PL   |   EN

Europa musi wzmocnić środki dostosowawcze do zmiany klimatu

Europa musi wzmocnić środki dostosowawcze do zmiany klimatu
źródło : pixabay.com
Nie wystarczy już, aby kraje, w tym te w Europie, obniżyły emisje w obliczu globalnego ocieplenia, zgodnie z Międzynarodowym Międzyrządowym Zespołem ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC), który również zalecił wzmocnienie środków adaptacyjnych.

"Półśrodki nie są już opcją" w walce ze zmianą klimatu, napisał IPCC w komunikacie prasowym po opublikowaniu raportu zatytułowanego "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability".

W sprawozdaniu podsumowano wpływ zmian klimatu na środowisko, jednostki, działalność człowieka, infrastrukturę i gospodarkę w różnych regionach świata. Wzywa również do podjęcia działań przystosowawczych w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

"Ten raport uznaje współzależność klimatu, różnorodności biologicznej i ludzi oraz integruje nauki przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne silniej niż wcześniejsza ocena IPCC" - skomentował przewodniczący IPCC Hoesung Lee.

Oprócz zalecenia kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w sprawozdaniu zaleca się również wzmocnienie wysiłków dostosowawczych w obliczu globalnego ocieplenia.

"Nasza zdolność do rozwoju w obliczu zmieniającego się klimatu wymaga od nas czegoś więcej niż tylko niższych emisji" - powiedział specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Klimatu John Kerry w odpowiedzi na raport IPCC. "Wymaga to również od nas podwojenia wysiłków na rzecz adaptacji - budowy odpornych na zmianę klimatu domów, mostów, dróg, systemów opieki zdrowotnej i systemów żywnościowych, od których jesteśmy zależni" - dodał.

Zdaniem autorów raportu potrzebne są natychmiastowe i ambitniejsze działania, aby dostosować się do zmian klimatu. "Działania, które podejmiemy dzisiaj, określą, w jaki sposób ludzie się dostosowują i jak natura reaguje na rosnące ryzyko klimatyczne" - powiedział Lee.

Cztery główne zagrożenia

IPCC jest odpowiedzialny za ocenę danych naukowych na temat klimatu i oferuje swoją pracę rządom, aby pomóc im w opracowaniu polityki klimatycznej.

Najnowszy raport jest owocem prac Grupy Roboczej II, która w sierpniu ubiegłego roku opublikowała "przerażający" raport na temat zmian klimatu. Oczekuje się, że grupa robocza III, która zajmuje się łagodzeniem zmian klimatu, opublikuje swój raport w kwietniu przyszłego roku.

Według lutowego raportu w Europie zidentyfikowano cztery główne zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Należą do nich fale upałów, powodzie, susze i niedobór wody.

"W Europie Południowej ponad jedna trzecia ludności będzie narażona na niedobór wody przy globalnym ociepleniu na poziomie 2°C; przy globalnym ociepleniu na poziomie 3°C ryzyko to podwoi się, a znaczne straty gospodarcze mogą wystąpić w sektorach wodnych i energetycznych" - czytamy w raporcie.

Jednak "istniejące i planowane środki dostosowawcze nie są wystarczające, aby uniknąć ryzyka rezydualnego" w wielu częściach Europy, zwłaszcza poza celem 1,5 °C. "Ryzyko szczątkowe może prowadzić do utraty siedlisk i usług ekosystemowych, śmiertelności związanej z ciepłem, nieurodzaju, racjonowania wody podczas susz w Europie Południowej i utraty gruntów".

"Adaptacja postępuje w Europie, ale pozostaje niewystarczająca w obliczu szybkich zmian" - skomentował Gonéri Le Cozannet, badacz z Francuskiej Służby Geologicznej i współautor raportu IPCC.

Autorzy IPCC zalecili nowe, szybkie i długoterminowe środki adaptacyjne.

Pokonywanie przeszkód

Wprowadzenie tych zaleceń w życie będzie jednak oznaczać pokonanie przeszkód wymienionych w sprawozdaniu IPCC, takich jak ograniczone zasoby, brak zaangażowania ze strony sektora prywatnego i obywateli, niewystarczająca mobilizacja środków finansowych, brak przywództwa politycznego i słabe poczucie pilności.

"Istnieje efekt blokady ze względu na przeszłe wybory, czy to przemysłowe, gospodarcze, czy społeczne" i "ciężar nawyków", powiedział Le Cozannet, dodając, że są to przeszkody w adaptacji w Europie.

"Nasza ocena wyraźnie pokazuje, że sprostanie wszystkim tym różnym wyzwaniom wymaga od wszystkich - rządów, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego - współpracy w celu priorytetowego traktowania redukcji ryzyka, a także sprawiedliwości i sprawiedliwości w procesie decyzyjnym i inwestycjach" - przekonywała Debra Roberts, współprzewodnicząca Grupy Roboczej II IPCC.

Think tanki I4CE, IDDRI i La Fabrique Ecologique wzywają do większego zaangażowania politycznego we Francji i do "umieszczenia tematu adaptacji na szczycie agendy politycznej na następne pięć lat".

Ryzyko klimatyczne "to nie tylko kwestia czynników klimatycznych, to także fakt, kwestia czynników ludzkich, a ostatecznie metod rozwoju", powiedział Alexandre Magnan, badacz z IDDRI i współautor raportu IPCC.

Think tanki mają nadzieję, że prace IPCC zainspirują przyszłą francuską strategię na rzecz energii i klimatu, która obejmie zmieniony krajowy plan adaptacji do zmian klimatu i której konsultacje mają potrwać do czerwca przyszłego roku.

"Pytanie brzmi, jak ambitny będzie ten komponent [adaptacja]", zapytała Vivian Depouès, szefowa projektu Adaptacja do zmian klimatu w I4CE. Odpowiedź nadejdzie w czerwcu.

 

Źródło: euractiv.fr

Stworzone przez allblue.pl