulatora w weryfikacji parametrów i zakresu rozwiązania planowanego do opracowania w ramach danego projektu badawczego pozwoli stwierdzić́, czy faktycznie przyniesie ono zamierzony efekt dla systemu elektroenergetycznego, czy daną technologię warto rozwijać pod kątem warunków panujących na terenie Polski.

Symulator Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest narzędziem powszechnie dostępnym oraz bezpłatnym. Oficjalna strona Symulatora Polskiego Systemu Energetycznego znajduje się tutaj.

źródło: www.gov.pl

Tagi

Stworzone przez allblue.pl