PL   |   EN

Przedsiębiorstwa w Europie Środkowej i Wschodniej poważnie podchodzą do działań w dziedzinie klimatu

Przedsiębiorstwa w Europie Środkowej i Wschodniej poważnie podchodzą do działań w dziedzinie klimatu
źródło : pixabay.com
Firmy z Europy Środkowo-Wschodniej są gotowe do rozpoczęcia podróży do neutralności klimatycznej. Jeśli rządy Europy Środkowej i Wschodniej nie chcą, aby ich gospodarki zostały w tyle, muszą zacząć pomagać swoim liderom korporacyjnym w osiągnięciu ekologii. Unijny pakiet "Fit for 55" jest ku temu okazją, przekonuje Rebekka Popp.

Rebekka Popp jest doradcą politycznym w niezależnym think tanku E3G zajmującym się zmianami klimatycznymi.

Przywódcy polityczni z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Polska, Węgry czy  Bułgaria,  krytycznie podeszli do unijnego pakietu "Fit for 55", który jest kamieniem węgielnym Europejskiego Zielonego Ładu. Stanowisko to stoi w sprzeczności z realnymi ambicjami przedsiębiorstw w terenie. Firmy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej poważnie podchodzą do działań na rzecz klimatu. Są świadomi kierunku podróży wyznaczonego przez Zielony Ład i nie mogą się doczekać, aż niechętne rządy krajowe ustanowią odpowiednie warunki polityczne dla dekarbonizacji ich przemysłu.

Firmy robią pierwsze kroki w kierunku ekologii pomimo braku wsparcia rządowego. Są przekonani o korzyściach ekonomicznych płynących z taniej energii odnawialnej. W rezultacie coraz więcej firm w Europie Środkowo-Wschodniej produkuje własną energię na miejscu. Tam, gdzie jest to prawnie możliwe, podpisują również korporacyjne umowy zakupu energii (PPA), umowy, które umożliwiają firmom zakup energii odnawialnej bezpośrednio od producenta.

Polska wyraźnie przewodzi rynkowi PPA  w regionie, ponieważ aktywność nabrała tempa w ciągu ostatnich dwóch lat. Na przykład w tym roku rozpoczęła się budowa pierwszego parku słonecznego wspieranego przez PPA bez dotacji,  który zaopatruje giganta materiałów budowlanych HeidelbergCement. Dalej na południe, w Bułgarii i Rumunii, rynek PPA jest nadal słabo rozwinięty, ale pierwsze umowy PPA są  w przygotowaniu. Rozwój odnawialnych źródeł energii na miejscu postępuje jeszcze szybciej. Tam MŚP i większe przedsiębiorstwa zaczęły  inwestować  w produkcję energii słonecznej na miejscu pomimo braku dotacji rządowych.

Ale firmy nie koncentrują się tylko na ekologii własnej działalności. Chcą również osiągnąć zmianę paradygmatu w swoich sektorach i krajach oraz połączyć siły w inicjatywach klimatycznych prowadzonych przez biznes. Wiele z tych inicjatyw jest zgrupowanych w ramach kampanii Race to Zero,największego w historii sojuszu zaangażowanego w osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Utworzona w kontekście konferencji KLIMATYCZNEJ ONZ skupia miasta, regiony, przedsiębiorstwa i inwestorów. W ciągu ostatnich miesięcy w kampanii "Race to Zero" regionalni liderzy, tacy jak  Grune Antwort,węgierski dostawca przemysłowych systemów monitorowania i sterowania, chemiczna  Grupa Ciech  z Polski, bułgarska firma e-mobility  AMPECOi inne firmy z regionu stały się członkami i wyznaczyły sobie cele klimatyczne.

Grosz spadł, że jest to kwestia konkurencyjności dla Europy Środkowo-Wschodniej. Aby pozostać częścią kluczowych łańcuchów dostaw w świecie neutralnym dla klimatu, firmy z regionu muszą oczyścić swoje procesy produkcyjne i dostarczać bardziej ekologiczne produkty. Rzeczywiście, Europa Środkowa i Wschodnia jest częścią europejskiej potęgi przemysłowej. Tak więc, gdy globalne korporacje, takie jak niemieccy producenci samochodów, wyznaczają sobie cele klimatyczne, będą oceniać swoje relacje ze swoimi dostawcami w krajach takich jak Słowacja i Czechy. Jeśli nie mogą zapewnić produktów o niskiej emisji, ryzykują utratę.

Chociaż przedsiębiorstwa mogą wyznaczać sobie cele w zakresie czystej energii i klimatu, polegają na odpowiednich ramach politycznych i wsparciu finansowym, aby w pełni zdekarbonizować. Teraz do rządów Europy Środkowej i Wschodniej należy nadrabianie zaległości na rynku i wspieranie przedsiębiorstw w ich wysiłkach na rzecz ograniczenia emisji. Unijny pakiet "Fit for 55" i jego przepisy dotyczące czystej energii mogą pomóc w usunięciu barier regulacyjnych i administracyjnych dla korporacyjnego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jeśli zostanie to poparte działaniami legislacyjnymi na szczeblu krajowym, będzie to okazja do utrzymania dużych graczy rynkowych w regionie. Konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow, COP26, pokazała, że świat zmierza w kierunku szybszych i poważniejszych działań w dziedzinie klimatu. Jeśli przywódcy z Europy Środkowej i Wschodniej nie chcą, aby ich gospodarki zostały w tyle, muszą zacząć pomagać swoim liderom korporacyjnym w rozpoczęciu podróży do zera netto.

Stworzone przez allblue.pl