PL   |   EN
Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski
12 styczeń 2023

Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski

W dniu wczorajszym organizacje ekologiczne z Polski przesłały list do minister Anny Moskwy w którym wzywają do podjęcia pilnych działań na rzecz aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 w oparciu o zaproponowane cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski. Organizacje wzywają także Ministerstwo Klimatu i Środowiska do przeprowadzenia szeroko zakrojonych i włączających konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim, władzami lokalnymi, partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami z sektora na wczesnym etapie procesu.
Relacja z debaty: Czy Polska będzie chronić klimat bez funduszy unijnych?
23 grudzień 2022

Relacja z debaty: Czy Polska będzie chronić klimat bez funduszy unijnych?

W dniu 20 grudnia odbyła się debata Czy Polska będzie chronić klimat bez funduszy unijnych.
Brać czy nie brać fundusze unijne na klimat?
17 grudzień 2022

Brać czy nie brać fundusze unijne na klimat?

W polityce trwa epopeja związana z zakresem zmian w polskim sądownictwie, który miałby zapewnić Komisję Europejską, że wypełniamy jej oczekiwania dotyczące praworządności. Ta praworządność jest nam potrzebna, aby dostać środki z Krajowego Planu Odbudowy. A może nawet i pozostałe fundusze europejskie. Czy bez tych funduszy ochronimy klimat? A może i one nie są wystarczające?
Unijni negocjatorzy muszą dopilnować, aby Społeczny Fundusz Klimatyczny nie obejmował paliw kopalnych
16 grudzień 2022

Unijni negocjatorzy muszą dopilnować, aby Społeczny Fundusz Klimatyczny nie obejmował paliw kopalnych

My, niżej podpisani, jesteśmy zaniepokojeni niepowodzeniem współprawodawców w zakresie wyłączenia paliw kopalnych ze wsparcia finansowego w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego (SCF). Bez wyłączenia SCF mógłby uzależnić gospodarstwa domowe i użytkowników transportu w najbardziej narażonych sytuacjach od drogich i zanieczyszczających środowisko paliw kopalnych, zamiast inwestować w izolację i czyste technologie, które pomogłyby im skorzystać z przejścia na neutralność klimatyczną.
Unia musi zainwestować, aby wyjść z kryzysu energetycznego
14 grudzień 2022

Unia musi zainwestować, aby wyjść z kryzysu energetycznego

Wydatki rządów europejskich na ochronę gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed wysokimi cenami paliw kopalnych zwiększają zależność Europy od nich. Unia Europejska może wkroczyć, udzielając pożyczek w celu wsparcia dużego programu inwestycyjnego związanego z transformacją energetyczną.
Unijne ramy certyfikacji w zakresie usuwania dwutlenku węgla
09 grudzień 2022

Unijne ramy certyfikacji w zakresie usuwania dwutlenku węgla

Ramy UE dotyczące usuwania dwutlenku węgla mają odpowiedni poziom ambicji, ale wymagają jaśniejszych definicji i strategii, aby napędzać wzrost na tym rynku, pisze Victoria Harvey.
Warsztat: Jak przedsiębiorstwa mogą liczyć ślad węglowy?
05 grudzień 2022

Warsztat: Jak przedsiębiorstwa mogą liczyć ślad węglowy?

24 listopada odbył się warsztat pt. Jak przedsiębiorstwa mogą liczyć ślad węglowy?
Zmiana przywództwa UE w dziedzinie klimatu dzięki finansowaniu transformacji
01 grudzień 2022

Zmiana przywództwa UE w dziedzinie klimatu dzięki finansowaniu transformacji

Solidne ramy finansowania przejściowego mogą zmniejszyć ryzyko operacyjne firm i zapewnić rynkom pewność , piszą Jurei Yada i Pietro Cesaro.
Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy?
30 listopad 2022

Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy?

