PL   |   EN
Rosyjskie konie trojańskie muszą oderwać się od Kremla
31 marzec 2022

Rosyjskie "konie trojańskie" muszą oderwać się od Kremla

Kiedy Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej w 2007 roku, rosyjski ambasador przy NATO i UE nazwał ją jednym z "koni trojańskich" Kremla, odnosząc się do siły, jaką Rosja może wywierać na UE poprzez nowe związki z Brukselą.
Fundusze unijne muszą sfinansować zielone bezpieczeństwo energetyczne państwa!
29 marzec 2022

Fundusze unijne muszą sfinansować zielone bezpieczeństwo energetyczne państwa!

Prezentujemy stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie funduszy europejskich na lata 2021-2027 przekazane władzom Polski oraz Unii Europejskiej.
Bez KPO trudniej będzie zmniejszyć import paliw kopalnych z Rosji
23 marzec 2022

Bez KPO trudniej będzie zmniejszyć import paliw kopalnych z Rosji

Rząd oczekuje, że Unia Europejska odblokuje środki z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w marcu 2022 roku. Unia Europejska wciąż jeszcze w tej sprawie milczy. Bez Krajowego Planu Odbudowy odejście od importu rosyjskich paliw kopalnych z Rosji do Polski będzie znacznie trudniejsze.
Wojna winduje ceny energii - czas na oszczędzanie
18 marzec 2022

Wojna winduje ceny energii - czas na oszczędzanie

Podczas gdy benzyna jest już po 8 zł za list, gaz ziemny zdrożał kilkuset-krotnie, a węgiel kilkukrotnie zaczynamy się zastanawiać jak oszczędzać energię, która zużywamy w domu czy w podróży. Dlatego na portalu chronmyklimat.pl publikujemy cykl artykułów pod hasłem #WojennyPost. W tym cyklu przybliżymy Wam najważniejsze zasady oszczędzania energii w domu.
Komisja Europejska podwaja ambicje w zakresie produkcji biometanu z odpadów rolnych
15 marzec 2022

Komisja Europejska podwaja ambicje w zakresie produkcji biometanu z odpadów rolnych

Komisja Europejska podwoiła swój cel dotyczący produkcji biometanu w gospodarstwach domowych do 35 miliardów metrów sześciennych rocznie do 2030 r. w ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia bloku przed zbliżającym się kryzysem energetycznym, zgodnie z nowym komunikatem.
Sprawozdanie dotyczące rozporządzenia w sprawie Wspólnego Wysiłku Redukcyjnego
14 marzec 2022

Sprawozdanie dotyczące rozporządzenia w sprawie Wspólnego Wysiłku Redukcyjnego

W grudniu 2020 r. przywódcy UE zatwierdzili wiążący cel UE dotyczący zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r., co stanowi krok naprzód w stosunku do poprzedniego celu UE (-40%). W celu realizacji wyższego celu klimatycznego UE (obecnie zapisanego również w nowym europejskim prawie klimatycznym), Komisja Europejska zaproponowała szereg zmian legislacyjnych w ramach pakietu "Fit for 55" w lipcu 2021 r. Dotyczą one szerokiego zakresu obszarów polityki związanych z klimatem, w tym zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR).
Zielona niezależność UE od paliw kopalnych będzie wymagać dalszych i szybszych działań  twierdzą organizacje pozarządowe
14 marzec 2022

Zielona niezależność UE od paliw kopalnych będzie wymagać dalszych i szybszych działań – twierdzą organizacje pozarządowe

Jak przywódcy UE uznali dziś w Wersalu, naszą najlepszą szansą na uporanie się z cenami energii i zniweczenie skarbu wojennego Putina jest przyspieszenie zielonej transformacji. Plan „REPowerEU” przedstawiony przez Komisję we wtorek jest dobrym krokiem w tym kierunku, ale wciąż nie spełnia tego, co jest potrzebne, aby odzwyczaić się od paliw kopalnych, mówi EEB.
Zielone podsumowanie zatwierdzonych planów odbudowy
09 marzec 2022

Zielone podsumowanie zatwierdzonych planów odbudowy

W cieniu rosyjskich bombardowań terytorium Ukrainy Komisja Europejska przedstawiła pierwszy raport z postępów realizacji Recovery and Resilience Facility. RRF, to instrument finansowy, z którego finansowany miał być polski Krajowy Plan Odbudowy, ale jak dotychczas nie został on zatwierdzony przez Komisję.
Oświadczenie Can-Europe w sprawie wojny w Ukrainie oraz kryzysu w zakresie energetyki i paliw kopalnych
08 marzec 2022

Oświadczenie Can-Europe w sprawie wojny w Ukrainie oraz kryzysu w zakresie energetyki i paliw kopalnych

Climate Action Network (CAN) Europa solidaryzuje się z mieszkańcami Ukrainy i sąsiednich krajów dotkniętych wojną . Chociaż życzymy deeskalacji wojny, wzywamy wszystkie strony do przestrzegania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, które chroni ludność cywilną przed atakami.
Zmiany klimatu wywierają coraz większą presję na produkcję żywności
07 marzec 2022

Zmiany klimatu wywierają coraz większą presję na produkcję żywności

Trwające globalne ocieplenie prawdopodobnie poważnie obciąży systemy żywnościowe i może sprawić, że miliony ludzi na całym świecie będą narażone na brak bezpieczeństwa żywnościowego.
Wojna  czas wrócić do paliw kopalnych?
04 marzec 2022

Wojna – czas wrócić do paliw kopalnych?

