PL   |   EN

Spalarnie odpadów też szkodzą klimatowi

Spalarnie odpadów też szkodzą klimatowi
źródło : Fotolia
Jedną z dość szeroko rozpowszechnionych technologii przetwarzania odpadów jest ich spalanie. W ostatnich latach zbudowano także szereg spalarni odpadów w Polsce, a kolejne są wciąż w planach. Spalarnie być może rozwiązują część problemów ze składowaniem odpadów, ale są częścią problemu o nazwie zmiana klimatu.

Teoretycznie odpady są dobrym materiałem do spalenia. Materiał organiczny, główny składnik odpadów komunalnych zawiera przecież węgiel, który może wciąż dać się utlenić (spalić), a my korzystając z tego procesu możemy wytworzyć dodatkową energię cieplną, czy nawet elektryczną. Bardzo dobrze pali się także papier, a plastik również jest godzien uwagi, jako paliwo.

Unikajmy węgla w postaci gazu

W kontekście zmian klimatu problem polega jednak na tym, że spalenie prowadzi do ostatecznej zamiany węgla z postaci stałej na gazową. To co wylatuje z komina spalarni to tylko w części woda, w dużej mierze także dwutlenek węgla, czyli jeden z głównych gazów cieplarnianych. Tymczasem właśnie takich przemian powinniśmy w związku ze zmianą klimatu unikać, ponieważ odwrotny proces, tzn.: wychwycenie gazu cieplarnianego z powietrza jest długotrwały i jeszcze bardziej energochłonny, niż powstaje energii w procesie jego uwolnienia.

Odpad jako paliwo

Na podstawie publikacji pt.: ” Wartości opałowe (WO) i Wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji”, gdzie podano wartości opałowe oraz emisyjne dla odpadów komunalnych nieorganicznych, określono współczynnik emisyjny 898,7 kgCO2/tonę spalanych odpadów. W procesie tym powstanie jednak dwukrotnie mniej energii, niż z węgla brunatnego czy 1,5-krotnie mniej energii niż z drewna. Dosłownie jest to najbardziej liche paliwo o jakim możemy myśleć. W dodatku znaczna część wyprodukowanej z niego energii musi być wykorzystana na wyparowanie zawartej w odpadach wody. Z tego powodu często spalarnie odpadów, aby dokonać ich zapłonu zużywają innych paliw, np. gazu ziemnego.

Odpady, to też węgiel z paliw kopalnych

Wreszcie zwłaszcza w przypadku odpadów takich jak plastik, czy wielu materiałów nieorganicznych, ich spalenie jest zdecydowanie procesem tak samo szkodliwym dla klimatu, jak spalanie ropy naftowej czy węgla. Plastik bowiem jest produktem pochodzącym wprost z przemiany tych surowców w odpowiednie do naszych potrzeb tworzywa. Spalarnia odpadów jest zatem bliską krewną elektrowni węglowej czy silnika samochodowego.

Dlatego mimo wszystko, mimo tego, że odpad jest opadem, a w naszym umyśle często nawet śmieciem, to warto dać mu drugie, trzecie, a może i czwarte życie. Więcej o tym już za tydzień.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl