PL   |   EN

Zielone miejsca pracy i zielona transformacja: długa, wyboista, ale ekscytująca podróż

Zielone miejsca pracy i zielona transformacja: długa, wyboista, ale ekscytująca podróż
źródło : pixabay.com
Zielona transformacja będzie miało głęboki wpływ na europejskie rynki pracy. Podczas gdy kilka regionów będzie narażonych na utratę miejsc pracy w sektorach zależnych od paliw kopalnych, takich jak górnictwo węglowe, transformacja energetyczna będzie nadal generować popyt na stanowiska o niskich i średnich kwalifikacjach, piszą Maroš Šefčovič i Bertrand Piccard.

Maroš Šefčovič jest wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozę. Bertrand Piccard jest inicjatorem Solar Impulse, pierwszego samolotu zdolnego do latania wiecznie bez paliwa

Nie tak dawno temu pojęcie transformacji ekologicznej pozostało niematerialne. Nie byliśmy pewni, jak to będzie wyglądać i czego będzie wymagało. Wszystko to się zmieniło.

Decyzja przewodniczącej Komisji Europejskiej Von der Leyen – strategia Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz "zera netto" do 2050 r. – pokazała "zielone" globalne przywództwo UE i zmieniła sposób, w jaki kwestia klimatu jest traktowana. Zmusiło to rządy na całym świecie do ponownej oceny, co transformacja ekologiczna będzie oznaczać dla ich gospodarek i stosunków politycznych.

Z ustalonym kierunkiem podróży wyruszyliśmy w długą i wyboistą, ale ekscytującą podróż powszechnie znaną jako "zielone przejście". Warto przypomnieć, że ta zmiana jest bezprecedensowa dla każdego rządu: nigdy wcześniej tego nie robiono, a my uczymy się po drodze.

Nie różni się to od latania samolotem słonecznym, w którym czasami latasz w ciemno i polegasz na swoich instrumentach, aby podać prawidłowe informacje, abyś mógł utrzymać kurs do celu. Musimy przewidzieć turbulencje i być najlepiej przygotowani do przejścia przez kluczowe przemiany, które europa rozpoczęła.

Ale najpierw potrzebujemy tych instrumentów. Dlatego też przewodnicząca Von der Leyen podjęła odważną decyzję o włączenia prognoz strategicznych do procesu kształtowania polityki UE i pokierowaniu za nią pierwszego w historii członka Kolegium.

Dalekowzroczność mówi nam niewygodną prawdę, że zielone przejście, jak to ma miejsce w przypadku większości epokowych zmian, nie będzie łatwe. To obala mit, że ta podróż będzie za darmo.

Europejski Zielony Ład może być strategią WZROSTU UE, przynoszącą korzyści naszym gospodarkom i jakości życia, ale aby odnieść sukces, będzie wymagał znacznych ukierunkowanych inwestycji i odpowiedniej kombinacji polityk.

Na przykład ryzyko ucieczki emisji – globalnego przeniesienia energochłonnych sektorów do regionów o niższych standardach środowiskowych – jest poważnym problemem, którym należy zarządzać za pomocą odpowiednich mechanizmów politycznych.

Z drugiej strony, czyste inwestycje są teraz w stanie zapewnić atrakcyjne zwroty, a dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że technologia nie jest już przeszkodą, jak kiedyś. Wysiłki Fundacji Solar Impulse mające na celu zidentyfikowanie ponad 1000 rozwiązań, które chronią środowisko i pobudzają wzrost poprzez generowanie zysków, właśnie to potwierdzają.

Rozwiązania te, rozpatrywane razem i wdrażane we wszystkich sektorach, mogą mieć wpływ zarówno na konkurencyjność Europy, jak i na działania w dziedzinie klimatu.

Z materiałów opakowaniowych opartych na zrównoważonych włóknach drzewnych w Finlandii; do produktów superizolulacji aerożeli z przetworzonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych we Francji; do rozwiązań na bazie sodu w celu złagodzenia zanieczyszczeń do celów kontroli emisji do powietrza w Belgii.

Każde rozwiązanie chwyta kilka procent niebezpiecznych emisji, zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną o kilka kilowatów i przybliża nas do momentu, w którym możemy zostawić paliwa kopalne w ziemi.

Dlatego też sprawozdanie Komisji w sprawie prognoz strategicznych z 2022 r. skupi się na "partnerstwie", czyli na tym, w jaki sposób transformacja technologiczna może pomóc nam wzmocnić zieloną – i odwrotnie.

Kolejna pozytywna podszewka pochodzi z niedawnego badania Komisji dotyczącego prognozowania zielonych miejsc pracy.

Zielona transformacja będzie miało głęboki wpływ na europejskie rynki pracy. Na przykład same ambitniejsze cele klimatyczne, zapewniające redukcję emisji gazów cieplarnianych w UE o 55% do 2030 r., mogą doprowadzić do wzrostu netto  nawet o 884 000 miejsc pracy.

Jest to pozytywne, biorąc pod uwagę, że całe branże mogą pozostać w tyle. Sugeruje się, że zielona transformacja polega głównie na zarządzaniu transformacją między sektorami i regionami, ponieważ zatrudnienie jest przekierowywane na czystszą produkcję, aby napędzać ucieczkę Europy w kierunku zera netto.

W wymiarze regionalnym wpływ zielonej transformacji na miejsca pracy będzie nierównomiernie rozłożony: kilka regionów będzie narażonych na utratę miejsc pracy w sektorach opartych na paliwach kopalnych, takich jak wydobycie węgla i paliwa przemysłowe, ze względu na potrzebę promowania paliw alternatywnych w transporcie. W innych regionach powstaną nowe miejsca pracy w sektorze energii odnawialnej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Co ciekawe, jeżeli wszystkie kraje będą trzymać się celów klimatycznych określonych w porozumieniu paryskim, pakiet Fit-for-55 może również doprowadzić do wzrostu zatrudnienia w energochłonnych gałęziach przemysłu, takich jak wzrost o 7 % w sektorze metali żelaznych.

Ważny wniosek z badania prognostycznego jest związany z umiejętnościami: zielona transformacja to nie tylko miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych osób, a cała reszta jest zautomatyzowana. Przeciwnie, będzie nadal generować popyt na stanowiska o niskich i średnich kwalifikacjach w sektorze energii odnawialnej, a 75% pracowników ma być pracownikami ręcznymi i technikami w 2050 r.

W związku z tym umiejętności technologiczne będą bardzo poszukiwane, a edukacja i przekwalifikowanie będą kluczem do zapewnienia udanej migracji zawodowej z działalności zanieczyszczającej środowisko do rozwijających się sektorów ekologicznych.

Podsumowując, nastąpi znacząca zmiana gospodarcza związana z zieloną transformacją w Europie – jeśli prognoza będzie ukierunkowana na naszą przyszłą politykę, w tym przekładkę – z zyskiem netto w zakresie miejsc pracy w sprawiedliwym sektorowym i regionalnym przywróceniu równowagi.

Co więcej, nowe technologie mogą napędzać naszą drogę do zera netto w opłacalny sposób.

To naprawdę niezwykła srebrna podszewka odsłonięta przez Strategic Foresight, która, odbijając się od niewygodnych prawd przed nami,daje wiarę idei, że jeśli przygotujemy się na nadchodzące turbulencje i poradzimy sobie z nimi, zielona transformacja może być szansą rynkową stulecia.

Stworzone przez allblue.pl