PL   |   EN

Instytut na rzecz Ekorozwoju otrzymał nagrodę główną Zielonego Orła Rzeczpospolitej w kategorii organizacje ekologiczne

Instytut na rzecz Ekorozwoju otrzymał nagrodę główną Zielonego Orła Rzeczpospolitej w kategorii organizacje ekologiczne
źródło : InE
To już blisko 11,5 tysięcy dni,. czyli ponad 30-lat Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) działa na niwie ekologicznej w Polsce, stając się ważną i kluczową instytucją społeczeństwa obywatelskiego.

Została ona założona przez trzech członków Polskiego Klubu Ekologicznego Zbigniewa Bochniarza, Krzysztofa Kamienieckiego i Andrzeja Kassenberga w 1990 roku, czyli u zarania przemian ustrojowych zachodzących w naszym kraju. 

Co to znaczy dla InE bycie organizacją społeczeństwa obywatelskiego:

  • działanie w oparciu o podstawowe wartości i zasady;
  • alternatywne źródło informacji, badań i opinii;
  • niezależny punkt poglądów i orientacji non-profit;
  • koncentracja się na kwestiach polityk w celu zrównoważenia    punktu widzenia administracji publicznej;
  • nie przynależność do żadnej partii politycznej;
  • niezależne forum debat, źródeł innowacyjnych rozwiązań i zaleceń.

W ciągu tych dziesięcioleci zmieniała się misja Instytutu i dzisiaj to co wyznacza istotę funkcjonowania InE to „INTERES PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”. Jednocześnie w praktyce działania InE kieruje się pełnym cyklem życia idei od pomysłów przez pilotaż i promocję do praktyki. Obszar aktywności InE obejmuje zrównoważony rozwój rozumiany jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Szczególnie ważne dokonania Fundacji InE to:

a) alternatywy rozwoju jak np. : transport, energetyka, niskoemisyjny rozwój;
b) idee i narzędzia jak np.: ekologiczna reforma podatkowa, ekoinnowacje czy strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, plany adaptacji do zmiany klimatu, ślad węglowy;
c) zielona integracja jak np.: ekologizacja turystyki, integracja europejska a zrównoważony rozwój,  proekologiczna integracja na poziomie lokalnym, idea ekolokatora. 

W okresie funkcjonowania Instytutu, przez Fundację przewinęło się 175 pracowników i stałych współpracowników. Realizowanych było 420 projektów i tematów oraz zostało wydanych 340 publikacji i opracowań.

Za te ponad 30 lat współdziałania chcemy podziękować wszystkim tym osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego aby Instytut na rzecz Ekorozwoju stał się wiodącą placówką promującą ideę zrównoważonego rozwoju w teorii i praktyce.   

Stworzone przez allblue.pl