PL   |   EN

UE wzywa do utworzenia regionalnych rad ds. transformacji

UE wzywa do utworzenia regionalnych rad ds. transformacji
źródło : pixabay.com
Nowe miejsca pracy oferowane przez zieloną transformację mogą nie zrekompensować tradycyjnych miejsc pracy, które zostaną utracone, lub mogą przenieść się w inne miejsce, dlatego pracownicy i związki zawodowe powinny zostać uwzględnione w regionalnym planowaniu transformacji, według Jensa Geiera, socjaldemokratycznego prawodawcy w Parlamencie Europejskim.

"To godzina uczestnictwa pracowników" - powiedział Geier podczas dyskusji panelowej na temat sprawiedliwej transformacji energetycznej dla pracowników zorganizowanej przez Fundację Friedricha Eberta (FES) i Centrum Polityki Europejskiej (EPC).

Niedawne badanie przeprowadzone  przez obie organizacje wykazało, że zaangażowanie pracowników w proces zielonej transformacji ma kluczowe znaczenie dla udanej transformacji.

Ogólnie rzecz biorąc, państwo i podmioty gospodarcze muszą być ściśle skoordynowane, argumentowano w badaniu. Na przykład transformacja będzie wymagała nowych umiejętności, ale ani firmy, ani pracownicy, ani państwo nie mogą same być pewne, kto będzie potrzebował jakich umiejętności w świecie wolnym od paliw kopalnych.

Dlatego autorzy badania zalecają, aby UE stworzyła ramy dla komisji sprawiedliwej transformacji w UE. W tych komisjach przedstawiciele rządów krajowych, Komisji Europejskiej, przemysłu, związków zawodowych i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska powinni spotkać się, aby omówić i zaproponować politykę, zgodnie z badaniem.

Lekcje z przeszłości

Zalecenie opiera się na przykładach przemian z przeszłości. Niepokoje społeczne w Wielkiej Brytanii w latach 1980-tych po twardej rozprawie premier Margaret Thatcher z przemysłem wydobywczym i jego pracownikami służą jako przykład ryzyka transformacji narzuconej odgórnie.

Z drugiej strony transformacja nie powiedzie się również, jeśli stary przemysł będzie wspierany zbyt długo. Na przykład w 19 wieku Francja próbowała chronić swój przemysł żelazny, który polegał na nieefektywnych hutach na bazie węgla drzewnego przed tańszym brytyjskim żelazem, które wykorzystywało wytapianie na bazie koksu. 

Opóźnienie to oznaczało, że wiele miejsc pracy w nowym wówczas przemyśle węglowym nigdy nie zmaterializowało się we Francji, podczas gdy mniej protekcjonistyczna Belgia przejęła wiodącą rolę w branży i skorzystała z wynikającego z tego boomu zatrudnienia.

"Opóźnienie przejścia może grozić poważniejszymi konsekwencjami dla pracowników", powiedział Thijs Vandenbussche, jeden z autorów badania.

Ostrzegł, że zbyt długa ochrona starego przemysłu grozi stworzeniem bańki zatrudnienia w sektorze, który stoi w obliczu upadku. W końcu ta bańka pęknie, a następnie przejście nie nastąpi w zaplanowany sposób.

Gdzie są nowe miejsca pracy?

Geier zgodził się, że proponowane komisje sprawiedliwej transformacji były dobrym pomysłem. Podkreślił jednak, że priorytetem powinna być perspektywa regionalna, ponieważ wiele branż dotkniętych zieloną transformacją jest regionalnie skupionych.

"Tak, od czasu do czasu miejsca pracy zostaną zastąpione. Ale prawdopodobnie nie w tym samym miejscu. I to jest problem" - ostrzegł Geier.

"Jeśli twoja perspektywa była taka, że będziesz w górnictwie węgla brunatnego do końca życia, nie jest zbyt zachęcające, jeśli ktoś przyjdzie, oferując ci pracę w fabryce Tesla 500 km od twojego domu" - powiedział.

Geier, który sam pracował dla agencji rozwoju regionalnego, wezwał do włączenia pracowników i związków zawodowych w ten proces. Wraz z kierownictwem przedsiębiorstw pracownicy powinni decydować, które alternatywne rynki powinny obsługiwać firmy i jaki rodzaj przekwalifikowania jest potrzebny w konsekwencji, według Geiera.

Przykład dobrze zarządzanej transformacji jest oferowany przez niemiecką Saarę i Zagłębie Ruhry, wskazuje badanie EPC. Przekwalifikowanie na dużą skalę i wsparcie finansowe dla pracowników pozwoliły przemysłowi na transformację w uporządkowany sposób, który zabrał ze sobą pracowników.

Jednak ten proces transformacji miał czas, aby rozwinąć się w ciągu ostatnich 60 lat, podczas gdy zielona transformacja, przed którą stoi obecnie Europa, będzie musiała nastąpić znacznie szybciej.

"Sprawiedliwa transformacja musi nastąpić tak szybko, jak to możliwe", powiedział Vandenbussche. Według niego pierwszym krokiem powinno być wykluczenie wszelkich dopłat do paliw kopalnych, które sztucznie opóźniają transformację.

 

Stworzone przez allblue.pl