PL   |   EN

Banki UE w dużej mierze nieprzygotowane na ryzyko klimatyczne, ostrzega EBC

Banki UE w dużej mierze nieprzygotowane na ryzyko klimatyczne, ostrzega EBC
źródło : pixabay.com
Spośród 112 europejskich banków żaden nie jest bliski pełnego dostosowania się do wytycznych Europejskiego Banku Centralnego dotyczących zarządzania ryzykiem klimatycznym i środowiskowym, zgodnie z nowym raportem.

W opublikowanym w poniedziałek (22 listopada) raporcie przeanalizowano, w jaki sposób europejskie banki uwzględniły zagrożenia klimatyczne i środowiskowe w swoich procesach biznesowych.

A przed nami jeszcze długa droga, podsumował Frank Elderson, członek zarządu EBC.

"Banki muszą pilnie wyznaczyć ambitne i konkretne cele i terminy - w tym mierzalne pośrednie kamienie milowe - aby zmniejszyć swoją ekspozycję na obecne i przyszłe ryzyko C&E", stwierdził Elderson w poście na blogu  towarzyszącym raportowi.

Banki nie spełniają oczekiwań.

W listopadzie 2020 EBC opublikował przewodnik, który ma pomóc bankom w integracji celów na różnych szczeblach zarządzania. W przewodniku sformułowano kilka "oczekiwań nadzorczych", w tym kwestie klimatu i środowiska dotyczące modeli biznesowych, strategii, zarządzania i apetytu na ryzyko.

Jednak według EBC większość banków nie jest w stanie zrealizować tych celów.

Tylko 28% banków uwzględnia ryzyko klimatyczne i środowiskowe przy określaniu ryzyka kredytowego dłużnika.

Może to stać się problemem, gdy reakcja społeczeństwa na zmiany klimatu prowadzi do "osieroconych aktywów". Na przykład pożyczka na sfinansowanie eksploatacji nowego pola naftowego może nie zostać spłacona, jeśli gospodarka światowa odejdzie od paliw kopalnych. Jeśli banki mają w swoich księgach wiele takich kredytów, które nagle tracą na wartości, stabilność finansowa będzie zagrożona, a społeczeństwo może być zmuszone do ratowania banków, które zabezpieczyły swoje zakłady na paliwa kopalne.

W październiku Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet bankowy, który ma uczynienia systemu bankowego UE bezpieczniejszym. Wniosek Komisji nakładałby na banki wyłomówki na ryzyko związane z klimatem do swoich wewnętrznych modeli ryzyka.

Krytycy ostrzegali,  że poleganie na modelach wewnętrznych nie wystarczy i wezwali Komisję do nałożenia  wyższych wymogów kapitałowych  dla banków, które pożyczają pieniądze przemysłowi paliw kopalnych.

Banki nieświadome ryzyka klimatycznego

Raport EBC sugeruje, że banki nie podejdą do ryzyka klimatycznego wystarczająco poważnie. Według raportu tylko 11% badanych banków wykorzystuje analizę scenariuszy klimatycznych i środowiskowych do ustalania strategii.

"Do tej pory większość banków nie planuje konkretnych działań w celu dostosowania swojej strategii biznesowej" - wskazał Frank Elderson.

"Tylko garstka [banków] wspomina o aktywnym planowaniu kierowania swoimi portfelami trajektorią zgodną z Paryżem", dodał, odnosząc się do paryskiego porozumienia klimatycznego, w którym kraje dążą do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

Elderson ogłosił, że zagrożenia klimatyczne i środowiskowe będą odgrywać ważniejszą rolę w ramach nadzorczych EBC i "ostatecznie wpłyną" na wymogi kapitałowe banków.

Więcej niż klimat

Chociaż raport EBC wydaje się mniej niż entuzjastyczny, europejskie banki uwzględniają ryzyko klimatyczne bardziej niż inne zagrożenia środowiskowe.

"Większość instytucji ma ślepy punkt dla zagrożeń fizycznych i innych czynników ryzyka środowiskowego, takich jak utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie" - czytamy w raporcie EBC.

Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z Francuskiego Banku Centralnego wykazało, że zagrożenia dla różnorodności biologicznej są ściśle związane z ryzykiem finansowym. Według badania 42% papierów wartościowych posiadanych we francuskich instytucjach finansowych zależało od funkcjonujących ekosystemów.

W raporcie EBC zwrócono jednak również uwagę, że praktycznie wszystkie banki opracowały plany wdrożeniowe w celu dalszej poprawy swoich praktyk. "Ogólnie rzecz biorąc, instytucje zaczęły torować drogę, ale tempo postępu pozostaje w większości przypadków powolne" - podsumowano w raporcie.

Kolejnym krokiem EBC jest przeprowadzenie pełnego przeglądu gotowości banków na ryzyko klimatyczne i środowiskowe, wraz z testem warunków skrajnych związanym z klimatem w pierwszej połowie 2022 r.

Źródło: euractiv.com

Stworzone przez allblue.pl