PL   |   EN

Instytut Reform poszukuje pracownika

Instytut Reform poszukuje pracownika
Od pół roku Instytut Reform dynamicznie się rozwija: w tym czasie udało się zrealizować kilka projektów oraz zbudować kilkuosobowy zespół merytoryczny. Instytut rośnie dalej, szczególnie w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej, dlatego szuka kolejnej osoby, która pomogłaby mu zgłębiać złożoności Fit for 55, przygotowywać się do dyskusji o celach na kolejne dekady oraz wspierać mądrą zieloną elektryfikację i efektywną dekarbonizację polskiej gospodarki.

Instytut Reform to niezależny think tank, który wspiera ciągłe doskonalenie procesu formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk publicznych w Polsce, Europie i na świecie. Angażujemy się w projekty badawcze oraz promujące wiedzę na temat znaczenia polityki publicznej dla obywateli oraz firm, jak również współpracujemy z sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym świadcząc usługi doradcze oraz przygotowując ekspertyzy poświęcone ocenie wpływu regulacji na gospodarkę i społeczeństwo. Obecnie jednym z naszych głównych obszarów działania są kwestie związane z polityką klimatyczno-energetyczną i zrównoważonym rozwojem.

Planowany zakres obowiązków pracownika

- jakościowa oraz ilościowa analiza skutków wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej,
- opracowywanie rekomendacji dla polskiej oraz europejskiej polityki publicznej,
- przygotowywanie publikacji podsumowujących wyniki analiz,
- współpraca z resztą zespołu analitycznego Instytutu oraz z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami analitycznymi oraz firmami doradczymi w ramach realizacji projektów,
- współpraca z interesariuszami w celu wymiany wiedzy oraz pozyskania informacji,
- prezentowanie wyników badań na konferencjach i seminariach,
- udział w debacie publicznej (np. wypowiedzi dla mediów, udział w dyskusjach panelowych, webinarach).

Wymagania od kandydata

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (np. praca badawcza na uczelni, praca w instytucjach publicznych, konsultingu),
- znajomość tematyki związanej z transformacją energetyczną oraz polityką klimatyczną,
- umiejętność samodzielnego tworzenia tekstów analitycznych oraz krytycznej analizy źródeł informacji,
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z ekonomią, energetyką, ochroną środowiska,
- zaawansowana znajomość języka angielskiego,
- znajomość pakietu MS Office oraz doświadczenie pracy w chmurze,
- umiejętność pracy w zespole,
- mile widziane doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych,
- mile widziana znajomość narzędzi analizy danych (np. pakiet R, STATA).

Więcej w ogłoszeniu.

Stworzone przez allblue.pl