PL   |   EN

Stanowisko WWF ws. włączenia gazu ziemnego do unijnej Taksonomii

Stanowisko WWF ws. włączenia gazu ziemnego do unijnej Taksonomii
6 lipca 2020 r. Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej włączenia gazu ziemnego i energetyki jądrowej do unijnej Taksonomii, umożliwiając pozyskiwanie finansowania ze środków unijnych i rynków finansowych na nowe inwestycje w te źródła. Wzywamy europosłów i wszystkich reprezentantów Polski na arenie międzynarodowej do zatrzymania dofinansowania gazu ziemnego miliardami publicznych euro, które powinny wspierać rozwój OZE opartego o energetykę wiatrową i słoneczną!

Wbrew rekomendacji Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), Parlament Europejski nie skorzystał z możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec aktu. W głosowaniu wzięło udział 639 europosłów: przeciwko odrzuceniu głosowało 328,   za jego odrzuceniem 278 parlamentarzystów, w tym tylko 3 z Polski. Wstrzymały się 33 osoby. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu przepadła raptem 50 głosami.

Choć gaz ziemny generuje znaczące emisje gazów cieplarnianych i uzależnił Europę od Rosji, zaakceptowany przez PE akt delegowany uznaje technologie wytwarzania energii w oparciu o gaz ziemny za przejściową, tj. niemającą statusu zrównoważonej środowiskowo, ale przyczyniającą się do osiągnięcia przez Unię Europejską celu neutralności klimatycznej.

Uznanie nowych inwestycji gazowych jako „zielonych” stoi w sprzeczności z klimatycznymi i środowiskowymi celami UE i godzi w wiarygodność unijnej Taksonomii jako aktu ukierunkowującego inwestycje prywatne na działania niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Inwestycje z publicznych środków w prywatną infrastrukturę gazową i atomową oznacza mniejsze, a być może i niemal zerowe, wsparcie rozwoju OZE – jedynego sposobu na niezależność energetyczną i neutralność klimatyczną Polski. Gazowa infrastruktura prywatna wymusi import drogiego gazu, podbijając ceny energii dla polskich firm i gospodarstw domowych.

WWF stanowczo sprzeciwia się uznaniu gazu za zieloną energię, przede wszystkim z powodów klimatycznych. Metan, czyli główny składnik gazu kopalnego, jest gazem cieplarnianym i stanowi zagrożenie dla klimatu. Proces wydobycia i transportu gazu ziemnego niesie ponadto za sobą negatywne konsekwencje dla środowiska. Gaz to także dla nas pułapka ekonomiczna. Jest go coraz mniej, a koszty jego wydobycia ciągle rosną. Już w najbliższych latach będzie go brakować i to dramatycznie. Dodatkowo uzależnienie Europy od gazu spowodowało silne uzależnienie od Rosji.

Przed głosowaniem w PE niemal pół miliona osób w całej Europie wezwało swoich eurodeputowanych do odrzucenia wsparcia dla gazu i atomu w unijnej Taksonomii – zebraliśmy 489 182 e-maile w kampanii WWF, Greenpeace, Transport & Environment, 350.org, EEB #StopFakeGreen!. Polacy nie popierają unijnego planu uznania energii pochodzącej z gazu i atomu jako „zielonej” – z badań na zlecenie WWF wynika, że jedynie 35% Polek i Polaków jest przychylne uznaniu gazu za zrównoważone źródło energii, a w przypadku atomu – 36%.

Przed nami głosowanie Rady, która do 11 lipca musi zająć stanowisko. W przypadku braku sprzeciwu, akt wejdzie w życie i będzie stosowany od 1 stycznia 2023 r. Odrzucenie projektu spowoduje konieczność przygotowania nowej propozycji przez Komisję Europejską. Wzywamy naszych przedstawicieli i decydentów do podjęcia
wszelkich działań w celu ochrony wiarygodność unijnej Taksonomii i powstrzymania wejścia w życie aktu, który godzi w jej istotę!

Tagi

Stworzone przez allblue.pl