PL   |   EN

Rewolucja przemysłowa 4.0 a zrównoważony rozwój

Rewolucja przemysłowa 4.0 a zrównoważony rozwój
źródło : pixabay.com
Sztuczna inteligencja i cyfryzacja zwiększą przewidywalność popytu oraz podaży na odnawialne źródła energii, poprawią magazynowanie energii, pomogą w integracji i niezawodności odnawialnych źródeł oraz umożliwią dynamiczne ustalanie cen, tworząc zachęty rynkowe.

Niniejszy tekst został przygotowany przez studenta w ramach współpracy Instytutu na rzecz Ekorozwoju z Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Wirtualne elektrownie przy pomocy sztucznej inteligencji mogą integrować, agregować i optymalizować wykorzystanie paneli słonecznych, mikrosieci, instalacji magazynowania energii i innych obiektów (rys.1).

Źródło: Next (2021). What is Artificial Intelligence in the Energy Industry? Accessed online from https://www.next-kraftwerke.com/knowledge/artificial-intelligence

Rys. 1 Sztuczna inteligencja w przemyśle energetycznym

Rozproszona energia wykorzystująca sztuczną inteligencję może przyczynić się do wykorzystania nowych rodzajów źródeł i włączyć je do sieci, takie jak aktywne słonecznie powierzchnie, lub powlekanie fotowoltaiczną farbą infrastruktury pojazdów. Może to także przyczynić się do dalszej rozbudowy, łączenia i optymalizacji sieci. Na przykład na drogach „słonecznych” sztuczna inteligencja może pozwolić, aby droga nauczyła się nagrzewać w celu stopienia śniegu lub dostosowywać pasy ruchu w oparciu o przepływ pojazdów. Inteligentne sieci będą również wykorzystywać inne technologie rewolucji przemysłowej 4.0, w tym Internet rzeczy, blockchain (do handlu energią typu peer-to-peer) oraz zaawansowane materiały (w celu zwiększenia liczby rozproszonych źródeł i optymalizacji magazynowania energii).

Możliwość transformacji i analizy danych w czasie rzeczywistym może pomóc w masowej analizie danych, która jest mniej czasochłonna i wymaga mniejszego zużycia energii. Ponadto szybkie prototypowanie i szybkie testowanie zmniejszą ilość odpadów w procesie projektowania. Ponadto sztuczna inteligencja przekazuje precyzyjne dane i informacje o dostępności, stanie materiałów i produktów, co ułatwia monitorowanie i umożliwia zdalną konserwację, a także ponowne wykorzystanie, regenerację i naprawę.

Wszystko to będzie wymagało wystarczających regulacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność oprogramowania, własność oraz kontrolę praw własności intelektualnej (co może pomóc w odblokowaniu inwestycji i innowacji), zarządzanie oraz odpowiedzialność za elementy operacyjne, które są oparte na uczeniu transferu i handlu energią, często wirtualnie. Ponieważ gospodarki i osiedla odchodzą od „ciężkiej infrastruktury” w kierunku „inteligentnej” infrastruktury o niskim śladzie ekologicznym, zdecentralizowany charakter rozproszonych sieci energetycznych oznacza, że ​​mają one potencjał do wykorzystania na całym świecie.

Ponieważ sztuczna inteligencja dobrze radzi sobie ze złożonością i znaczną ilością danych, co jest uważane za uzupełnienie ludzkich możliwości gdyż pomaga w bardziej efektywnym uczeniu się na podstawie informacji zwrotnych. Szybkie budowanie prototypów, w wyniku procesu uczenia się poprzez powtarzające się cykle projektowania i zbierania informacji zwrotnych umożliwia przejście do bardziej złożonego przeprojektowania kluczowych funkcji w celu ulepszenia modelu ekonomicznego (Mabkhot et al. 2021).

Pojazdy autonomiczne

Sztuczna inteligencja będzie miała kluczowe znaczenie w powszechnym przejściu na autonomiczne, połączone wirtualnie pojazdy elektryczne, które ostatecznie zmienią mobilność na krótkich dystansach, jednocześnie zmniejszając emisje gazów cieplarnianych i zapewniając czystsze powietrze. Autonomiczne pojazdy elektryczne z funkcją sztucznej inteligencji poprawią wydajność sieci transportowych, ponieważ połączone pojazdy komunikują się ze sobą oraz z infrastrukturą transportową w celu identyfikowania zagrożeń przy jednoczesnej optymalizacji nawigacji i wydajności sieci (rys. 2). Ładowanie pojazdów elektrycznych stanie się bardziej przystępne dzięki programom reagującym na zapotrzebowanie, które umożliwiają duże zbiory danych (takie jak AutGrid).Czysty, inteligentny, połączony i coraz bardziej autonomiczny oraz współdzielony transport krótkodystansowy połączy sztuczną inteligencję z innymi technologiami rewolucji przemysłowej 4.0, w szczególności Internetem rzeczy, dronami i zaawansowanymi materiałami (Orieon Market Research 2019). 

Źródło: Davies A. (2017) Google's Self-Driving Car Company Is Finally Here Wired accessed online from https://www.wired.com/2016/12/google-self-driving-car-waymo/

Rys. 2 Pojazd Waymo-Autonomous od Google

Zaprogramowane pojazdy autonomiczne mogłyby w pełni wykorzystać zasady ekojazdy przez całą podróż, zmniejszając zużycie paliwa nawet o 20 procent i redukując emisji gazów cieplarnianych w podobnym stopniu. Pojazdy autonomiczne mogłyby zmniejszyć zagęszczenie ruchu, polecając alternatywne i najkrótsze możliwe trasy na obszarach zurbanizowanych oraz udostępniając informacje o ruchu innym pojazdom na autostradach, co zmniejszy zużycie paliwa. Pojazdy autonomiczne mogłyby jeździć zgodnie z narzuconymi limitami, co skutkowałoby płynną jazdą minimalizującą konieczność energochłonnego procesu przyspieszania. Zapewniłoby to zużycie jak najmniejszej ilości paliwa, a także zmniejszyłoby odległość między samochodami, zmniejszyłoby zużycie paliwa dzięki zmniejszeniu oporów aerodynamicznych i zmniejszyłoby emisję gazów cieplarnianych.