Drugi tydzień wojny przyniósł znaczący wzrost cen paliw na świecie. Wystrzeliły ceny węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Wszystkie te paliwa są eksportowane przez putinowską Rosję, która zaatakowała Ukrainę. Niektórzy się cieszą, bo to oznacza m.in., że znów opłacalne stało się wydobycie np. węgla w Polsce. Czy ta wojna usprawiedliwia powrót do paliw kopalnych?
Europa musi wzmocnić środki dostosowawcze do zmiany klimatu
03 marzec 2022

Europa musi wzmocnić środki dostosowawcze do zmiany klimatu

Nie wystarczy już, aby kraje, w tym te w Europie, obniżyły emisje w obliczu globalnego ocieplenia, zgodnie z Międzynarodowym Międzyrządowym Zespołem ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC), który również zalecił wzmocnienie środków adaptacyjnych.
Apel do polskiego rządu o zaprzestanie importu węgla, gazu i ropy z Rosji
01 marzec 2022

Apel do polskiego rządu o zaprzestanie importu węgla, gazu i ropy z Rosji

W czwartek, 24 lutego, nad ranem Federacja Rosyjska dokonała zbrojnego ataku na terytorium Ukrainy. Jest to sytuacja bez precedensu w powojennej historii Europy, która wymaga od nas jednoznacznych i odważnych działań politycznych i gospodarczych - czytamy w apelu Koalicji Klimatycznej do polskiego rządu o zaprzestanie importu węgla, gazu i ropy z Rosji. Poniżej prezentujemy pełną treść apelu oraz listę organizacji, które podpisały się pod jego treścią.
Skierniewice
01 marzec 2022

Rola lokalnych samorządów w procesach transformacji europejskich regionów przemysłowych

Transformacji nie można zatrzymać – a zatem nie ma co liczyć, że można jej uniknąć lub przeczekać. Wszystko wskazuje na to, że proces ten będzie przyspieszał niezależnie od życzeń środowisk energetycznych oraz intencji polityków, którzy chcieliby kontrolować jego tempo.
Polska finansuje wojny Putina
25 luty 2022

Polska finansuje wojny Putina

Wydawało nam się, że możemy spokojnie stać z boku transformacji energetycznej, że możemy przeczekać politykę klimatyczną, bo byliśmy najmniej uzależnionym od importu paliw krajem w Unii Europejskiej. Jednak to także my, Polacy, sfinansowaliśmy atak Rosji na Ukrainę. Bo choć udało nam się zmniejszyć dostawy gazu ziemnego z tego kraju, to zwiększyliśmy import innych paliw.
Czy jest alternatywa dla opłaty klimatycznej UE?
18 luty 2022

Czy jest alternatywa dla opłaty klimatycznej UE?

Wciąż trwa kampania Polskich Elektrowni piętnująca opłatę klimatyczną Unii Europejskiej. Jednak w całej tej manipulacji brakuje jednej istotnej rzeczy. Co w zamian? Bo o tym, że trzeba chronić klimat przekonanych jest większość polskiego społeczeństwa. Konstruktywne rozwiązania pilnie poszukiwane.
Europejski rynek grzewczy jest gotowy do stopniowego wycofywania gazu kopalnego  wspólny apel organizacji pozarządowych i przemysłu
18 luty 2022

Europejski rynek grzewczy jest gotowy do stopniowego wycofywania gazu kopalnego – wspólny apel organizacji pozarządowych i przemysłu

Wyniki ostatniej analizy rynku krajowego ogrzewania ujawniają firmy wiodące w przejściu na ogrzewanie odnawialne w Europie. Ci liderzy branży, wraz z największą europejską siecią organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, we wspólnym komunikacie prasowym wzywają ustawodawców do wspierania zielonej transformacji ciepłownictwa.
Zielona transformacja wywoła rewolucję na rynku pracy
14 luty 2022

Zielona transformacja wywoła rewolucję na rynku pracy

Przechodzenie na zieloną energię oznacza dla Polski nie tylko zmiany w energetyce, ale i dogłębne przeobrażenia na rynku pracy. Dotyczy to w pierwszej kolejności sektora wydobywczego i górnictwa, które zatrudnia w Polsce 77,7 tys. pracowników.
Stworzone przez allblue.pl