Unia Europejska przyspiesza działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jedną ze składowych tych działań jest zachęcanie przedsiębiorstw do aktywniejszego włączenia się w działania proklimatyczne.
Klimatyczne koszty wojny to nawet 20 proc. PKB Ukrainy
29 listopad 2022

Klimatyczne koszty wojny to nawet 20 proc. PKB Ukrainy

Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego, koszt klimatyczny rosyjskiej inwazji na Ukrainę w scenariuszu umiarkowanym wyniesie 212,7 mln t ekwiwalentu CO2. To aż 6 proc. ekwiwalentu wszystkich emisji gazów cieplarnianych Unii Europejskiej w 2022 r. i 53 proc. bezpośredniej rocznej emisji CO2 Polski.
Sektor MŚP zyskuje głos: Envirly rusza z raportem Green Review
25 listopad 2022

Sektor MŚP zyskuje głos: Envirly rusza z raportem Green Review

W ostatnich latach kryteria ESG zyskują coraz większe znaczenie w oczach partnerów biznesowych, klientów, a nawet inwestorów. Ten trend nie dotyczy to jedynie dużych biznesów, ale i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Monitorowanie śladu węglowego firm staje się nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również warunkiem zachowania przewagi konkurencyjnej – duże firmy obarczone nowymi regulacjami będą wybierały kontrahentów podejmujących działania prośrodowiskowe.
Jak przedsiębiorstwa mogą liczyć ślad węglowy?  zapraszamy na warsztaty!
18 listopad 2022

Jak przedsiębiorstwa mogą liczyć ślad węglowy? – zapraszamy na warsztaty!

Już 24 listopada odbędą się warsztaty, podczas których wspólnie przyjrzymy się badaniom przeprowadzonym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju na temat obliczania emisji gazów cieplarnianych w polskich firmach. Podczas dyskusji zastanowimy się wspólnie w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy. Zapraszamy do kolejnej, wspólnej rozmowy, która pomoże przybliżyć nas wszystkich do poszerzania wiedzy na temat ochrony klimatu.
Raport: Szacowanie śladu węglowego budynków
11 listopad 2022

Raport: Szacowanie śladu węglowego budynków

Raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 przedstawia założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia.
Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy? | Warsztat on-line
07 listopad 2022

Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy? | Warsztat on-line

W dniu 24 listopada (czwartek) zapraszamy do udziału w dyskusji on-line pt. Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy? Spotkanie ma na celu przedstawienie raportu z badań przeprowadzonych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju dotyczących obliczania emisji gazów cieplarnianych w polskich firmach.
Jak firmy ubezpieczeniowe radzą sobie z odchodzeniem od paliw kopalnych?
24 październik 2022

Jak firmy ubezpieczeniowe radzą sobie z odchodzeniem od paliw kopalnych?

Ograniczenia firm ubezpieczeniowych dotyczące ropy i gazu zaczynają w końcu doganiać te dotyczące węgla – wynika z nowych danych kampanii Insure Our Future. Przed COP27, koalicja kampanii argumentuje, że ubezpieczyciele muszą teraz całkowicie wycofać się z nowych źródeł węgla, ropy i gazu, a także pokazać, że branża jest gotowa do wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących zerowej emisji netto.
Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii
14 październik 2022

Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii

Globalne ocieplenie przyspiesza, a wraz z nim prędkości nabiera wiatr zmian w regionach węglowych. Zamknięcie kopalni i elektrowni rodzi kolejne trudności – górnicy potrzebują pracy, regiony szukają nowych źródeł energii, lokalna społeczność zmaga się z perspektywą ubóstwa i wykluczenia. Transformacja trwa, regiony mają za sobą sukcesy i porażki, a przed sobą kolejne wyzwania.
Jeźdźcy apokalipsy w kuluarach ONZ - klimat, wojna, głód
10 październik 2022

Jeźdźcy apokalipsy w kuluarach ONZ - klimat, wojna, głód

Trzeci tydzień września to, jak co roku, czas na Zgromadzenie Ogólne ONZ (UNGA), na którym światowi liderzy dyskutują o najważniejszych globalnych wyzwaniach. W tym roku ten światowy zjazd odbył się po przerwie spowodowanej COVID-19, a problematycznych tematów, nad którymi społeczność międzynarodowa musi się pochylić, jest wiele.
Paszport produktów cyfrowych UE będzie dotyczył również opakowania
06 październik 2022

„Paszport produktów cyfrowych” UE będzie dotyczył również opakowania

Chociaż opakowanie jako takie nie będzie regulowane jako odrębna kategoria produktów w ramach proponowanych przez UE zasad ekoprojektu dla codziennych towarów konsumpcyjnych, zostanie ono włączone do ogólnej oceny ich śladu środowiskowego, powiedział urzędnik UE.
Stworzone przez allblue.pl