PL   |   EN

Potencjał terenów przemysłowych dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej

Potencjał terenów przemysłowych dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej
1,6 GW potencjalnych nowych mocy wiatrowych dla przemysłu

Na konferencji Zielona Energia dla Biznesu | Re-Source Poland Hub Central-Eastern Europe 2024 w Katowicach, Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił  doniosłe odkrycia dotyczące możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na terenach przemysłowych. Nasz najnowszy raport, "Potencjał terenów przemysłowych dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej" przygotowany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej  ujawnił dotychczas nieuświadamiany potencjał. Po głębokiej analizie przestrzennej terenów przemysłowych w Polsce, na których jest zlokalizowanych niemal 6,6 tys. firm zidentyfikowano potencjalne nowe moce wiatrowe o łącznej mocy 1,6 GW, które mogą zostać dzisiaj obecnym stanie prawnym, czyli przed oczekiwaną kolejną liberalizacją tzw. ustawy odległościowej wykorzystane do zaspokojenia potrzeb energetycznych przemysłu. To przełomowe odkrycie otwiera nowe możliwości dla zrównoważonego rozwoju i energetycznej niezależności przemysłu w Polsce. 

Identyfikację konkretnych lokalizacji 1,6 GW potencjału rynkowego nowych mocy wiatrowych, które mogą być zainstalowane na terenach przemysłowych przedstawiono na mapie.

 

Lokalizacje istniejących elektrowni wiatrowych (tereny rolnicze)  i tych  rozważanych (tereny przemysłowe) nie pokrywają się, a nawet są rozłączne - zauważył  Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, komentując nowe potencjalne lokalizacje i podkreślił, że ich rozkład przestrzenny dobrze dla sieci energetycznych i dla gospodarki i dla mniej intensywnego lokalnego oddziaływania  energetyki wiatrowej na otoczenie. Dodał, że - rozważane inwestycje w OZE na terenach przemysłowych z myślą o zaopatrzeniu w energię większych odbiorców przemysłowych, w sposób naturalny preferują energetykę wiatrową w stosunku do alternatywnych inwestycji w fotowoltaikę z uwagi na profil zużycia energii, ale preferowanym rozwiązaniem dla przemysłu byłaby budowa hybryd wiatrowo-słonecznych w modelu cable pooling lub - na terenie większych przedsiębiorstw przemysłowych - on-site z ew. wsparciem linii bezpośredniej.

Tereny przemysłowe pod lokalizacje OZED obejmujących 190 tys. ha. Analizy przypadków użycia (use-case) dla przedsiębiorstw przemysłowych, wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych ujawniły, że obliczany potencjał rozwoju elektrowni wiatrowych jest wielokrotnie większy na sąsiednich terenach niż bezpośrednio na terenach przemysłowych. Na przykład, w analizie dla wybranego przedsiębiorstwa energochłonnego, dostępna powierzchnia terenu wzrosła z 90 ha do 655 ha w promieniu 3 km, co umożliwiło zwiększenie potencjalnych mocy zainstalowanych z 9 MW do 65 MW.

W obliczu planowanej nowelizacji ustawy odległościowej możliwe jest znaczące zwiększenie  potencjału. IEO dysponuje analizami wrażliwości na potencjalne zmiany przepisów. Całkowity potencjał terenów przemysłowych wynosi 19 GW i jego praktyczne wykorzystanie (potencjał rynkowy) silnie zależy od regulacji. Obecny potencjał może wzrosnąć nawet do 5,7 GW.

Raport jest do pobrania na stronie Re-Source Poland oraz na stronie IEO.  Informacja prasowa znajduje o raporcie znajduje się m.in. na stronie portalu ISBnews

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Stworzone przez allblue.pl