PL   |   EN

Rolnictwo ekologiczne: nowy trend w Europie?

Rolnictwo ekologiczne: nowy trend w Europie?
źródło : pixabay.com
Zainteresowane strony z sektora rolnictwa pozytywnie postrzegają przejście na rolnictwo węglowe w Unii Europejskiej, ale podkreślają, że w celu jego właściwego wdrożenia należy określić szczegóły dotyczące zachęt finansowych dla rolników w UE.

Ogólnym celem rolnictwa węglowego – nowego modnego hasła w rolnictwie – jest zwiększenie ilości dwutlenku węgla (CO2) zmagazynowanego w glebie, a tym samym zmniejszenie jego obecności w atmosferze.

W praktyce rolnicy starają się przyczynić do wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez stosowanie różnych metod rolniczych, od płodozmianu, upraw okrywowych i zredukowanej uprawy po precyzyjne stosowanie azotu.

Komisja Europejska poinformowała, że planuje uruchomić inicjatywę rolnictwa węglowego do końca 2021r. Mechanizm certyfikacji usuwania dwutlenku węgla zapowiedziany już w planie działań gospodarczych o obiegu zamkniętym zostanie przedstawiony do 2023 r.

Unijni rolnicy twierdzą, że już dobrowolnie stosują takie praktyki i istnieje "niezaprzeczalna wola", aby to kontynuować. Chcą jednak mieć pewność, że praktyczne wdrożenie rolnictwa węglowego nie spowoduje dla nich dodatkowego obciążenia.

Pekka Pesonen, sekretarz generalny unijnego stowarzyszenia rolników i spółdzielni Copa-Cogeca, powiedział, że jeśli rolnictwo węglowe ma być stosowane powszechnie, rolnicy muszą zobaczyć dodatkowe koszty, które poniosą rekompensatę.

"Inicjatywa rolnictwa węglowego i system certyfikacji w zakresie usuwania dwutlenku węgla mogą stać się dodatkowym źródłem dochodu dla rolników zaangażowanych w osiąganie celów środowiskowych. Może jednak łatwo stać się dla nich obciążeniem finansowym i administracyjnym, zwiększając ich koszty, potencjalnie zmniejszając ich produktywność i obniżając ich dochody "- powiedział Pesonen.

Nagrody poza WPR

Pesonen wyjaśnił, że rolnicy nie powinni być nagradzani za pośrednictwem wspólnej polityki rolnej (WPR), ponieważ doprowadziłoby to jedynie do redystrybucji zasobów i zignorowałoby fakt, że rolnicy i leśnicy już w znacznym stopniu przyczyniają się do sekwestracji dwutlenku węgla.

Zamiast tego podkreślił, że rynkowe systemy rolnictwa węglowego mogą przyczynić się do łagodzenia zmiany klimatu.

"Wiąże się to z rozwojem rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla rynkowych systemów kredytowania emisji dwutlenku węgla, w których rolnicy i leśnicy są wynagradzani za swoje usługi ekosystemowe, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi IPCC" - powiedział, odnosząc się do międzynarodowego panelu ds. Zmian klimatu.

Ponadto powiedział, że należy upewnić się, że rolnictwo węglowe i kredyty węglowe nie staną się domyślnym mechanizmem dla dużych i międzynarodowych przedsiębiorstw w celu zrównoważenia ich emisji.

"Przemysł musi podjąć własne wysiłki w celu zmniejszenia emisji, a nie w pełni polegać na wysiłkach rolników w celu sekwestracji dwutlenku węgla" - powiedział, dodając, że wszystkie podmioty społeczne powinny współpracować na rzecz lepszej przyszłości.

Célia Nyssens, ekspert ds. rolnictwa w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska (EEB), wyraziła podobne obawy, mówiąc, że kredyty węglowe rolników nie powinny być wykorzystywane przez "firmy takie jak Shell czy Microsoft, aby uzyskać własne nazwy na plecach rolników".

Nyssens powiedział, że istnieje również niepewność, jeśli chodzi o odpowiedzialność za węgiel w przypadku ekstremalnych zjawisk naturalnych.