Zwiększony popyt na transport może zrównoważyć pewien wzrost wydajności, ale ogólnie można oczekiwać, że inteligentny system transportowy umożliwiony przez sztuczną inteligencję obniży emisje. Większa wydajność może również zachęcać do współużytkowania samochodów i ograniczać posiadanie samochodów, dodatkowo zmniejszając emisje z pojazdów produkowanych i eksploatowanych. Mimo to przejście na połączone autonomiczne floty w miasta będzie przebiegało stopniowo i będzie różnić w zależności od kraju. Może minąć kilkadziesiąt lat, zanim w pełni autonomiczne floty miejskie staną się normą. Oprócz rozwoju technologii, trzeba będzie zająć się wyzwaniami związanymi z akceptacją społeczną, kwestiami odpowiedzialności prawnej i ubezpieczeniowej oraz zapewnieniem infrastruktury ładowania. Co więcej, cykl wymiany pojazdu trwa około 15-20 lat. Podczas gdy pełna autonomia pojazdu „poziomu 5” (bez żadnej interwencji człowieka) może jeszcze potrwać kilkadziesiąt lat, „poziomu 4” (wysoce zautomatyzowane, ale z przejęciem przez kierowcę w razie potrzeby) mogą być testowane na drogach w ciągu najbliższych kilku lat. Na tym poziomie samochody mogą jeździć po miastach i zapewniać usługi mobilności na żądanie (PWC 2020).

Niskie koszty eksploatacji oraz łatwość prowadzenia i wygoda mogą zachęcić coraz więcej osób do korzystania z tych pojazdów zamiast transportu publicznego na obszarach miejskich.

Wpływ na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Projekt produktu ma ogromny wpływ na zrównoważony rozwój. Zasoby digitalizacji w ekoprojektowaniu we współpracy z ludźmi stanowią uzupełnienie ich umiejętności. Narzędzia i strategie do projektowania cyrkularnego mogą pomóc przedsiębiorstwom w projektowaniu produktów oraz wykorzystać sztuczną inteligencję do zwiększania cyrkulacji produktów/materiałów/zasobów. Wykres na rys. 3 stworzony przez Fundację Ellen MacArthur daje przegląd tego, co wyobrażalibyśmy sobie jako gospodarka o obiegu zamkniętym.

Rozważając wpływ sztucznej inteligencji jako czynnika wspomagającego i usprawniającego innowacje w gospodarce o obiegu zamkniętym, wg Ellen MacArthur Foundation (2018), można podzielić na trzy kategorie: 

- poprzez usprawnienie procesów sortowania i demontażu produktów, regenerację komponentów oraz recykling materiałów; sztuczna inteligencja może pomóc w zamknięciu pętli poprzez budowanie i ulepszanie infrastruktury logistyki zwrotnej; 

- rozszerzenie innowacyjnych cyrkularnych modeli biznesowych; sztuczna inteligencja może pomóc w połączeniu danych w czasie rzeczywistym i danych historycznych od użytkowników o produktach w celu zwiększenia ich obiegu i wykorzystanie zasobów w wyniku przewidywanej ceny i popytu, konserwację predykcyjną i inteligentne zarządzanie zapasami.

 
- projektowanie oraz opracowywanie produktów, komponentów i materiałów o obiegu zamkniętym; dzięki szybkiemu prototypowaniu i testowaniu w procesach projektowania wspomaganych sztuczną inteligencją może to pomóc w ograniczeniu marnotrawstwa żywność w gospodarce o obiegu zamkniętym i wygenerować potencjalną wartość 127 mln USD do 2030 r.

Źródło: Ellen MacArthur Foundation (2021) Infographic Circular Economy System Diagram accessed online from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/infographic

Rys. 3 Przegląd gospodarki o obiegu zamkniętym

 

Bibliografia

Ellen MacArthur Foundation (2018) Artificial Intelligence and the Circular Economy Ellen MacArthur Foundation accessed online from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/artificial-intelligence-and-the-circular-economy#purchase-options

Mabkhot M., Ferreira P., Maffei A., Podržaj P., Mądziel M. ,Antonelli D., Lanzetta M., Barata J., Boffa E., Finžgar M., Paśko Ł., Minetola P., Chelli R., Nikghadam-Hojjati S., Wang XV., Priarone PC., Lupi F., Litwin P., Stadnicka D., Lohse N. Mapping Industry 4.0 Enabling Technologies into United Nations Sustainability Development Goals. Sustainability. 2021; 13(5):2560. Accessed online from https://doi.org/10.3390/su13052560

Orion Market Research (2019) Artificial Intelligence (AI) in Environmental Protection Market: Overcoming the challenges of global warming and resolving environmental concern https://www.pv-magazine.com/press-releases/artificial-intelligence-ai-in-environmental-protection-market-overcoming-the-challenges-of-global-warming-and-resolving-environmental-concerns/

PWC (2020). How AI can Enable a Sustainable Future. Estimating the Economic and Emissions Impact of AI Adoption in Agriculture, Water, Energy and Transport accessed online from https://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-change/insights/how-ai-future-can-enable-sustainable-future.html

 

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl