PL   |   EN

Komisja Europejska podwaja ambicje w zakresie produkcji biometanu z odpadów rolnych

Komisja Europejska podwaja ambicje w zakresie produkcji biometanu z odpadów rolnych
źródło : Fotolia
Komisja Europejska podwoiła swój cel dotyczący produkcji biometanu w gospodarstwach domowych do 35 miliardów metrów sześciennych rocznie do 2030 r. w ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia bloku przed zbliżającym się kryzysem energetycznym, zgodnie z nowym komunikatem.

W świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę, opublikowany we wtorek (8 marca) plan "REPowerEU" koncentruje się na sposobach uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 rokiem, począwszy od gazu.

Aby zwiększyć odporność systemu energetycznego UE, Komisja proponuje dwutorowy atak, w ramach którego wymienia wyższe poziomy biometanu lub biogazu jako część jednego z kluczowych filarów.

Ambicja produkcji 35 mld m sześc. (bcm) biometanu rocznie do 2030 r. jest dwukrotnie większa niż w przypadku poprzedniego celu określonego przez organ wykonawczy UE w komunikacie Fit for 55, w którym ustalono tę liczbę na 17 mld m³.

Spowodowałoby to dziesięciokrotny wzrost produkcji w całym bloku do 2030 r.

Zgodnie ze strategią plany strategiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) państw członkowskich (więcej szczegółów poniżej) powinny zostać zinstrumentalizowane w celu "ukierunkowania finansowania na biometan produkowany ze zrównoważonych źródeł biomasy".

Obejmuje to w szczególności odpady i pozostałości rolnicze, określono w komunikacie.

Kwestia produkcji biogazu jest kontrowersyjna w środowisku rolniczym: podczas gdy niektórzy postrzegają to jako okazję do uzupełnienia swoich dochodów, inni twierdzą, że zabiera cenne zasoby, takie jak obornik i resztki pożniwne, z dala od gospodarstw i gleb.

Tymczasem produkcja biogazu cierpi na brak akceptacji w społecznościach lokalnych, a także brak finansowania, co oznacza, że jak dotąd nie wykorzystuje swojego potencjału w UE.

Jednak zdaniem Harmena Dekkera, dyrektora generalnego europejskiego stowarzyszenia biogazowego EBA, sektor jest gotowy do realizacji ambitnego celu.

"Cel biometanu stanowi ponad 20% obecnego importu gazu z Rosji do UE. Do 2050 r. potencjał ten może się potroić, rosnąc znacznie powyżej 100 mld m³ i pokrywając 30-50% przyszłego zapotrzebowania na gaz w UE" - powiedział.

Dodał, że niektóre kraje są już aktywne w rozwoju produkcji biometanu w Europie, podczas gdy wiele innych zaczyna uwalniać ten potencjał.

Tymczasem wiadomość ta została przyjęta z zadowoleniem przez Pekkę Pesonena, sekretarza generalnego stowarzyszenia rolników UE COPA-COGECA, który nazwał produkcję biogazu "cenną częścią równania".

Podkreślając, że pomimo szeregu głośnych oświadczeń popierających biogaz wśród najwyższych rangą urzędników UE, temat ten nie zasługuje na wiele uwagi na szczeblu UE, szef unijnych rolników powiedział, że jest "bardzo szczęśliwy", widząc skupienie się na alternatywnym źródle energii.

"W najlepszym przypadku, jeśli zastosujemy to, faktycznie będziemy mieli lepsze zarządzanie produktami ubocznymi, które i tak musimy [poddać recyklingowi] z powrotem do łańcucha" - powiedział Pesonen, dodając, że jest to sposób na waloryzację produktów, które w niektórych przypadkach mogą być postrzegane jako ryzyko środowiskowe, szczególnie w przypadku wycieku składników odżywczych.

"Cieszymy się więc, że Komisja podjęła teraz inicjatywę, aby iść naprzód. Mówię, że najwyższy czas" - dodał.

Złagodzenie zasad pomocy państwa

Oprócz biogazu nowy komunikat przewiduje również zwiększenie możliwości wsparcia dla rolników w ramach trwającego przeglądu zasad pomocy państwa.

Wraz ze swoim komunikatem Komisja rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi w sprawie nowych tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa, aby umożliwić przedsiębiorstwom złagodzenie wzrostu kosztów energii związanych z rosyjską inwazją.

Podobne poluzowanie unijnej pomocy państwa dla rolników wprowadzono w czasie pandemii, aby pomóc sektorom nieobjętym środkami wsparcia ustanowionymi w rozporządzeniu w sprawie wspólnej organizacji rynków, które stanowi siatkę bezpieczeństwa dla rolników na wypadek kryzysów rynkowych, przeciwdziałając na przykład załamaniu cen.

Łącznie energia i nawozy stanowią 20% kosztów produkcji rolników. Oznacza to, że sektor ten został mocno dotknięty niedawnym wzrostem cen energii, w szczególności poprzez gwałtowny wzrost cen nawozów, które wzrosły o 142 % w ciągu ostatniego roku.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski z zadowoleniem przyjął złagodzenie przepisów dotyczących pomocy państwa w tweecie wyjaśniającym, że oferuje to państwom członkowskim "możliwości zaoferowania krótkoterminowej ulgi przedsiębiorstwom i rolnikom dotkniętym wysokimi cenami energii oraz pomocy w zmniejszeniu ich narażenia na zmienność cen energii w perspektywie średnio- i długoterminowej".

Źródło: euractiv.eu

Tagi

Stworzone przez allblue.pl