"Jeśli rolnicy mają sekwestrować węgiel w swojej glebie i produkować kredyt węglowy na to i sprzedawać go, a następnie, na przykład, jest wielka powódź lub wielka susza, a część tego węgla jest tracona z powrotem do atmosfery, kto jest odpowiedzialny?" – zastanawiała się Nyssens.

Ekspertka wyjaśniła, że rolnictwo węglowe nie jest czymś nowym, ponieważ te praktyki rolnicze były już stosowane przez rolników.

"To po prostu powrót do dobrych praktyk naszych przodków, ale z nowym naukowym zrozumieniem, w jaki sposób te praktyki przynoszą korzyści glebom" - powiedziała.

Urzędnik UE: zachęty ze źródeł publicznych lub prywatnych

Urzędnik UE powiedział, że kluczowym krokiem dla rolnictwa węglowego jest ustanowienie ram certyfikacji regulacyjnej opartych na "solidnych zasadach rozliczania" dla wysokiej jakości, zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla z naturalnych ekosystemów i "rozwiązań przemysłowych".

Zarządcy gruntów są nagradzani za swoją praktykę zarządzania lub rzeczywistą ilość węgla sekwestrowanego przez rolnictwo węglowe.

"Dochody z rolnictwa węglowego stają się dodatkowym źródłem dochodu, z którego zarządcy gruntów mogą korzystać oprócz swoich tradycyjnych produktów, takich jak żywność i biomasa" - dodał.

Zarządcy gruntów, dodał urzędnik, w wielu przypadkach skorzystaliby w wielu przypadkach z zalet gruntów wyższej jakości i mieliby nieco lepszą wydajność produkcji i większą odporność na zmiany klimatu.

"Zachęty finansowe, które mogą pochodzić ze źródeł publicznych lub prywatnych, będą wspierać rozwój praktyk rolnictwa węglowego na dużą skalę w państwach członkowskich".

Co robi branża

Sektor prywatny podjął już inicjatywy testujące rolnictwo węglowe w terenie. Na przykład zeszłego lata gigant rolno-spożywczy Bayer uruchomił w Europie własny "Program Węglowy".

Dwudziestu siedmiu rolników w siedmiu krajach UE i poza nią (Francja, Hiszpania, Belgia, Dania, Niemcy, Wielka Brytania i Ukraina) uczestniczy w trzyletnim projekcie prowadzonym przez firmę Bayer, koncentrującym się na praktykach rolniczych przyjaznych dla klimatu, takich jak stosowanie roślin okrywowych i redukcja uprawy roli.

To wdrażanie nowych praktyk będzie stale monitorowane i ulepszane.

Według firmy rolnicy, eksperci i gracze w łańcuchu wartości żywności współpracują ze sobą w laboratorium rolnictwa węglowego, gdzie wspólnie testują działania i generują wiedzę.

Biorąc pod uwagę, że obecnie nie ma rynku emisji dwutlenku węgla, na którym rolnicy mogą sprzedawać kredyty, firmy skupiły się na współpracy z rządami i innymi firmami w celu prowadzenia rolnictwa inteligentnego dla klimatu.

"Zgodnie z celami Zielonego Ładu UE ustanowiliśmy Program Węglowy Bayer, aby aktywnie przyczyniać się do rozwoju działalności w zakresie rolnictwa węglowego w Europie. Pracujemy w sektorze publicznym i prywatnym w całym łańcuchu wartości, przyjmując innowacje i stawiając rolników w centrum naszych wysiłków "- powiedział LIAM Condon, prezes działu nauk o uprawach w Bayer.

Dodał, że współpraca ta pomoże w dekarbonizacji europejskiego systemu żywnościowego w sposób, który będzie przyjazny dla rolników, środowiska i konsumentów.

"Główną ideą jest nagradzanie hodowców za przyjęcie przyjaznych dla klimatu praktyk rolniczych, takich jak stosowanie roślin okrywowych, redukcja uprawy, płodozmian i precyzyjne stosowanie azotu. Działania te sekwestrują węgiel w glebie, jednocześnie poprawiając zdrowie, odporność i produktywność gleby oraz zmniejszając emisje. "

Stworzone przez allblue.pl